Page 1 of 1

Latha math dhuibh!

Posted: Sat Apr 03, 2010 2:51 pm
by cmn
'S mise chairstion. Tha mi ionnsachadh Gaidhlig. ' s toil leam a bhith ag eisdeachd ri ceol cuideachd 's toil leam a bhith a' leughadh. Tha mi a' bhith a leughadh 'Warriors of the Word'. Tha e usabhassach mhath :D

Re: Latha math dhuibh!

Posted: Mon Apr 05, 2010 12:59 am
by bsuibhne
Halò,
Fàilte
Is mise Breandàn. Ciamar a tha "Warriors of the Word"? I have it on my Amazon wish list.

Re: Latha math dhuibh!

Posted: Mon Apr 05, 2010 8:05 am
by Gràisg
Hi Cnm Fàilte Chridheil ort dhan Fhòram seo :-)

Re: Latha math dhuibh!

Posted: Mon Apr 05, 2010 9:32 pm
by GunChleoc
Fàilte bhuamsa cuideachd!

Tha mi an dòchas gun cluinn shinn bhuat gu tric :D

Is toil leam ceòl agus leughadh cuideachd.

Re: Latha math dhuibh!

Posted: Wed Apr 07, 2010 7:46 pm
by Coinneach Cìr
Fàilte chridheil oribh cmn! :D

Re: Latha math dhuibh!

Posted: Wed Apr 07, 2010 9:53 pm
by faoileag
Agus bhuamsa! :lol:

Agus 's toil leamsa ceòl agus leughadh cuideachd!

Chan eil mi eòlach air 'Warriors of the Word' - dè an cuspair a th' ann?
I don't know WotW - what's the subject?

Re: Latha math dhuibh!

Posted: Wed Jun 16, 2010 7:59 pm
by cmn
Moran Taing!