Page 10 of 14

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Wed Jun 12, 2013 2:22 pm
by poor_mouse
Agus an dàrna ceist mu dheidhinn "Mo Rùn Geal Òg".
Ge b' e dh'òladh, 's tu phàigheadh
Ged thuiteadh càch mu na bòrdaibh
Dè tha seo a' ciallachadh?
1) phàigheadh tu airson a h-uile deòch a dh'òladh leat (dh'òladh - guth fulangach, tràth caithte)
no
2) phàigheadh tu airson a h-uile duine a dh'òladh còmhla riut (dh'òladh - guth spreigech, tràth cumhach)

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Wed Jun 12, 2013 8:48 pm
by faoileag
'S e ' b' e dh'òladh' a tha agamsa air > bha e coma, cò bhiodh ag òl, phàigheadh tusa. (Is esan gun a bhith air mhisg riamh e-fhèin.)

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Thu Jun 13, 2013 6:17 am
by poor_mouse
Tapadh leat, bha dùil agam gum bu seo ceart mar sin, ach chunnaic mi an eadar-theangachadh eile...

Agus dè mu dheidhinn na ceiste a bha roimhe sin?
"Mo Rùn Geal Òg" le Cairistìona NicFhearghais:
...Bu bhinn leam tabhann do chuilean,
Bheireadh fuil air mac èilde;
Às do làimh bu mhòr m’ earbsa –
Gur tric a mharbh thu le chèil’ iad,
Mo rùn geal òg
A bheil i a-mach air an eilid agus a mac? An do mharbh am fear sin gu tric an eilid agus a mac-se?

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Thu Jun 13, 2013 7:25 pm
by faoileag
Mharbh.
'S e comharra sgil sealgair (sgil feumail, riatanach) a bh' ann aig an àm sin.
Cha robh iad air Bambi fhaicinn fhathast... :spors:

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Fri Jul 05, 2013 12:01 pm
by poor_mouse
Mòran taing! :D

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Fri Jul 05, 2013 12:03 pm
by poor_mouse
Chunnaic mi seo: "1mh an t-Ògmhios" (an-seo mar eisimpleir)-- a bheil seo ceart "aonamh"?

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Fri Jul 05, 2013 1:09 pm
by GunChleoc
Bu chòir dha bhith 1d no 1ad no rudeigin mar sin = a' chiad. Cha chreid mi nach e ach mearachd sgrìobhaidh a th' ann.

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Fri Jul 05, 2013 1:52 pm
by poor_mouse
Glè mhath! Chunnaic mi rudan mar "2mh" cuideachd agus tha mi air a bhith car mì-chinnteach...

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Mon Sep 23, 2013 9:02 am
by poor_mouse
BBC Naidheachdan:
Teine aig muileann-sàbhaidh an Inbhir Narann
...
Chaidh uidheamachd a sgrios cuideachd.
...
Tha Am Faclair Beag ag ràdh gu bheil "uidheamachd" a' ciallachadh "qualification".

'S dòcha chan eil deagh Bheurla agam cuideachd, ach chan eil mi a' tuigsinn na cèille an-seo.

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Mon Sep 23, 2013 12:33 pm
by JLBeale
'S e 'machinery' an chiad rud gun tàinig a-steach m' inntinn ach san fhaclair le Colin Mark:

uidheamachd = control(s)

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Mon Sep 23, 2013 1:20 pm
by Thrissel
As the English version says "The Scottish Fire and Rescue Service said 30% of the building was damaged by the fire, as well as various machinery, and half of it was affected by smoke." I think they meant that.

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Mon Sep 23, 2013 5:06 pm
by Gràisg
Nach inntinneach sin, thog mi dealbhan dhen teine
http://www.flickr.com/photos/gurnnurn/s ... 663922975/

Agus chuir cuideigin bhideo air loidhne
http://www.youtube.com/watch?v=h8lKk0M0hOs

Cha deach ach pairt den mhuileann-sàbhaidh a sgrios agus bha iad fhathast comasach a chumail a dhol air an ath latha. An latha roimhe sin bha muinntir a' bhaile a' togail fianais an aghaidh plana scheama taigheadas a dh'fhoadadh bacadh a chur air a' mhuileann-sabhaidh agus droch bhuaidh a chur air a' bhaile san fharsaingneachd.
http://www.flickr.com/photos/gurnnurn/9 ... 5622865243

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Mon Sep 23, 2013 9:02 pm
by Níall Beag
poor_mouse wrote:BBC Naidheachdan:
Teine aig muileann-sàbhaidh an Inbhir Narann
...
Chaidh uidheamachd a sgrios cuideachd.
...
Tha Am Faclair Beag ag ràdh gu bheil "uidheamachd" a' ciallachadh "qualification".

'S dòcha chan eil deagh Bheurla agam cuideachd, ach chan eil mi a' tuigsinn na cèille an-seo.
Nuair nach eil facal san faclair, cuir ás suffix no dhà...

uidheamachd - achd = uidheam = equipment, gear

The suffix "-achd" denotes a categorisation or a collection, often an abstract classification.

"Machinery" is a collective form of "machine", and "uidheamachd" is an extension of "uidheam" following the same logic.

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Tue Sep 24, 2013 6:36 am
by poor_mouse
Mòran taing, a h-uile duine!
"Machinery" -- that's it!

'S dòcha gu bheil "machinery" a dhìth san Fhaclair Bheag.

Seadh, a Nèill, tha thu ceart mu dheidhinn "achd" agus msaa!

Re: What does it mean? Various questions

Posted: Tue Sep 24, 2013 11:43 am
by akerbeltz
It's more equipment than machinery but yes, it goes in that general direction.

To offer an explanation, initially the focus in the Faclair Beag was to increase the number of entries so for reasons of time, I often only entered a primary meaning (or the only one to hand given the source I was working with). I'm now "padding out" many of those thin entries but it's something that won't happen over night, so Niall's suggestion is very good.

In general, if you come across a missing word or meaning or duplication of roots (I merged dìoghrasach and dìorrasach last night for example), just send me an email!