Search found 1476 matches

by faoileag
Sun Aug 10, 2008 12:20 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Na buidhinn gàidhlig am bu choir dhaibh a bhith a’ dèanamh t
Replies: 11
Views: 3920

Fàilte bhuamsa cuideachd! :D Bidh e glè mhath Gàidhlig nàdarrach (is Leòdhasach :D ) a chluinntinn an seo! Tha sinn taingeul gu dearbh nuair a bhios 'native speakers' a' bruidhinn rinn air a' bhòrd seo. Air neo tha sinn ann an cunnard a bhith a' fuireach anns an t-saoghal beag againn 'SMOG' no 'Gàid...
by faoileag
Wed Jul 16, 2008 8:27 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246403

Turas math dhut, GC!

Tha mi an dòchas gum bi an t-sìde brèagha dha na daoine air làithean-saora! :D
by faoileag
Sun Jul 13, 2008 8:46 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Peatbog Faeries aig Fèis Spratton
Replies: 7
Views: 3179

Sin thu fhèin, yellow-ceitidh, and Alasdair too. :D It's great to see you writing so much and trying things out - that's the way to make progress. There will be fewer and fewer mistakes as you learn more and 'pick up ' more en route. One little thing you both keep doing, though, is misusing 'ged'. '...
by faoileag
Sun Jul 13, 2008 8:21 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceist/Question
Replies: 31
Views: 7099

Well done so far! :D

By the way, the verbal noun of fosgail is fosgladh, another case of shortening, so the continuous forms are:

Tha mi a' fosgladh an doras.
Bidh mi a' fosgladh an doras.
by faoileag
Mon Jun 30, 2008 11:58 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: A' dol > dhan
Replies: 7
Views: 1967

Would also say I'd seen and heard it more, and dhan instead of don - dha and dhan are what I would say myself, too.

You get don a lot in songs, though.
by faoileag
Wed Jun 25, 2008 1:04 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: My apologies to the GOC
Replies: 22
Views: 5800

Mar ann an 'uisgeag is sùgh orainds', 's dòcha? :lol:


No am feum againn air faclan ùr airson iadsan cuideachd? 8-)

snodhach naranja
..... :mc:
by faoileag
Mon Jun 23, 2008 4:22 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Obair dachaigh
Replies: 92
Views: 20256

Hey, glè mhath! :lol:

..all right so far, and the last part is 'the zoo'! (There's no Z in Gaelic.)

You're doing really well!
by faoileag
Mon Jun 23, 2008 12:05 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 186442

Aig meadhan latha bha e na bu blàithe na 's a bha e na laithean seo, agus bha e a' fàs na bu teotha is na bu teotha, agus mu 5 uairean feasgar nochd sgòthan dubha anns an adhar, agus bha tuil uabhasach ann le clachan-meallain, agus an uairsin tàirneanaich 's dealanaich. Abair latha! :mc: Ach tha tur...
by faoileag
Sun Jun 22, 2008 12:01 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Nòs Ùr - Farpais Òrain Roinneil Mhion-chànain ann an Inbhir
Replies: 2
Views: 1945

Bhuannaich còmhlan Cuimreach agus bana-sheinneadair Bhreatannach. Cha robh iad dona idir. Yr Annioddefol - Song: Drysu (Confusion). Language: Welsh Gwennyn - Song: Bugale Belfast (Children of Belfast). Language: Breton Barrachd fiosrachaidh agus na briathran de na h-òrain an seo: http://www.nos-ur.e...
by faoileag
Sat Jun 21, 2008 11:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246403

Chuala mi e cuideachd. Bhuannaich còmhlan Cuimreach agus bana-sheinneadair Bhreatannach. Cha robh iad dona idir. :D Yr Annioddefol - Song: Drysu (Confusion). Language: Welsh Gwennyn - Song: Bugale Belfast (Children of Belfast). Language: Breton Barrachd fiosrachaidh agus na briathran de na h-òrain a...
by faoileag
Sat Jun 21, 2008 10:20 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Nòs Ùr - Farpais Òrain Roinneil Mhion-chànain ann an Inbhir
Replies: 2
Views: 1945

Bha mi dìreach air èisteach ri seo, agus faoididh sibh bhòtadh airson deich mionaidean fhathast. 8-)
by faoileag
Thu Jun 19, 2008 11:54 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Alba / na h-Alba
Replies: 1
Views: 1122

Alba / na h-Alba

Following on from the remarks in the 'Heron' thread in the bi-lingual section, these are my thoughts. Dè ur beachdan-sa? Ann an Alba ( no article ) BUT Pàrlamaid na h-Alba ( with article ) 'Alba' is a bit of an anomaly. This is what I understand and have deduced from observation over time. In its no...
by faoileag
Thu Jun 19, 2008 11:49 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Corra-ghritheach / Heron
Replies: 6
Views: 2469

See separate thread for Alba/na h-Alba'.
by faoileag
Wed Jun 18, 2008 8:48 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Odd Request?
Replies: 19
Views: 6061

Thanks for that site - it fairly takes me back! :lol: Although I think our books, old though they probably were, were not quite that antiquated - don't recall all that hand sign stuff. But I'd forgotten about 'taffatiffy'! :mc: :lol: ta- ta- tafatiffy ta- ...... I think our music teacher kept it all...