Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Fri Jan 27, 2012 12:08 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Another query :)
Replies: 12
Views: 3564

Re: Another query :)

Tàing a luchag agus a ghràisg airson ur deagh dhùrachdan. Cuiridh mi do dhùrachdan don phrìobhair againn. Bha rud beag trioblaid aice bho luchd-gearain ach bidh e seachad a-màireach. 'S e tùsanaich a bh'ann na luchd-gearain. Chan eil an latha cho sona dhaibh. Sin an latha nuair a thàinig daoine gall...
by AlasdairBochd
Thu Jan 26, 2012 7:00 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Another query :)
Replies: 12
Views: 3564

Re: Another query :)

Mìle tàing. Bha latha brèagha ann. Cha robh e teth no fuar.
by AlasdairBochd
Thu Jan 26, 2012 10:50 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 361925

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi buileach cinnteach gu bheil thu ceart, a luchag. :D
by AlasdairBochd
Thu Jan 26, 2012 4:54 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Another query :)
Replies: 12
Views: 3564

Re: Another query :)

You won't lay an egg if you use the correct preposition :)
Rug an cat air luch. - The cat caught a mouse.
Rug an lach ugh - The duck laid an egg.
by AlasdairBochd
Thu Jan 26, 2012 4:15 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 361925

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

A couple of sentences which made it clear for me were: Tha mi a' bleoghainn na bà. (I am)(at milking-verbal noun)(of the cow-genetive) Tha mi ag iarraidh a' bhò a bhleoghainn (I am)(at asking/wanting-verbal noun)(the cow-feminine nominative)(to milk-lenited verbal noun) I think your sentence is corr...
by AlasdairBochd
Mon Jan 23, 2012 10:59 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?
Replies: 12
Views: 6942

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Bidh mi a' gearradh an fheòir feasgar. Feumaidh mi seo a dhèanamh a h-uile seachdain-deireadh tron t-samhradh. I'll be cutting the grass this afternoon. I need to do this every weekend through the summer. Cha robh mi gur tuigsinn glè luath -- seadh, seo an t-samhradh a tha ann an Astràilia a-nis! I...
by AlasdairBochd
Sat Jan 21, 2012 11:45 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?
Replies: 12
Views: 6942

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Tha mi an dòchas gum bi thu fallain gu luath.

I hope you will be well soon.
by AlasdairBochd
Sat Jan 21, 2012 3:58 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?
Replies: 12
Views: 6942

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Bidh mi a' gearradh an fheòir feasgar. Feumaidh mi seo a dhèanamh a h-uile seachdain-deireadh tron t-samhradh.

I'll be cutting the grass this afternoon. I need to do this every weekend through the summer.
by AlasdairBochd
Tue Jan 10, 2012 1:23 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 353
Views: 232300

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Download and install VLC media player you should have no problems. This will play every conceivable audio and video file.
Seo ceangal - Here's a link http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
by AlasdairBochd
Fri Jan 06, 2012 9:18 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Dictionary - Downloads
Replies: 6
Views: 5952

Re: Dictionary - Downloads

I find this downloadable, searchable dictionary very useful. It sits open on the screen when I'm reading or writing. It's a lot quicker than looking something up on line. http://barrettweb.net/gaidhlig.htm It contains both the old MacFarlane and MacBain dictionaries so it's a bit old fashioned, part...
by AlasdairBochd
Tue Jan 03, 2012 4:35 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 291276

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Close :) gu bhi - almost, nearly m.e. Tha e gu bhi seachd uairean - it is almost 7 o'clock gum bi - that will be m.e. 'S dòcha gum bi sneachd ann a-nochd - Perhaps it will snow tonight word-for-word It is possible that snow will be in it tonight note the conjunction gum/ that, is compulsory in Gaeli...
by AlasdairBochd
Fri Dec 30, 2011 10:10 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Short courses (immersion?)
Replies: 26
Views: 23587

Re: Short courses (immersion?)

I did levels 7 & 8 at SMO during Easter last year. With the short courses, a lot depends on the teachers, who are usually visiting just to take these courses. I've been lucky and had excellent teachers from levels 5 thru 8 and got a lot out of it. There's conversation groups and such going on in the...
by AlasdairBochd
Sat Dec 24, 2011 7:00 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan neònach
Replies: 28
Views: 39890

Re: Faclan neònach

@Akerbeltz Mhothaich mi an-dràsda gu bheil na facalan à leabhar "Bho na h-Innse Gall as Iomallaiche". Bha fear de na h-ùghdairean, Aonghas Iain MacDhòmhnaill, an tidsear Ghàidhlig agam agus caraid aig m'athair ann an Astràlia nuair nach robh mi ach deich bliadhna a dh'aois. Bha iad na chiad leasanan...
by AlasdairBochd
Mon Dec 19, 2011 9:20 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Top tips for new Gaelic learners?
Replies: 50
Views: 82125

Re: Top tips for new Gaelic learners?

After reading and listening to Litir do Luchd Ionnsachaidh, I find it helpful to read it out loud a dozen times to practice not only pronunciation but the flow from word to word, which is very important in the spoken language. It will help to imprint manners of speech and turns of phrase in your bra...
by AlasdairBochd
Fri Dec 16, 2011 8:38 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan neònach
Replies: 28
Views: 39890

Re: Faclan neònach

sòirne thieving - Tha am facal sorner ann am Beurla Gallda. Tha sin a' ciallachadh duine a tha a' gabhail bracaist 's leabaidh no aoigheachd agus easan a' bagairt fhòirneirt.
Bha bàs na pheanas o chionn fhada.
'S docha gu bheil ceangal eadarainn.