Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Tue Feb 19, 2013 10:57 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 353
Views: 232314

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Tha cànanan gu leòr ann an Eilbheis mar tha, ach 's toigh leam a' faicainn gu bheil tè èile ann a-nis. Fàilte chridheil ort.

There's plenty of languages in Switzerland already, but I'm pleased to see there's another one now. Welcome.
by AlasdairBochd
Tue Jan 29, 2013 1:00 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 291283

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Cha chuala mi an gnàths-chainnt roimhe seo. Mòran taing.

I haven't heard this expression before. Thanks.
by AlasdairBochd
Mon Jan 28, 2013 10:02 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 291283

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Obh! Obh! Tha tuilltean ann a-nis. Ged nach eil e ach caran fliuch an seo ann an Wollongong, the e fior dhuillich ann an Queensland. Thuit 540mm de dh'uisge an-dè ann am Bunderberg ann an Queensland. Oh no! Floods now. Although it's only a bit wet here in Wollongong, it's very bad in Queensland. 540...
by AlasdairBochd
Fri Jan 18, 2013 7:34 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 291283

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Oich! Bha 45°C againn an-dè :grian: . Cha robh sin cho comhfhurtal idir. Thàinig gaoth deasach san fheasgar ("the Southerly Buster" mar a chuireas sinn oirre) agus bha an t-sìde fada nas fhionnaire an deidh sin. Tha dùil againn gum bhidh 25° ann an-diugh agus bidh mi a' dol do na beanntan. Ouch! It ...
by AlasdairBochd
Fri Jan 18, 2013 1:52 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hi from Ayrshire
Replies: 6
Views: 4223

Re: Hi from Ayrshire

'S ann an Inbhir Air fhèin a rugadh 's thogadh m'athair 's tha mi eòlach air. Càite bheil thu?

My father was born and raised in Ayr itself and I know it well. Where are you?
by AlasdairBochd
Mon Jan 14, 2013 10:33 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 291283

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Mòran taing a Luchag, Ged a tha teinten mòra air feadh na dùthcha agus taighean air am milleadh, chan eil duine idir air am beatha a chall. Chan eil iad faisg orm ach chan eil feadhainn dhiubh ach ceud cilometer air mo dheas. Thanks Poor Mouse, Although there are major fires all over the country and...
by AlasdairBochd
Fri Jan 04, 2013 4:21 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Cogadh nan Seumasach?
Replies: 22
Views: 10633

Re: Cogadh nan Seumasach?

Seo ceangal airson Eachdraidh a' Phrionnsa air archive.org
Here's a link to this text. http://archive.org/details/eachdraidhaphrio00mack
It's always worth looking at this site for old texts. I downloaded an original 1767 Gaelic Bible from here.
Very interesting to see the language at that time.
by AlasdairBochd
Sat Dec 29, 2012 12:04 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Cogadh nan Seumasach?
Replies: 22
Views: 10633

Re: Cogadh nan Seumasach?

Somewhere to start might be the book The Lyon in Mourning, a collection of contemporary accounts and documents. Here's a link http://archive.org/details/thelyoninmourning00forbuoft Almost everything I've read on the subject is either quite biased, usually in favor of the Jacobites, and/or very emoti...
by AlasdairBochd
Thu Dec 27, 2012 6:43 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 291283

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha an t-sìde ro fhurasda dhuinn ann a seo, a luchag :D . Nuair a bhios am fuachd ann, tha e rudeigin mar 15°C. Nuair a bhios teasach mar 5°C ann, uill bidh sinn a' bàsachadh sna sràidean. The weather is too easy on us here :D . When it is cool it's something like 12°C. When it's 5°, we'll be dying ...
by AlasdairBochd
Wed Dec 26, 2012 9:05 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 291283

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha tòrr uisge 's fuachd ann an Latha na Nollaige am bliadhna ann an Sydney. Chan eil seo mi-aithnichte ach chan eil e àbhaisteach idir. 'S àbhaist dhuinn a bhi 38°C neo rud mar sin. There was a lot of rain and it was cool on Christmas Day this year in Sydney. It's not unknown but is unusual. We usu...
by AlasdairBochd
Sat Dec 08, 2012 5:43 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: A' clubadh clòimh le clibean
Replies: 19
Views: 5083

Re: A' clubadh clòimh le clibean

Perhaps the following
1) perhaps Seumas Alasdair was a storyteller and "there wasn't a week when the people weren't away with him to (a' falbh ris gu) the other corners of the world

2) a' dol timcheall gun sgur - rotating (revolving) ceaselessly
by AlasdairBochd
Thu Nov 22, 2012 8:41 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: A' clubadh clòimh le clibean
Replies: 19
Views: 5083

Re: A' clubadh clòimh le clibean

A native speaking friend of mine from Benbecula also uses clup or clep (perhaps humorously) for a haircut.
by AlasdairBochd
Wed Nov 21, 2012 8:53 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Blackbird (Beatles) Lyrics
Replies: 8
Views: 15359

Re: Blackbird (Beatles) Lyrics

Lon dubh seinn [?] (‘san) oidche, Smaoinichidh mi gum bu chòir dha a bhith "Lon dubh seinn tron (through the) oidhch' " (I think that it should be) The e being dropped from oidhche at the end of a sentence is very common, m.e. fad na h-oidhch' (all night). Tha dòigh na h-òrain seo ceart cho àlainn....
by AlasdairBochd
Fri Nov 09, 2012 7:49 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 361936

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha cuimhne agam air nuair a bha mi cho òg. I remember when I was so young. :)
Co latha breith sona dhut a luchag. Happy birthday, poor mouse.
by AlasdairBochd
Sat Oct 27, 2012 10:50 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 291283

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha dealbh àlainn air m' inntinn a-nis. Mòran taing a Mhàiri agus a Luchag. :)