Page 1 of 1

Feasgar Mhath!

Posted: Fri Apr 14, 2017 11:27 pm
by icecheetah
Halò! Bha mi anns a' meadhan a gàidhlig nuair a bha mi òg, ach cha robh mòran cothrom ann airson a bruidinn gàidhlig nuair a dh'fas mi. Tha mi as an t-eilean sgitheanachd.

Hey! I was in the gàidhlig medium when I was young, but I didn't get much chance to use gàidhlig once I grew up. I'm from the isle of skye.

Feasgar Mhath!

Posted: Tue Apr 18, 2017 11:47 pm
by faoileag
Fàilte chridheil ort! :D
An dòchas gum bi cothroman gu leòr agad an seo do chuid Gàidhlig a chleachdadh!

A warm welcome to you. Hoping you'll have plenty of opportunity to use your Gaelic on here!

Feasgar Mhath!

Posted: Wed Apr 19, 2017 10:08 am
by GunChleoc
Fàilte chridheil ort! :)

Feasgar Mhath!

Posted: Wed Apr 19, 2017 7:26 pm
by rìona
Fàilte!
Thuirt thu "b' fhearr leam ceartachadh", so...
Chan eil fhios a'm mas aithne dhut "inverted nominals" ach tha "airson Gàidhlig a bhruidhinn" nas fhearr. Tha barrachd fiosrachaidh an seo: https://www.academia.edu/2488427/Scotti ... nd_Edition_ td. 72.

Tha thu uabhasach fortanach gur ann à Alba a tha thu agus gun robh foghlam tro mheadhann na Gàidhlig agad!