Page 1 of 1

Halo a huile duine

Posted: Sun Feb 18, 2018 4:19 pm
by Fionnlaghmac
Is mise Fionnlagh agus tha mi ag ionnsaghadh Gaidhlig. Tha mi duillich ma cha neil gaidhlig agam glé mhath.
Is toil leum ceòl. Cluich mi anns an comhlan. 'S e tidsear ceòl agam is tha mi ag obair anns a'cholaiste Ayrshire. Tha trì clann agam ag aois sia, deich agus coig-deug.
Feasgar mhath!

Halo a huile duine

Posted: Sun Feb 18, 2018 11:58 pm
by faoileag
Halò Fhionnlaigh,

Fàilte chridheil ort! Nach math gu bheil thu ag ionnsachadh Gàidhlig. A bheil thu a' dèanamh cùrsa?

Dè 'n seòrsa ciùil a tha thu a' dèanamh, agus a' teagasg?

:D

Halo a huile duine

Posted: Mon Feb 19, 2018 10:51 am
by GunChleoc
Fàilte chridheil ort! :D