Ceistean: TYG

Ciamar a chanas mi.... / How do I say...
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Wed Jul 04, 2012 2:46 pm

Tuigidh mise sin gu dearbh, Alasdair; tapadh leat!


Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Thu Jul 26, 2012 8:46 am

Leughadh mi "Litir do Luchd-lonnsachaidh" agus mhothaich mi seo:
Tha an teacsa agus faidhle chlaistich de "Litir do Luchd-Ionnsachaidh" le Ruairidh MacIlleathain ri fhaotainn an seo gach feasgair Dihaoine.
Ach (an toiseach)
Am Faclair Beag wrote:faidhle /failə/
fir.
mar sin, nach biodh e ceart gun sèimheachadh?

Agus às dèidh sin, bha mi ga rannsachadh san Fhaclair Bheag agus cha do lorg mi rud sam bith coltach ri "claistich" no "claisteach"...

Fhuair mi a-mach:
  • claisneach - auditory
    claisneachd - hearing
    claisniche - listener
    claistinneach - auditory
a-mhàin (Stòr-Dàta Briathrachais Gàidhlig).

Tha am facal "chlaisteach" a' nochd san eadar-lìon, ged a tha e coltach nach eil "faidhle chlaistich" a tha ann ach san teacsa sin ("Tha an teacsa agus faidhle chlaistich de "Litir do Luchd-Ionnsachaidh"...).

Dè ur beachdan mu dheidhinn nam facal seo?
Eilidh -- Luchag Bhochd

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by AlasdairBochd » Thu Jul 26, 2012 10:52 am

Anns na faclairean MacBain agus MacFarlane, sgriobh iad clàisteachd airson hearing.
Chuala mi fhìn claisneachd ann an còmhradh ged-tha.

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1757
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by akerbeltz » Thu Jul 26, 2012 11:33 am

Tha na daoine fàs car mì-chinnteach a thaobh riaghailtean an t-sèimheachaidh eadar ainmearan. Chanainn gun robh an neach sin dhen bheachd gun robh faidhle boireann (tha mì-chinnt a thaobh gnè nam faclan-iasaid gu math cumanta) agus mì-chinnt a thaobh close compound vs compound.

Nam biodh faidhle boireann » faidhle-chlaisneachd ach faidhle claisneachd.

A thaobh claisneachd vs claisteachd, saoilidh mi gu bheil claistinn + eachd » *claistneachd a tha aig bun an dà fhacal ach an uairsin le cuid a dhual-chainntean a' cur às dhan stn air diofar dòighean, cuid stn » sn agus cuid eile stn » st.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Thu Jul 26, 2012 2:42 pm

Tapadh leibh! Tha mi ga thuigsinn a-nis.
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Fri Jul 27, 2012 9:29 am

Tha cù aig mo charaid Bhiatailidh agus tha Biatailidh a' trèanadh a' choin aige.

Tha Gàidhlig aig a' chù... Uill, tha an cù sin a' tuigsinn (beagan) Gàdhlig ged chan urrainn dha Gàidhlig a bhruidhinn idir.

Dh'innis Biatailidh dhomh gu bheil eòlach iad (esan fhèin agus an cù aige) air an àithne seo: "Bheir dhomh e!" -- "Bring/give me this!"

Ach chan eil fhios agam carson "bheir" a tha an-seo an àite "thior" no "beir"?
Eilidh -- Luchag Bhochd

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by AlasdairBochd » Fri Jul 27, 2012 11:20 am

'S e gnoimhar fior mhi-riaghailteach a th' ann.
Bheir mi dhut peann
Thoir dhomh am peann sin.
Thug mi dhut peann.
'S coltach nach eil an aon gnoimhar an sàs, ach tri gnoimhairean eadar-dhealaichte, coltach ri "go" agus "went" an am Beurla. Tha "went" na thràth chaithte air "wend" (an aon fhreumh mar "wenden" sa Ghearmailtis) "to go or wander about" (ged nach eil "wend" ga chleachdadh gu tric sna laithean seo).

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Fri Jul 27, 2012 2:08 pm

Ach 's e tràth teachdail a tha ann an "bheir", nach e?

Mar sin, tha "bheir mi dhut peann" a' ciallachadh "I'll give you a pen".
Agus "Thoir dhomh am peann sin!" -- "Give mi the pen!"

Dè bhios "Bheir dhomh e!" a' ciallachadh ma-thà?
Tha eagal orm nach e modh àithneach a tha ann idir...
Eilidh -- Luchag Bhochd

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by AlasdairBochd » Fri Jul 27, 2012 10:34 pm

Chan eil fhios agam air an diofar eadar "bheir dhomh e" agus "thoir dhomh e", ach chanadh mo charaid, aig an robh Gàidhlig bho thùs, ann am Beurla, "you will give me the pen" na àite "give me the pen" agus mar sin, 's coltach gu bheil "bheir dhomh e" nas fheàrr.
A bheil beachd aig duine eile?

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1757
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by akerbeltz » Sat Jul 28, 2012 11:45 am

Bha sin againn roimhe am badeigin. Tha cuid a dhual-chainntean a' cleachdadh bheir mar àithne. Chan e mearachd a tha seo ach "eachdraidh eile". Seo mar a thachair:

tabhair » bhair » fair

Agus chaidh fair a cho-measgachadh air mhearachd le bheir an uairsin.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Sat Jul 28, 2012 2:58 pm

Tapadh leibh!

Mar sin, tha an dà chuid "Bheir dhomh e!" agus "Thoir dhomh e!" ceart mar an àithne seo, nach eil?

'S dòcha gun do dh'ionnsaich an cù aig mo charaid "Thoir!", agus às dèidh sin dh'ath-ionnsaich e "Bheir!" oir bha cuidegin ag innse do mo charaid nach robh "Thoir!" ceart... :)
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Mon Jul 30, 2012 7:52 pm

Tha mi a' dol air mo shaor-làithean a-màireach agus bidh mi air ais ann an dà sheachdain...
Eilidh -- Luchag Bhochd

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1757
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by akerbeltz » Tue Jul 31, 2012 10:32 am

An dòchas gun còrd iad riut, turas sàbhailte!

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Tue Aug 14, 2012 2:21 pm

Tapadh leat!

Tha mi air ais a-nis. Bha e sgoinneil gu dearbh a bhidh air falbh, ach tha mi fìor thoilichte mo charaidean fhaicinn an-seo...

Agus seo ceist ùr agam a-rithist: dè bhios sibh ag ràdh ri cat nuair a bhios sibh ag iarraidh air a chasan a thoirt às (get away)?
Mì-fhortanach, chan eil mi cinnteach ciamar a chanar seo eadhan sa Bheurla; nach e "shoo" a tha ann?
Bidh sinne ag ràdh "брысь!" san Ruisis. :)
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by GunChleoc » Tue Aug 14, 2012 5:15 pm

a bhith air falbh

Chan eil fios agam dè a chanas tu ri cat. Cha chreid mi nach dèan "Thalla!" a chùis.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply