Search found 1418 matches

by faoileag
Sun Jul 29, 2018 1:27 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Use of air
Replies: 8
Views: 786

Use of air

In my experience there is a slight difference between is aithne dhomh and tha mi eòlach air. Is aithne dhomh Màiri - primarily meaning I know who she is, I would recognise her in the street. I may or may not know her personally. 'S aithne dhomh Nicola Sturgeon. aithnich, ag aithneachadh - recognise ...
by faoileag
Tue Jul 03, 2018 12:03 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo
Replies: 15
Views: 1367

Halo

Halò a Dhaibidh! :-) Fàilte glè chridheil ort! Tha sin math - tha thu ag ionnsachadh Gàidhlig! :moladh: Sgrìobh rudeigin an seo bho àm gu àm! Tha sinn toilichte cuideachadh. Hi Daibhidh, a very warm welcome! That's good - you're learning Gaelic! Write something here from time to time. We're happy to...
by faoileag
Mon Jul 02, 2018 11:57 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Feasgar math, a h-uile duine!
Replies: 5
Views: 529

Feasgar math, a h-uile duine!

Fàilte glè chridheil ort an seo, Polyglottery! Tha sinn toilichte gu bheil thu ag ionnsachadh na Gàidhlig agus gun do lorg thu sinn. :-) Leis gu beil ainm Turcach ort, is far-ainm Polglottery, agus thu ag ionnsachadh cànanachas ann am Berlin, dè na cànanan a tha agad, gu ìre co-dhiù? Gearmailtis, le...
by faoileag
Fri Jun 29, 2018 8:02 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Experiences with An Cùrsa Inntrigidh
Replies: 5
Views: 1313

Experiences with An Cùrsa Inntrigidh

Mòran taing, vb99!
Tha sin uabhasach feumail do luchd-ionnsachaidh agus luchd-teagaisg. :D

Agus nach math a rinn thu fhèin! :moladh:
by faoileag
Mon May 07, 2018 10:23 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo ‘s mise Iàcob
Replies: 1
Views: 1387

Halo ‘s mise Iàcob

Fàilte! :D

Tha sin gu math inntinneach. Carson a tha thu ag ionnsachadh Gàidhlig Arrainneach, agus ciamar a tha thu ga h-ionnsachadh?

Welcome!
That's really interesting. Why are you learning Arran Gaelic, and how?
by faoileag
Wed Apr 18, 2018 12:15 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò, is mise Linda.
Replies: 3
Views: 1337

Halò, is mise Linda.

Halò Linda, Fàite chridheil ort! :D Agus tha thu às an Eadailt! Nach eil sin inntinneach. Càite anns an Eadailt? Tìoraidh an-dràsda! Ciao! Welcome! And you're from Italy! Isn't that interesting. Where in Italy? Bye for now! from Italy: Tha mi às an Eadailt in Italy: Tha mi anns an Eadailt from S. Ui...
by faoileag
Mon Apr 16, 2018 11:24 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: adjective following copula?
Replies: 2
Views: 1021

adjective following copula?

Think of these Is / Nach + adjective phrases (for now at least) as idioms, rather than as the standard structure. There are some useful more-or-less fixed phrases that you come across more commonly, and can safely use, e.g. Nach bochd sin! 'S math a rinn thu! Nach math a rinn iad! and you'll see oth...
by faoileag
Mon Apr 16, 2018 1:04 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Access to taic.me.uk website for learners?
Replies: 19
Views: 4193

Access to taic.me.uk website for learners?

Mòran taing bhuamsa co-dhiù - tha sinn uile taingeil gu bheil an làrach ann fhathast agus gu bheil thu ag obair cho dripeil air dhuinn! :-)
by faoileag
Mon Apr 16, 2018 12:54 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hálo, ciamar a tha thu?
Replies: 6
Views: 1376

Hálo, ciamar a tha thu?

Halò a-rithist! Dè an seòrsa ceuma a bhios tu a' dèanamh ann an Cumbria? Agus am bi thu ag ionnsachadh Gàidhlig air loidhne le SMO, no le colaiste eile? What kind of degree will you be doing in Cumbria? And will you be learning Gaelic online with SMO, or another college? Instead of a-staigh (inside)...
by faoileag
Sat Apr 14, 2018 5:54 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hálo, ciamar a tha thu?
Replies: 6
Views: 1376

Hálo, ciamar a tha thu?

Halò, Ionatain!

Fàilte chridheil ort! :smeid:

Càit' a bheil thu ag ionnsachadh?

A warm welcome to you. Where are you learning Gaelic?
by faoileag
Mon Apr 09, 2018 9:15 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò a h-uile duine!
Replies: 2
Views: 1018

Halò a h-uile duine!

Fàilte an seo! Tha sinn daonnan toilichte daoine fhaicinn air an Fhòram à dùthchannan air feadh an t-saoghail. :-) Agus nach math gun robh cothrom agad cùrsaichean a dhèanamh ann an Alba fhèin agus Alba Nuadh! An dòchas gum bi thu a' sgrìobhadh air an Fhòram bho àm gu àm - tha cuspairean gu leòr aga...
by faoileag
Mon Apr 09, 2018 1:49 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Colin Mark 'Gaelic Verbs: Systemised and Simplified' book vs Taic website for learning verb tenses?
Replies: 5
Views: 1122

Colin Mark 'Gaelic Verbs: Systemised and Simplified' book vs Taic website for learning verb tenses?

Beware: "simplified" is very relative. Very very different from TAIC - wordy, explanatory, rather than tabular in approach. Lots of useful example sentences with notes, rather than rules, tables, boxes etc. Not always easy to find what you're hoping for, despite detailed (word) index. Good...
by faoileag
Mon Apr 09, 2018 1:38 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Copula Example Without It
Replies: 4
Views: 1131

Copula Example Without It

Or if you want to practise the original structure:

's e latha brèagha a th' ann ann am Biggar (an-diugh).

Keep your 's X a th' ann (an Y) together, put place (and time) at the end.

Definition: It's a fine day. Extras: Where? When?