Search found 40 matches

by Fear na coille
Tue Jan 03, 2012 2:19 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Òran Gàidhlig na Seachdain?
Replies: 81
Views: 27493

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

A rithist:
'S toil leam an t-òran..

Tha ruideagan ceàrr leis an òran..

Tha sin nas fhearr!
by Fear na coille
Mon Jan 02, 2012 10:38 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Òran Gàidhlig na Seachdain?
Replies: 81
Views: 27493

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

'S toil leam an t-o\ran..
Nominative

Tha ruideagan cea\rr leis an o\ran..
Dative

Mo\ran taing Fhaoileag :)
by Fear na coille
Mon Jan 02, 2012 7:16 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Òran Gàidhlig na Seachdain?
Replies: 81
Views: 27493

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

'S toil leam an o\ran sin gu mo/r..

'S toil leam an t-o\ran sin gu mo/r..

A bheil a' chiad no an darna ceart?
by Fear na coille
Mon Jan 02, 2012 6:52 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Tha mi nuadh an-drasta
Replies: 4
Views: 1729

Re: Tha mi nuadh an-drasta

Halo a charaid, Tha mise nuadh an seo cuideachd. Tha mi a' fuireachd ann Florida, ca\ite ann Pennsylvania a bheil sibh a' fuireachd?
by Fear na coille
Mon Jan 02, 2012 6:41 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1126
Views: 162259

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Wilsons-of-Oxford wrote:
Ciamar a chanas sibh "It might snow tonight" ann an Gàdhlig?

How would you say ... in Gàidhlig?
An e " 'S do\cha gu bhi sneachd ann a-nochd" ?

Ann a a\ite far a bheil mi fhin tha e bla\th an-diugh.

Is it " perhaps it will snow tonight" ?

In the place where I am it is warm today.
by Fear na coille
Mon Jan 02, 2012 6:09 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hallo agus bliadhna mhath ùr!
Replies: 12
Views: 2709

Re: Hallo agus bliadhna mhath ùr!

I think you've got it down sir.

Toilichte a coinneachadh ruibhsa. Tioraidh an dra\sda..
by Fear na coille
Mon Jan 02, 2012 5:58 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hallo agus bliadhna mhath ùr!
Replies: 12
Views: 2709

Re: Hallo agus bliadhna mhath ùr!

Tha mi nam fear-reic/ salesman, durable goods. Well automobiles anyway;)

Bathair buan. Uill Ca\raidhean co-dhiu;)
by Fear na coille
Mon Jan 02, 2012 5:33 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hallo agus bliadhna mhath ùr!
Replies: 12
Views: 2709

Re: Hallo agus bliadhna mhath ùr!

Gioragach? Na bi dragh oirbh. Bithibh treun! A bheil sibh nur seoladair?
by Fear na coille
Mon Jan 02, 2012 5:25 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hallo agus bliadhna mhath ùr!
Replies: 12
Views: 2709

Re: Hallo agus bliadhna mhath ùr!

Hallo a charaid, tha mi gu math, ciamar a tha sibh fhein?
by Fear na coille
Mon Jan 02, 2012 1:10 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: [Gaelic 2012] Fàilte! Welcome new learners!
Replies: 55
Views: 13335

Re: Fàilte! Welcome new learners!

Halo a h-uile duine, bliadhna mhath ur dhuibh! 'S mise Mike, 's tha mi a' fuireach ann Florida a deas. Tha mi toilichte a bhith seo cuide ri luchd toiseachadh eile. Math dha riribh Gunchleoc airson a' deannabh seo. Chan urrain dhomh fuireach a bhith coinneachadh ruibh. Hello everybody, Happy new yea...