Page 1 of 1

caraid ùr

Posted: Sat May 28, 2011 11:23 am
by topag
Is mise Sìne. Tha mi a' fuireach ann an Dail Rìgh ann an Siorrachd Inbhir Àir. Tha mi ag ionnsachadh na Gàidhlig. Ciamar a tha sibh an diugh? A bheil an t-sìde nas fheàrr far a bheil sibh a' fuireach? Ann an Dail Rìgh, tha i tioram an dràsda ach bha frasach tron oidhche. :P

Re: caraid ùr

Posted: Sat May 28, 2011 11:27 am
by Coinneach Cìr
Halò a Shìne, math ur faicinn an seo! Tha Sìne ag ionnsachadh Gàidhlig ann an clas agam is mar sin tha mi 'n dòchas gum bi sibh snog rithe. Tha mi duilich nach eil mi fhìn air a bhith sgrìobhadh mòran an seo ach tha mi a cur romham barrachd a sgrìobhadh!

Hello Sìne good to see you here! Sìne is learning Gaelic in my class and as such I hope you'll be nice to her. I'm sorry that I've not been posting here much recently, I plan to write more!

Re: caraid ùr

Posted: Fri Jun 10, 2011 6:15 pm
by GunChleoc
Tha mi an còmhnaidh snog :)

Re: caraid ùr

Posted: Fri Jun 10, 2011 8:14 pm
by faoileag
Tha agus mise! :lol:

Fàilte, a Shìne! Tha sinn toilichte d'fhaicinn an seo!
Bha an t-sìde glè mhath, blath is tioram, aig deireadh a' Chèitein ach tha e frasach agus gu math fuar a-nis. :( 'S dòcha gu bheil an sàmhradh seachad mar-thà!


Me too!
Welcome, Sìne - we're happy to see you here. The weather was very good, warm and dry, at the end of May, but now it's showery and pretty cold. Maybe summer is past already!