Page 1 of 1

Faclan doirbh

Posted: Fri Sep 23, 2011 4:45 am
by Alasdair Fitheach
Tha mi a' leughadh "Deireadh an Fhogair" agus tha facal no dha gun sgeul orra san fhaclairean abhaisteach...

me

gaisean
sia-sginn

's e cainnt Leodhasach a th'ann co-dhiu

Re: Faclan doirbh

Posted: Fri Sep 23, 2011 5:26 am
by AlasdairBochd
From MacBain's
gais - a torrent , surfeit; from English gush? Perhaps gaisean is the plural
From MacFarlane's
sginn - va. and vn. squeeze or force out, protrude, gush out
Hope this helps.

Re: Faclan doirbh

Posted: Fri Sep 23, 2011 7:56 am
by poor_mouse
Am Faclair Beag knows this too.