Page 1 of 1

la math

Posted: Sat May 28, 2011 11:44 am
by ancient
Tha mi a fuireach ann an Cill Dingeain, ach bha mi a Glasachu moran bliadhna air ais.
bith mi a falbh tha mi trang an duigh .

Re: la math

Posted: Sat May 28, 2011 11:45 am
by Coinneach Cìr
Fàilte oirbh Aonghais! :)

Re: la math

Posted: Sun May 29, 2011 9:22 am
by Gràisg
Halo Aonghais, fàilte do Foram na Gàidhlig :)

Re: la math

Posted: Mon May 30, 2011 8:13 pm
by faoileag
Agus fàilte bhuamsa cuideachd! Mar a chì mi, tha thu eòlach air ball no dithis mar-thà.

Tha mi 'n dòchas gum bi thu air ais nuair nach eil thu cho trang! :D

Re: la math

Posted: Fri Jun 10, 2011 6:15 pm
by GunChleoc
Fàilte ort! :)