Page 1 of 1

Siolpair

Posted: Wed Mar 25, 2009 10:51 am
by AlasdairBochd
Tha mi air a bhi a leantainn oirbh fad miosan cuideachd agus tha mi ann mu dheireadh thall.

Posted: Wed Mar 25, 2009 11:09 am
by Seonaidh
Failte a Bhochd! 'S docha gun lorg thu beairteas gu trath!

Posted: Wed Mar 25, 2009 11:54 am
by AlasdairBochd
Taing a Sheonaidh airson an fhàilte.

Posted: Wed Mar 25, 2009 11:20 pm
by GunChleoc
Fàilte, Alasdair!

The more the merrier mar a chanas 'ad :D

Posted: Thu Mar 26, 2009 2:59 am
by Neas Olc
Failte ort! Chan aithne dhomh thu- a bheil thu air a bith an seo fhathast, nuair nach robh mi ann?

Posted: Fri Mar 27, 2009 1:12 am
by AlasdairBochd
Cha robh mi anns am bòrd seo roimhe. Bha mi anns an t-Seòmar Gàidhlig bho àm gu àm leis an t-ainm eile, ach bha duilgheadas sgìrean tìde ann.