Halo ‘s mise Iàcob

Cò thusa? / Introduce yourself
SéamusMacNed
Posts: 1
Joined: Sun Mar 11, 2018 1:00 am
Language Level: Chan eil mi fileanta.
Corrections: Please correct my grammar
Location: Massachusetts

Halo ‘s mise Iàcob

Unread post by SéamusMacNed » Sat May 05, 2018 9:44 pm

Halo, ‘s mise iàcob ‘s tha ag ionnsachadh gàidhlig. Thòisich gàidhlig air a d’ ionnsachadh an uiridh. Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig Arrain ged a tha ‘m blas marbh, so bidh mo ghàidhlig glè neònach. Slàn!

Hello, i’m jacob and i’m learning gaelic. I started to learn gaelic last year. I’m learning Arran gaelic although the dialect is dead, so my gaelic will be very strange. Bye!faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Halo ‘s mise Iàcob

Unread post by faoileag » Mon May 07, 2018 10:23 pm

Fàilte! :D

Tha sin gu math inntinneach. Carson a tha thu ag ionnsachadh Gàidhlig Arrainneach, agus ciamar a tha thu ga h-ionnsachadh?

Welcome!
That's really interesting. Why are you learning Arran Gaelic, and how?

Post Reply