Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Cò thusa? / Introduce yourself
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by faoileag » Wed Apr 08, 2020 11:04 pm

Agus fàilte bhuamsa! :-)
An dòchas gum faic sinn thu gu tric an seo - bhiodh sin sgoinneil! Chan eil daoine air an Fhòram cho tric a-nis 's a bha iad ro staing a' chòrona-bhìorais. Tha rudan eile air an inntinn, saolaidh mi, mar a thuigear.

Ciamar a tha cùisean anns an Òlainds sna làithean seo?

And welcome from me!
Hope we'll see you on here often - that would be great. People aren't on the Forum as often as they were before the cv crisis. They have other things on their mind, I suppose, understandably.
How are things in the Netherlands these days?GunChleoc
Rianaire
Posts: 4596
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by GunChleoc » Thu Apr 09, 2020 10:41 am

Fàilte dhan dithis agaibh! Tha sibh ag ionnsachadh gu math :)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1431
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Níall Beag » Thu Apr 09, 2020 1:40 pm

Smeorach wrote:
Wed Apr 08, 2020 12:34 am
Hàlo. 's mise Smeòrach. Tha mi a fuireach ann an Alba.
Tha mi air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig bhon Dàmhair le Duolingo, 'Learn Gaelic' agus a frithealadh leasanan.

Bha Gàidhlig aig mo sheanair ach cha deach mo bhrosnachadh gus an cànan a bhruidhinn.

Tha mi ag ionnsachadh gu slaodachadh agus gu cunbhalach.

Tha mi an dochas m' eòlas a mheudachadh le cuideachadh bhon fhòram seo.
Tapadh leibh.
Fàilte ort!
Tha mi cinnteach gun soirbhich thu -- tha Gàidhlig gu leòr agad mu thrath.
I'm sure you'll succeed -- you've already got plenty of Gaelic.

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by faoileag » Thu Apr 09, 2020 10:06 pm

Agus fàilte air Smeòrach bhuamsa cuideachd!
Duilich, chan fhaca mi thu roimhe! :-(
Rinn thu uabhasach math! :-)

ScottishLaowai
Posts: 10
Joined: Tue Apr 07, 2020 4:29 pm
Language Level: Elementary (~A2 on the CEFR)
Corrections: Please correct my grammar
Location: Den Haag, na Tìrean Ìsle

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by ScottishLaowai » Fri Apr 10, 2020 1:23 pm

faoileag wrote:
Wed Apr 08, 2020 11:04 pm
Agus fàilte bhuamsa! :-)
An dòchas gum faic sinn thu gu tric an seo - bhiodh sin sgoinneil! Chan eil daoine air an Fhòram cho tric a-nis 's a bha iad ro staing a' chòrona-bhìorais. Tha rudan eile air an inntinn, saolaidh mi, mar a thuigear.

Ciamar a tha cùisean anns an Òlainds sna làithean seo?

And welcome from me!
Hope we'll see you on here often - that would be great. People aren't on the Forum as often as they were before the cv crisis. They have other things on their mind, I suppose, understandably.
How are things in the Netherlands these days?
Tapadh leat! Tha an t-sìde àlainn an-seo, ach tha glasadh-sluaigh ann: tha gach taigh-bìdh agus taigh-seinnse dùinte, ach tha na mòr-bhùthan agus na takeaways fosgailte fhathast. Feumaidh daoine fuireach a-staigh ma ghabhas sin dèanamh, agus a-mach feumaidh sinn fuireach meatair is leth bho chèile. Tha na leasanan againn air an eadar-lìon a-nis cuideachd ('s e oileanach aig Oilthigh Leiden a th' annam).

Thanks! The weather here is lovely, but we're under lockdown: all the restaurants and bars are closed, but the supermarkets and are still open. People need to stay indoors if possible, and outside we need to stay 1.5 meters apart. Our classes are now online too (I'm a student at Leiden University)
"Is fhèarr Gàidhlig bhriste na Gàidhlig sa chiste" (though I'm working on the "bhriste" part)

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by faoileag » Wed Apr 15, 2020 10:57 pm

An aon rud an seo, ach feumaidh sinne fuireach dà mheatair bho chèile, ann am bùithtean agus ciudhan cuideachd. Faodaidh sinn cuairt a ghabhail bhon taigh (chan ann sa chàr) aon turas gach latha, gus eacarsaich fhaighinn. Nì mi sin! :-) Tha an t-sìde an seo brèagha cuideachd, grianach is tioram (ged a tha gaoth gu math fionnar ann), agus an t-earrach fo bhlàth!

The same thing here, but we have to stay 2 meters apart, in shops and queues too. We're allowed to take a walk from our home (without driving) once a day, to get exercise. I do that. The weather is fine here too, sunny and dry (though there's a cool wind), and spring is in bloom!

AquaMarina65
Posts: 2
Joined: Sun May 17, 2020 6:38 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Moscow

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by AquaMarina65 » Sun May 17, 2020 7:53 pm

Halò, a h-uile duine, is mise Marina.
Tha mi a' fhuireach ann am Mosgo, an Ruis.
Feuchaidh mi Gàidhlig ionnsachadh.

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by faoileag » Mon May 18, 2020 1:25 am

Fàite chridheil ort, Marina!
Math d' fhaicinn an seo! :flur:
A bheil thu ag ionnsachadh aig sgoil no oilthigh? No air loidhne?

AquaMarina65
Posts: 2
Joined: Sun May 17, 2020 6:38 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Moscow

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by AquaMarina65 » Mon May 18, 2020 2:46 pm

faoileag wrote:
Mon May 18, 2020 1:25 am
Fàite chridheil ort, Marina!
Math d' fhaicinn an seo! :flur:
A bheil thu ag ionnsachadh aig sgoil no oilthigh? No air loidhne?
Tapadh leibh!
Tha mi ag ionnsachadh aig an taigh les an leabhraichean agus air loidhne
Tha beagan Gàidhlig agam

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4596
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by GunChleoc » Wed May 20, 2020 9:53 am

Fàilte chridheil ort!

Feuch a bheil Comunn Gàidhlig Mhosgo fhathast a' dol - 's dòcha gu bheil daoine faisg ort aig a bheil a' Ghàidhlig :)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Seann Mathan
Posts: 3
Joined: Sat Sep 19, 2020 2:28 am
Language Level: Chan eil ach corra fhacal Gàidhlig agam
Corrections: I'm fine either way
Location: Minnesota

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Seann Mathan » Sat Sep 19, 2020 2:58 am

Latha math, is mise Seann Mathan. 'S e Amaraganaich a tha annam. 'S ann à Minnesota a tha mi. Chan eil ach corra fhacal Gàidhlig agam.

Started learning around April this year.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4596
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by GunChleoc » Sat Sep 19, 2020 10:35 am

Fàilte chridheil ort! :)

Cuiridh mi geall nach fhada gus am bi corra fhacal eile agad.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1431
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Níall Beag » Sat Sep 19, 2020 12:49 pm

Fàilte ort, a Mhathain!

Seann Mathan
Posts: 3
Joined: Sat Sep 19, 2020 2:28 am
Language Level: Chan eil ach corra fhacal Gàidhlig agam
Corrections: I'm fine either way
Location: Minnesota

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Seann Mathan » Sat Sep 19, 2020 3:57 pm

Tapadh leibh! Tha mi ag obair aig Gàidhlig a h-uile latha

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by faoileag » Sat Sep 19, 2020 10:41 pm

Agus fàilte eile bhuamsa. :-)
Nach math gu bheil thu ag ionnsachadh Gàidhlig!

Post Reply