Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Fri Oct 19, 2012 8:29 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Airson 'poor mouse'
Replies: 3
Views: 2562

Re: Airson 'poor mouse'

Tha cus tìde nan laimh, gu dearbh :D
Tha iad a' togail fonn fada nas fheàrr na mise co-dhiù.
by AlasdairBochd
Mon Sep 24, 2012 11:30 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Blasan nan Uibhistich
Replies: 7
Views: 2501

Re: Blasan nan Uibhistich

Nach eil / robh e mar sin air feadh an t-saoghal? Cinnteach gu bheil thu ceart. Tha e foilleasach dhuinn an a seo air am blas Sydney an Ear an taca ri Sydney an Iar, ged a tha e gu math sliogach. Nì sinn spors air am blas New Zealand cuideachd (agus iadsan oirnn fhèin), ged nach eil e foilleasach r...
by AlasdairBochd
Sun Sep 23, 2012 12:19 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Blasan nan Uibhistich
Replies: 7
Views: 2501

Re: Blasan nan Uibhistich

Dh'fhaighnich mi air caraid à Beinn nam Fadhla o chionn uair a thìde agus thuirt e rium gu bheil eadar-dhealaichte mòr eadar blas Uibhist a Tuath agus Uibhist a Deas (agus Barraigh 's Beinn nam Fadhla). Cha robh e eòlach air na h-eòin co-dhiù.
by AlasdairBochd
Thu Sep 20, 2012 12:47 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Phrase meaning?
Replies: 17
Views: 7599

Re: Phrase meaning?

Cho breugach ri ceàrd - As deceitful as a tinker.
breug - a lie
ceàrd - a craftsman (often used disparagingly, as in tinker)
by AlasdairBochd
Wed Sep 05, 2012 12:29 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?
Replies: 24
Views: 21820

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

And when there's no motion,
Bha mi shuas an staidhre nuair a thàinig iad.
I was upstairs when they came.
by AlasdairBochd
Tue Aug 21, 2012 11:59 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: What Made You Want To Learn Gàidhlig?
Replies: 91
Views: 66194

Re: What Made You Want To Learn Gàidhlig?

So here I am, several months later. I'm taking it slow and steady, and I'm on lesson 5. Cum ort. Well done (Keep it up). Tha m' uncail a' fuirech ann an Tennessee (Kodak) ged nach eil Gàidhlig aige idir. Chuala mi gu bheil e àlainn ann a siud. My uncle lives in Kodak Tennessee, but he has no Gaelic...
by AlasdairBochd
Wed Aug 15, 2012 12:15 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean: TYG
Replies: 385
Views: 55133

Re: Ceistean: TYG

Bhiodh mo chousin ag radh "mach a seo" ris a' chu. ( Bha Gàidhlig aige bho thùs).
by AlasdairBochd
Fri Jul 27, 2012 10:34 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean: TYG
Replies: 385
Views: 55133

Re: Ceistean: TYG

Chan eil fhios agam air an diofar eadar "bheir dhomh e" agus "thoir dhomh e", ach chanadh mo charaid, aig an robh Gàidhlig bho thùs, ann am Beurla, "you will give me the pen" na àite "give me the pen" agus mar sin, 's coltach gu bheil "bheir dhomh e" nas fheàrr.
A bheil beachd aig duine eile?
by AlasdairBochd
Fri Jul 27, 2012 11:20 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean: TYG
Replies: 385
Views: 55133

Re: Ceistean: TYG

'S e gnoimhar fior mhi-riaghailteach a th' ann. Bheir mi dhut peann Thoir dhomh am peann sin. Thug mi dhut peann. 'S coltach nach eil an aon gnoimhar an sàs, ach tri gnoimhairean eadar-dhealaichte, coltach ri " go " agus " went " an am Beurla. Tha " went " na thràth chaithte air " wend " (an aon fhr...
by AlasdairBochd
Thu Jul 26, 2012 10:52 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean: TYG
Replies: 385
Views: 55133

Re: Ceistean: TYG

Anns na faclairean MacBain agus MacFarlane, sgriobh iad clàisteachd airson hearing.
Chuala mi fhìn claisneachd ann an còmhradh ged-tha.
by AlasdairBochd
Sat Jul 21, 2012 6:09 am
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Ge beag e, tha stà ann, tha stà ann
Replies: 7
Views: 9278

Re: Ge beag e, tha stà ann, tha stà ann

Bha sabaid ann a h-uile sàbaid eadar mo mhàthair 's mi fhìn airson a dhol dhan eaglais.
by AlasdairBochd
Wed Jul 11, 2012 10:35 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Òran Gàidhlig na Seachdain?
Replies: 81
Views: 52231

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

poor_mouse wrote:Alasdair, tha iad (BBC Foghlam) ag ràdh: "siudach -- siud, an rud sin (Gàidhlig Uibhisteach)"; mar sin chan e "siùdach" a tha ann.
Tapadh leatsa, a Luchag :). Bidh mi a' bruidhinn ri fear à Uibhist a Deas Disathairne. Cuiridh mi iongantas air ;)
by AlasdairBochd
Mon Jul 09, 2012 9:51 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Òran Gàidhlig na Seachdain?
Replies: 81
Views: 52231

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Seo m'oidhirp fhèin. Chuala mi 'n gèadh a' tighinn on iar I heard the goose coming from the west (one goose) S a-mach dhan an t-sliabh sheòl e – and out to the mountain he sailed Chaidh siudach mar sgian nam chridhe gu fìor went swinging (siùdach?) like a knife in my heart truly Is dh'fhàg e mo chia...
by AlasdairBochd
Sat Jul 07, 2012 9:05 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype contact and names
Replies: 35
Views: 32597

Re: Skype contact and names

'S ann an Sydney a rugadh mi, agus tha mi a-nis a' fuireach ann an Wollongong. 'S e saoghal beag a th'ann gu dearbh.

I was born in Sydney and now live in Wollongong. It's indeed a small world.
by AlasdairBochd
Sat Jul 07, 2012 6:40 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype contact and names
Replies: 35
Views: 32597

Re: Skype contact and names

Mongolia ! :o 'S i fior chànan eadar-nàiseanta a th'ann an Gàidhlig a-nis. Tha mi air Skype bho àm gu àm. Feuch gum bi mi ann air na deireadh-seachdainean. Cò às a tha thu ann an Astràlia? It's a truly international language now. I'm on Skype from time to time. See if I'm there on the weekends. ( al...