Ceistean: TYG

Ciamar a chanas mi.... / How do I say...
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Ceistean: TYG

Unread post by Seonaidh » Tue Aug 14, 2012 7:25 pm

"Woof!"? Tha mi le GC an seo. (MCh - glè "Bheurlesque"...)poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Tue Aug 14, 2012 7:34 pm

GunChleoc wrote:a bhith air falbh

Chan eil fios agam dè a chanas tu ri cat. Cha chreid mi nach dèan "Thalla!" a chùis.
'S e "a bhith", gu dearbh!

Is toigh leam fhìn "thalla!"; tha mi den bheachd gum bi cat ga thuigsinn.
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Wed Aug 15, 2012 11:19 am

Bha mi ann am baile snog o chionn ghoirid; ’s e Pärnu anns an Eastoin a tha ann.
Agus a-nis tha mi a’ dol a dhèanamh m’ obair bhon TYG (Aonad 22).
Tha agam ri sgrìobhadh dè bhithinn fhìn a’ dèanamh nam faighinn mòran airgid mar dhuais aon latha...

Uill, nam faighinn fhìn mòran airgid aon latha, rachainn dhan Eastoin còmhla ri m’ athair.
Cheannaicheamaid taigh ann am Pearnu ri taobh na mara.
Cha bhiodh an taigh sin mòr, ach bhiodh e snog gu dearbh, shaoilinn gum biodh e geal no buidhe, le mullach leacag ruadh.
Chumamaid flùraichean dearg, geal, buithe agus gorm anns a’ ghàrradh againn.
Choisicheamaid tro phàircean agus air an tràigh a h-uile latha.
Agus chitheamaid am muir sa mhadainn agus gach feasgar; nach biodh sin math?

Ach gu mì-fhortanach, chan eil mi cinnteach gum bithinn fhìn math air gairneilearachd.
Agus nam faighnicheadh tu dè bhithinn a’ dèanamh ann am Pearnu a bharrachd, agus am faighinnsa obair sam bith ann, chan fhaodainn dad a fhreagairt.
Dh’fheumadh tu Eastoinis ionnsachadh nam biodh tu a’ dol a dh’obair san Eastoin. Seo aon rud a dh’fhaodainn a ràdh le cinnt.
Chanainn gum biodh e fada na b’ fheàrr nam fuirichinn san Ruis mar a b’ àbhaist agus gum bithinn ag ionnsachadh Gàidhlig, nach biodh? Bhitheadh gu dearbh.
’S dòcha gun rachainn a Phearnu bho àm gu àm air mo laithean-saora ma tha, agus le seo bhithinn glè thoilichte.
Mar sin, shaoilinn nach fheumainn mòran airgid co-dhiù, ged a dh’fheumainn airgead aison siubhal agus airson leabhraichean Gàidhlig a cheannach. :)
Last edited by poor_mouse on Fri Aug 17, 2012 12:04 pm, edited 1 time in total.
Eilidh -- Luchag Bhochd

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by AlasdairBochd » Wed Aug 15, 2012 12:15 pm

Bhiodh mo chousin ag radh "mach a seo" ris a' chu. ( Bha Gàidhlig aige bho thùs).

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Wed Aug 15, 2012 12:59 pm

'S math sin, tapadh leibh!
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4553
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by GunChleoc » Fri Aug 17, 2012 10:53 am

Rinn thu glè mhath, chan eil mòran mhearachdan ann idir! :moladh:

o chionn ghoirid (tuiseal tabhartach)

Watch out for lenition:
shaoilinn gum biodh
Chumamaid flùraichean
Chanainn

air an tràigh ;)

Ach gu mì-fhortanach,

nam biodh tu a' dol a dh’obair
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Fri Aug 17, 2012 11:43 am

Ceud taing, a GhunChleoc!

Bidh mi a' dìochuimhneachadh 'h' gu tric! :naire:

Tha mi air a cheartachadh a-nis...
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Tue Aug 28, 2012 9:38 am

Tha sin car annasach dhomh:
Am Faclair Beag wrote:a-nìos /əˈNʲiəs/ Listen
co-ghn.
up, upwards (motion towards the speaker)

thoir a-nìos prìs [A] gu £500
reduce the price of [N] to £500!
A bheil sin ceart gu dearbh?
Eilidh -- Luchag Bhochd

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1769
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by akerbeltz » Wed Aug 29, 2012 10:23 am

:mhoire: chan eil, mòran taing!

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Thu Aug 30, 2012 8:49 am

:)
Am Faclair Beag wrote:na h-aon [A-iolra]
the only [N-plural]
Nach innis sibh dhomh dè tha sin a' ciallachadh?
Tha fhios agam mu "the only [N singular]" (the only child etc) a-mhàin.
Eilidh -- Luchag Bhochd

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1769
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by akerbeltz » Thu Aug 30, 2012 3:44 pm

'S iad na Basgaich na h-aon daoine san t-saoghal aig a bheil leasachan a chuireas an cèill gnè an neach a tha thu a' bruidhinn ris
The Basques are the only people in the world who have a suffix which indicates the gender of the person you're speaking to

mar eisimpleir

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Thu Aug 30, 2012 4:56 pm

Mòran taing! Tha mi a' tuigsinn a-nis! :) :)
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Tue Sep 04, 2012 2:21 pm

Am Faclair Beag wrote:a dh'aon chuid
1 anyway, in any case 2 alone, independently

chan urrainn dhaibh tighinn beò a dh'aon chuid
they can't exist independently/independent from each other
Nach innis sibh dhomh carson a tha e a' ciallachadh "from each other" an-seo?
Ciamar as urrainn dhut tuigsinn seo bhon cho-theacsa?
Agus ciamar a chanas tu "they can't exist in any case"?
Dè an diofar a bhiodh ann?
Eilidh -- Luchag Bhochd

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1769
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by akerbeltz » Wed Sep 05, 2012 2:07 am

I guess the "from each other" is logically implied, rather than literally expressed. It's just that in English you can either use an adverb (they can't exist independently) to express the meaning but if you don't use an adverb, you need something to complete the sentence (i.e. they can't exist independent from each other), you can't just say "they can't exist independent" as that's not grammatical in English.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Wed Sep 05, 2012 9:19 am

Tha mi air tuigsinn a-nis (tha mi 'n dòchas!), mòran taing!
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply