Search found 1413 matches

by faoileag
Wed Apr 18, 2018 12:15 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò, is mise Linda.
Replies: 3
Views: 1319

Halò, is mise Linda.

Halò Linda, Fàite chridheil ort! :D Agus tha thu às an Eadailt! Nach eil sin inntinneach. Càite anns an Eadailt? Tìoraidh an-dràsda! Ciao! Welcome! And you're from Italy! Isn't that interesting. Where in Italy? Bye for now! from Italy: Tha mi às an Eadailt in Italy: Tha mi anns an Eadailt from S. Ui...
by faoileag
Mon Apr 16, 2018 11:24 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: adjective following copula?
Replies: 2
Views: 1004

adjective following copula?

Think of these Is / Nach + adjective phrases (for now at least) as idioms, rather than as the standard structure. There are some useful more-or-less fixed phrases that you come across more commonly, and can safely use, e.g. Nach bochd sin! 'S math a rinn thu! Nach math a rinn iad! and you'll see oth...
by faoileag
Mon Apr 16, 2018 1:04 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Access to taic.me.uk website for learners?
Replies: 19
Views: 4113

Access to taic.me.uk website for learners?

Mòran taing bhuamsa co-dhiù - tha sinn uile taingeil gu bheil an làrach ann fhathast agus gu bheil thu ag obair cho dripeil air dhuinn! :-)
by faoileag
Mon Apr 16, 2018 12:54 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hálo, ciamar a tha thu?
Replies: 6
Views: 1364

Hálo, ciamar a tha thu?

Halò a-rithist! Dè an seòrsa ceuma a bhios tu a' dèanamh ann an Cumbria? Agus am bi thu ag ionnsachadh Gàidhlig air loidhne le SMO, no le colaiste eile? What kind of degree will you be doing in Cumbria? And will you be learning Gaelic online with SMO, or another college? Instead of a-staigh (inside)...
by faoileag
Sat Apr 14, 2018 5:54 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hálo, ciamar a tha thu?
Replies: 6
Views: 1364

Hálo, ciamar a tha thu?

Halò, Ionatain!

Fàilte chridheil ort! :smeid:

Càit' a bheil thu ag ionnsachadh?

A warm welcome to you. Where are you learning Gaelic?
by faoileag
Mon Apr 09, 2018 9:15 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò a h-uile duine!
Replies: 2
Views: 1003

Halò a h-uile duine!

Fàilte an seo! Tha sinn daonnan toilichte daoine fhaicinn air an Fhòram à dùthchannan air feadh an t-saoghail. :-) Agus nach math gun robh cothrom agad cùrsaichean a dhèanamh ann an Alba fhèin agus Alba Nuadh! An dòchas gum bi thu a' sgrìobhadh air an Fhòram bho àm gu àm - tha cuspairean gu leòr aga...
by faoileag
Mon Apr 09, 2018 1:49 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Colin Mark 'Gaelic Verbs: Systemised and Simplified' book vs Taic website for learning verb tenses?
Replies: 5
Views: 1098

Colin Mark 'Gaelic Verbs: Systemised and Simplified' book vs Taic website for learning verb tenses?

Beware: "simplified" is very relative. Very very different from TAIC - wordy, explanatory, rather than tabular in approach. Lots of useful example sentences with notes, rather than rules, tables, boxes etc. Not always easy to find what you're hoping for, despite detailed (word) index. Good...
by faoileag
Mon Apr 09, 2018 1:38 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Copula Example Without It
Replies: 4
Views: 1113

Copula Example Without It

Or if you want to practise the original structure:

's e latha brèagha a th' ann ann am Biggar (an-diugh).

Keep your 's X a th' ann (an Y) together, put place (and time) at the end.

Definition: It's a fine day. Extras: Where? When?
by faoileag
Tue Apr 03, 2018 12:06 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Copula Confusion
Replies: 11
Views: 1724

Copula Confusion

tha i 'na draibhear bus an-dràsda ach 's e banaltram a tha innte she is a bus driver now but she really is a nurse tha e 'na oileanach ach chan e oileanach a tha ann he is a student but he isn't a student The N is the tail-end of ann, attached to mo, do etc. "in my" (The na is also writte...
by faoileag
Sun Mar 25, 2018 2:46 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: ag iarraidh...
Replies: 42
Views: 15164

ag iarraidh...

The a+ lenited verbal noun occurs when the verb following a modal introduction (Feumaidh mi, tha mi ag iarraidh, tha mi an dòchas etc) has a direct object . This object is pulled in front of the verb it belongs to, contrary to English practice, hence the term "Inversion" being used for thi...
by faoileag
Fri Mar 23, 2018 3:16 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: "Courtesy of"
Replies: 3
Views: 1057

"Courtesy of"

'S e sin a chleachas mise cuideachd, no " taing do... (airson nan dealbhan).", mur a h-eil e cho foirmeil.
by faoileag
Sun Mar 11, 2018 1:29 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Language Conversion Assistance // A 'cuideachadh gus eadar-theangachadh teacsa
Replies: 9
Views: 1741

Language Conversion Assistance // A 'cuideachadh gus eadar-theangachadh teacsa

Sorry you found us unhelpful. Posting a question and expecting an answer in one to two days is unfortunately not realistic here. Wish it was, but.... :( Please bear in mind the majority of our members are learners, many still beginners, so not qualified to respond with the kind of accurate help you ...
by faoileag
Sun Feb 18, 2018 11:58 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo a huile duine
Replies: 2
Views: 1222

Halo a huile duine

Halò Fhionnlaigh,

Fàilte chridheil ort! Nach math gu bheil thu ag ionnsachadh Gàidhlig. A bheil thu a' dèanamh cùrsa?

Dè 'n seòrsa ciùil a tha thu a' dèanamh, agus a' teagasg?

:D