Search found 33 matches

by Adelheid
Tue Nov 27, 2012 9:38 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?
Replies: 31
Views: 11735

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Seadh. Ach Di-Haoine bidh an obair agam a' crìochnachadh aig fichead mionaid an dèidh ceithir uairean feasgar. Bidh (Tha ?) mi a' dol a chluinntinn Runrig ann an Leipzig. :D Bidh a' chuirm-chiùil a' tòiseachadh aig ochd uairean feasgar . Dè a bhios tu a' dèanamh aig ochd uairean feasgar Di-Haoine ? ...
by Adelheid
Mon Nov 26, 2012 10:35 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?
Replies: 31
Views: 11735

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Tha mi coiseachd leis a ' chù eadar sia is seachd uairean gach latha.
I walk with the dog between six and seven o'clock every day.

Cuin a bhios an obair a ' crìochnachadh ?
When does the work finish ?
by Adelheid
Tue Oct 16, 2012 8:36 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 301806

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bha mi ag obair anns a ' ghàrradh an-dè. Bha mi ag òl cupa cofaidh anns a 'ghrèin ( fon ghrèin ?) cuideachd. Ma-thà bha mi a' faicinn gun robh cullaich ann san oidhche. :mc: Yesterday I worked in the garden. I also drank a cup of coffee in the sunshine. Then I saw that boar were here in the night.
by Adelheid
Wed Sep 19, 2012 11:47 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?
Replies: 31
Views: 11735

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Tha e trì uairean feasgar.

Dè an uair a tha e? 12:00f
by Adelheid
Tue Sep 11, 2012 12:36 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?
Replies: 24
Views: 17513

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Mòran taing !
Tha mi a' smaoineachadh gu bheil mi a' tuigsinn an fhacal "suas/shuas" :) .
I think , I have understood the word "shuas/suas" (and the application).
by Adelheid
Tue Sep 04, 2012 9:12 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?
Replies: 24
Views: 17513

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Bha sin mearachdan ghòrach ! :mc:
Thank you for the correction , it helps me a lot.

A Seonaidh -
Why did you write "suas an sin (4.)" ? I think that means up / upstairs .
by Adelheid
Sun Sep 02, 2012 10:06 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?
Replies: 24
Views: 17513

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Bha sinn anns am Fhraing as t-samhadh. Bha uìne againn trì seachdean. An sin bha sinn a’cur an teanta againn . Bha am biadh glè bhlasta. Is toil leinn an càise agus am fion anns am Fhraing. :blasda: During the sommer we were in France. Three weeks we had time. There we have pitched our tent. The foo...
by Adelheid
Fri Jul 13, 2012 12:15 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 243692

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha mi a' creidsinn gum robh sinn gam faicinn an-toiseach !
I believe that we have seen the fireflies first ! :priob:
by Adelheid
Wed Jul 11, 2012 12:07 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A seachd (#7) - Dè a tha sibh ag ithe?
Replies: 11
Views: 5921

Re: A seachd (#7) - Dè a tha sibh ag ithe?

Dh'ith mise aran air nòs na Gearmailte a dh'fhuin mi fhìn feasgar, le ìm is hama.
I ate German-style bread which I baked myself in the afternoon, with butter and ham.
Tha sin aran dorch da-rìreabh.
Glè bhlasta !
This is certainly a dark bread .
Very delicious !
by Adelheid
Tue Jun 26, 2012 9:35 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 243692

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha na cuileagean-shionnachainn againn anns an Òg-mhios cuideachd .
Bha sinn nar suidhe ron thaigh an-dè agus bha iad a' faicinn .

We also have fireflies in june.
We were sitting in front of the house yesterday and have they seen .
:D
by Adelheid
Mon Jun 25, 2012 8:51 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 54435

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Tapadh leat !
Carson a bha thu a' sgrìobhadh " taobh an ear ..." ?
Why did you write " taobh an ear ..." ?
by Adelheid
Thu Jun 21, 2012 8:40 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 54435

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

An robh gu leòr de dh'ùine aig a' charaid ann an Dresden cuideachd ? :)
Did your friend also have enough time in Dresden ?
Bha i a' faicinn mòran ma-tha !
Then she has certainly seen a lot !
by Adelheid
Thu Jun 21, 2012 7:46 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 54435

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Tha Sagsainn, Iosail Sagsainn agus Sagsainn-Anhalt againn anns a' Ghearmailt . In Germany there are Saxony, Lower Saxony and Saxony-Anhalt . Chan eil Uachdar Sagsainn againn an seo. We don't know Upper Saxony . Tha Dresden ann an Sagsainn agus tha Dresden na phrìom-bhaile. Dresden is located in Saxo...
by Adelheid
Tue Jun 19, 2012 9:30 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 54435

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Tha mi às a' Ghearmailt.
I'm from Germany.
Tha mi a' fuireach ann an Sagsainn.
I live in Saxony.
Rugadh mi ann an Dresden.
I was born in Dresden.
Tha mi a' fuireach faisg air Dresden a-nis, ann am baile snog ri taobh na h-Elbe.
Now I live near Dresden, in a nice village on the Elbe.
by Adelheid
Fri Jun 01, 2012 4:57 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 44653

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

I mean the plural of frogs . Tha mi a' smaointinn : losgannan. A bheil e ceart gu leòr ?
„грибной дождь“ - That 's a nice word /phrase. :D
я знаю только гроза.
I only know „ гроза“.