Search found 1435 matches

by faoileag
Sun May 18, 2008 2:01 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: hi again
Replies: 16
Views: 4988

Le tuiteamas tha mise ag èisteachd ri Runrig cuideachd!
8-)
'S e DVD ùr (Beat the Drum/Year of the Flood) a th' agam, agus chan urrainn dhomh sguir de dh' èisteachd ris!


By chance, I'm listening to Runrig too! I have the new DVD and I can't stop listening to it!
by faoileag
Sun May 18, 2008 1:48 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hello to all on here.
Replies: 37
Views: 10910

Fàilte! Tha mi toilichte gu bheil mòran daoine ag iarraidh pàirt a ghabhail anns a' bhòrd seo. :D Fàilte a Chris! Tha mi 'n dòchas gun chòrd ar bòrd dhut! :D Alasdair, mearachdan beaga, ach tha thu a' dèanamh fìor mhath! :D Cùm suas an deagh obair! :D bith mi a' dol a Shabhal Mòr Ostaig, san t-Eilea...
by faoileag
Wed May 14, 2008 12:00 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: An sianal ùr agus an luchd ionnsachaidh
Replies: 10
Views: 2042

Hihi, 's e (se?) independent thinker a th' ann! Chan e GOC-caraid a th' ann idir idir! 8-)

B' urrainn dha còrdadh rium, am balach... :priob:
by faoileag
Tue May 13, 2008 1:09 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: An sianal ùr agus an luchd ionnsachaidh
Replies: 10
Views: 2042

Agus

'na


agus

luchd bruidhinn, luchd coimhead (gun -) ?
by faoileag
Sun May 11, 2008 12:30 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Mapa na h-Alba, agus àitean eile, anns a' Ghàidhlig.
Replies: 3
Views: 1627

Tha seo agam mar-thà - tha e gu math inntinneach. 'S toil leam an doigh far nach bi Sasainn air mar gu h-àbhaisteach, ach Alba agus Èirinn agus an t-Eilean Mhanainn (air sgàth gur e 'Iomairt Cholm Cille' a th' ann, gu nadarrach). Tha sin a' ciallachadh gum bi sinn a' coimhead air anns an doigh eile,...
by faoileag
Sun May 11, 2008 12:27 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Bob Dylan anns a' G. air YouTube + Leabhar 's Craic 25 Cèit.
Replies: 4
Views: 2188

Bhiodh sin fiù 's nas fheàrr, 's dòcha! 8-)

Dylan eile, Dylan Ceilteach...
by faoileag
Sat May 10, 2008 6:54 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Bob Dylan anns a' G. air YouTube + Leabhar 's Craic 25 Cèit.
Replies: 4
Views: 2188

Bob Dylan anns a' G. air YouTube + Leabhar 's Craic 25 Cèit.

http://www.youtube.com/watch?v=kjGfhy9o-4g Derek Maclennan a' seinn òran Dylan 'Shuas mun Chnoc-fhaire' (All along the Watch Tower) , eadar-theangaichte le Rody Gorman. Mas toil leibh, agus ma bhios sibh ann an Glaschu no faisg air an sin, 's urrainn dhuibh barrachd a chluinntinn an seo: Leabhar ‘s ...
by faoileag
Fri May 09, 2008 1:23 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: That depends...
Replies: 16
Views: 3634

With you on that, a Nèill. I tend to consult my instinct, any passing Gaelic speakers, any books/articles/recordings I have around, Watson and Mark, Mac an t-Sealgair, and then Google, before making a (currently/fairly/work-in-progress) final decision. Not mid-sentence, obviously, but when trying to...
by faoileag
Tue May 06, 2008 9:43 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Pàipear-deuchainn (Exam papers)
Replies: 21
Views: 5081

...anns a' chùrsa roimhe, saoilidh mi! 8-)

Tha mi an dòchas nach robh e cho dona 's a tha thu a' smaoineachadh! :lol:


The course before, I presume! ('an dèidh' is 'after')

I hope it wasn't as bad as you think.
by faoileag
Mon May 05, 2008 8:43 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1112
Views: 137931

neoni wrote:FADA RO THETH.


FAR TOO HOT.


:gulach: :gulach: :gulach: :gulach:


Mura chòrd an teas riut, a-mach às a' chidsin! :spors:

Na bi a' gearan! Bha an geamradh fada gu leòr. :P

If you don't like the heat, stay out of the kitchen!
Don't complain - the winter was long enough
.
by faoileag
Mon May 05, 2008 1:56 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceist a thaobh possession
Replies: 10
Views: 2337

Tha mo Ghaidhlig a' dol air adhart beag air bheag! In this situation I'd say 'mo chuid Gàidhlig' - my bit of G., the Gaelic that I have so far. ('cuid' is share or part) 'mo Gh.' to me sound too possessive and proclamatory - like ''Our Gaelic - the language of our forefather!' Aige/leis: Neoni, I a...
by faoileag
Sun May 04, 2008 2:28 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: That depends...
Replies: 16
Views: 3634

B' urrainn dhomh or cha b' urrainn dhomh? :?

Chanainnsa 'Tha sin an crocadh air...m.e. dè tha thu ag iarraidh' no 'tha sin an crocadh ortsa' -that depends on you.
by faoileag
Sun May 04, 2008 1:26 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: tr*nsl*t**n - anti violence
Replies: 18
Views: 4086

Or even 'ch'.

Or a sort of /ü/. eg dheanadh tu /yanü tü/ (=you would make)


Not that I 'm actively recommending it, of course.... 8-) But you do hear that on your travels.
by faoileag
Mon Apr 21, 2008 9:21 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cead & announcement
Replies: 11
Views: 2747

announcement n rud (fir) air ainmeachadh rud air ainmeachadh gin rudan air an ainmeachadh iol http://www.scotland.gov.uk/Topics/ArtsCulture/gaelic/gaelic-english/Dictionary Ach chan eil e glè 'snappy' mar eadar-theangachadh! 8-) An seo 'notice' - 's toil leam 'brath' fhathast: advance notice n fios...
by faoileag
Mon Apr 21, 2008 9:14 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cead & announcement
Replies: 11
Views: 2747

Channainn-se 'chan fhaod ach na ....' 'S e 'cead' a tha cudromach an seo, chan e 'comas', 's dòcha? Agus 'announcement' - 's dòcha 'fios oifigeil' (no brath/sanas/teachdaireachd oifigeil), an àite 'cudromach'? :? (Ach 's dòcha gu bheil sibh air a bhith a' deasbaireachd air an roghainn den bhriathrac...