Search found 1438 matches

by faoileag
Sun May 04, 2008 1:26 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: tr*nsl*t**n - anti violence
Replies: 18
Views: 4086

Or even 'ch'.

Or a sort of /ü/. eg dheanadh tu /yanü tü/ (=you would make)


Not that I 'm actively recommending it, of course.... 8-) But you do hear that on your travels.
by faoileag
Mon Apr 21, 2008 9:21 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cead & announcement
Replies: 11
Views: 2747

announcement n rud (fir) air ainmeachadh rud air ainmeachadh gin rudan air an ainmeachadh iol http://www.scotland.gov.uk/Topics/ArtsCulture/gaelic/gaelic-english/Dictionary Ach chan eil e glè 'snappy' mar eadar-theangachadh! 8-) An seo 'notice' - 's toil leam 'brath' fhathast: advance notice n fios...
by faoileag
Mon Apr 21, 2008 9:14 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cead & announcement
Replies: 11
Views: 2747

Channainn-se 'chan fhaod ach na ....' 'S e 'cead' a tha cudromach an seo, chan e 'comas', 's dòcha? Agus 'announcement' - 's dòcha 'fios oifigeil' (no brath/sanas/teachdaireachd oifigeil), an àite 'cudromach'? :? (Ach 's dòcha gu bheil sibh air a bhith a' deasbaireachd air an roghainn den bhriathrac...
by faoileag
Sun Apr 20, 2008 11:46 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1112
Views: 137943

'S e Beaujolais, gu h-àiridh Brouilly, Morgon, Fleurie, agus Bordeaux na fìona as toil leam, no as fheàrr leam. Ach 's toil leam gu bhith a h-uile fìon Fraingeach (agus Eadailteach, agus Spàinnteach...)! :P Guma fada beò 'seann Eòrpa'! :lol: The wines I like, or my favouraite wines, are Beaujolais, ...
by faoileag
Sat Apr 19, 2008 10:18 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1112
Views: 137943

'S ann math gu dearbh a tha an naidheachd sin air ar son-sa! 8-) That's great news indeed for us ! 'S toil leam gu mòr fìon Fraingeach! :priob: I love French wine! Ach tha mi 'n dòchas nach eil e a' cur bacadh air do chadal a dh' oidhche? But I hope it's not stopping you from sleeping at night?
by faoileag
Sat Apr 19, 2008 9:58 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?
Replies: 106
Views: 26031

That is maybe because you have quoted the uncorrected version! :lol:

See neoni's and my explanations in subsequent posts!


Though that may just make matters worse, of course.... 8-)


Tha e ceithir mionaidean gu deich uairean .....


9.56

Vier Minuten vor zehn
Nae quite ten yet
by faoileag
Fri Apr 18, 2008 7:52 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?
Replies: 106
Views: 26031

'S e caibideil inntinneach a th' anns na 'relative clauses' gu dearbh. :D 'S ann coltach ri 'far a bheil' a tha an 'relative pronoun+preposition' ag obrachadh. Seo an taigh anns an robh mi a' fuireach nuair a bha mi òg Seo an taigh far an robh mi a' fuireach... Agus na bi a' dìochuimhneachdh an 'rel...
by faoileag
Thu Apr 17, 2008 10:26 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Drink name
Replies: 15
Views: 3962

Take your pick, all from Stòr-Dàta online dictionary, link below: bin (masc) - not in Colin Mark dict. bior-fhìon (masc) = sting/thorn-wine? meadh (masc ) = mead (Colin Mark) mil-dheoch (masc ) = honey-drink milbhir (masc) - ditto http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/sbg/lorg.php Meadh aig Cerr...
by faoileag
Wed Apr 16, 2008 10:36 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: abairtean matha a tha mi air cluintinn
Replies: 3
Views: 1187

Cruinneachadh dìreach tarraingeach an sin, a neoni - taing mhòr! :lol:

Cha chuala mi torr dhiubh. Feadhainn snog! 8-)
by faoileag
Thu Apr 10, 2008 11:26 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Hoi Polloi & Modern Irish language music
Replies: 4
Views: 2003

With you all the way, Ceid.

A bit more on those lines available in Scottish Gaelic, from early Runrig and Capercaillie on. (Also 'modern,' if not fashionable. ;-) )
by faoileag
Thu Apr 10, 2008 11:22 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceist
Replies: 2
Views: 1073

'S e Procurator Fiscal a th' ann. (Tha fear, o nas gu mionaidiche 'tè', ùr a th' againn, Catrìona Dyer)

Dè a th' ann sin?

Seall:

http://www.copfs.gov.uk/

http://www.copfs.gov.uk/About/Departmen ... ome-gaelic
by faoileag
Thu Mar 27, 2008 10:11 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Bi Beò: clàr ùr 'Beò an Dùil'
Replies: 1
Views: 1240

Bi Beò: clàr ùr 'Beò an Dùil'

Nochd a-nis an clàr ùr le Bi Beò , cuirm-chiùil Gàidhlig Uibhisteach. Tha iad a' cur nam cuimhne Runrig anns an làithean nas òige, aig àm de Play Gaelic. Tha iad fhèin ag ràdh gur e am brosnachadh a th' ann an Runrig, còmhla ris dùthaich nan Eileanan. Èistibh an seo: http://www.myspace.com/bhibeo Th...
by faoileag
Mon Mar 17, 2008 10:58 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: agus/is
Replies: 33
Views: 6697

Chan eil - tha m a' coimhead air fear fada nas fheàrr an àite! :priob:
by faoileag
Mon Mar 17, 2008 5:29 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Mura
Replies: 2
Views: 1063

It means 'if not'.

You also see the form 'mur', meaning the same.
It's the negative of 'ma'=if.

Cha tèid mise mura bheil thusa air a shon (OR ...mur eil, OR... mura h-eil)_ I won't go if you are not in favour of it.
by faoileag
Sun Mar 16, 2008 2:13 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Words with same meaning
Replies: 15
Views: 3897

I associate 'sruth' more with the geographic/scientific term 'stream' or 'current', like the Gulf Stream: Sruth a' Chamais. In fact generally more with sea currents than mountain streams, and also metaphorically. For examle you hear it in a financial sense: sruth airgid - a cash-flow. In songs you a...