Search found 1445 matches

by faoileag
Wed Jun 04, 2008 11:29 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Obair dachaigh
Replies: 92
Views: 16500

Have I not always said that FtMnG was full of people who don't speak Gaelic? * I see this differently. It's quite possible that the teacher in question does NOT 'speak' Gaelic badly, but is in fact a native-speaker who can deal with spoken Gaelic perfectly well, just hadn't had much if any Gaelic-l...
by faoileag
Wed Jun 04, 2008 10:15 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hello to all on here.
Replies: 37
Views: 10966

Hi Chris, sorry you feel left out, but I think it's perception, not reality. Gun Chleoc has really given you a lot of very patient help and others have from time to time too. :D Remember this is not a teaching forum, but a random community where people post if they have time and have answers. Not ev...
by faoileag
Tue Jun 03, 2008 12:25 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Nan Meadhanan Ghaidhlig in Alba / Gaelic Media
Replies: 15
Views: 5276

Ah, tha a h-uile rud soilleir, mu dheireadh thall! 8-)

Unions and The Union!

The (Tory UK) Unionists are anti-(TUC)union, ceart gu leòr! :spors:
by faoileag
Mon Jun 02, 2008 7:47 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Obair dachaigh
Replies: 92
Views: 16500

Bha cat air a fòn. there was a cat on her phone although i suspect this is probably a mistake, and that they meant "bha cat air a n f h òn", meaning "there was a cat on the phone" ... Though you do hear fòn unlenited (hence 'air a' fòn') - borrowed words aren't always used consi...
by faoileag
Sun Jun 01, 2008 10:31 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1112
Views: 138282

'S e madainn glè bhlath, grianach, feathach a th' againn an-diugh. Bidh an là gu math teth, gun teagamh.

We're having a veyr warm, sunny, still morning today . The day will be pretty hot, doubtless.
by faoileag
Tue May 27, 2008 9:53 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cleas Sgàthain air a leughadh leis an ùghdar
Replies: 4
Views: 1243

Taing dhut airson sin, a Ghraisg.

Tha e gu math doirbh dhomhsa, ach tha mi ga chlàradh agus mar sin 's urrainn dhomh 'èisteachd a-rithist'.
by faoileag
Mon May 26, 2008 10:05 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Bob Dylan anns a' G. air YouTube + Leabhar 's Craic 25 Cèit.
Replies: 4
Views: 2215

Mìle taing! Saoilidh mi nach eil cho chudromach a bheil an eadar-theangachadh fìor mionaideach (100% 'ceart'), ach a bheil na h-òrain Ghàidhlig fhèin ag obrachadh gu math mar òrain, no mar bàrdachd mhath. A rèir choltais 's ann mar sin a bha e, air neo cha bhitheadh tu air an leabhar a cheannach! :l...
by faoileag
Fri May 23, 2008 12:36 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hi all
Replies: 11
Views: 3398

Interesting background, a Sheonaidh. Although I am not a fan of the TYG coursebook(s), I do like their paperback dictionary - it's a whole stratosphere better. And relatively cheap. http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0340753412/omniglot-21 Otherwise I can recommend the much more expensive but ...
by faoileag
Sun May 18, 2008 2:38 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hello to all on here.
Replies: 37
Views: 10966

[quote="GunChleoc"]@ faoileag: ... gun còrd ... ruit!

Oops!
Tha thu ceart! Faoileag ghòrach aig meadhan-oidhche! :naire:
by faoileag
Sun May 18, 2008 2:01 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: hi again
Replies: 16
Views: 5006

Le tuiteamas tha mise ag èisteachd ri Runrig cuideachd!
8-)
'S e DVD ùr (Beat the Drum/Year of the Flood) a th' agam, agus chan urrainn dhomh sguir de dh' èisteachd ris!


By chance, I'm listening to Runrig too! I have the new DVD and I can't stop listening to it!
by faoileag
Sun May 18, 2008 1:48 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hello to all on here.
Replies: 37
Views: 10966

Fàilte! Tha mi toilichte gu bheil mòran daoine ag iarraidh pàirt a ghabhail anns a' bhòrd seo. :D Fàilte a Chris! Tha mi 'n dòchas gun chòrd ar bòrd dhut! :D Alasdair, mearachdan beaga, ach tha thu a' dèanamh fìor mhath! :D Cùm suas an deagh obair! :D bith mi a' dol a Shabhal Mòr Ostaig, san t-Eilea...
by faoileag
Wed May 14, 2008 12:00 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: An sianal ùr agus an luchd ionnsachaidh
Replies: 10
Views: 2056

Hihi, 's e (se?) independent thinker a th' ann! Chan e GOC-caraid a th' ann idir idir! 8-)

B' urrainn dha còrdadh rium, am balach... :priob:
by faoileag
Tue May 13, 2008 1:09 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: An sianal ùr agus an luchd ionnsachaidh
Replies: 10
Views: 2056

Agus

'na


agus

luchd bruidhinn, luchd coimhead (gun -) ?
by faoileag
Sun May 11, 2008 12:30 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Mapa na h-Alba, agus àitean eile, anns a' Ghàidhlig.
Replies: 3
Views: 1635

Tha seo agam mar-thà - tha e gu math inntinneach. 'S toil leam an doigh far nach bi Sasainn air mar gu h-àbhaisteach, ach Alba agus Èirinn agus an t-Eilean Mhanainn (air sgàth gur e 'Iomairt Cholm Cille' a th' ann, gu nadarrach). Tha sin a' ciallachadh gum bi sinn a' coimhead air anns an doigh eile,...