Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Ciamar a chanas mi.... / How do I say...
Lughaidh
Posts: 84
Joined: Fri Sep 21, 2007 12:22 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: A' Bhreatann Bheag

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by Lughaidh » Thu Jul 18, 2013 4:41 am

Hallò :)

Seo roinnt fhaclan eile nach d'fhuair mi:

a felt-tip pen (ceann-peileige ?? or do I need to add « peann » ?)
fiancé & fiancée
to film (with a video camera)
to tear along, to dash (with a car etc, when you have to hurry etc)
the bottom of a box/can/bottle (any container)
to burst into tears
a lunatic
to search a bag (I mean, to move everything into a bag in order to find something specific) (isn’t rannsaich to search FOR something ?)
franc (the old French currency)
a front (in war)
seafood
to smoke/cure (ham, salmon etc)
a smoker, someone who smokes cigarettes etc

tapadh leibh :)GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by GunChleoc » Fri Jul 19, 2013 1:43 pm

to film (with a video camera) - a' togail film

to tear along, to dash (with a car etc, when you have to hurry etc) - look for "hurry" San Fhaclair Bheag

the bottom of a box/can/bottle (any container) - bonn (+ genitive)

to burst into tears - toisich a' rànail

a lunatic - duine craicte

to search a bag - rùraich maybe?

a front (in war) - tùs http://www.faclair.com/ViewDictionaryEn ... E8F0D044E3

to smoke/cure (ham, salmon etc) - toit (smokehouse = taigh-toitidh)

a smoker - fear a ghabhas toit? - tha [A] ris an tombaca http://www.faclair.com/ViewEntry.aspx?I ... DD00BDED2A
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by An Gobaire » Fri Jul 19, 2013 2:34 pm

1. a felt-tip pen (ceann-peileige ?? or do I need to add « peann » ?)
2. fiancé & fiancée
3. to film (with a video camera)
4. to tear along, to dash (with a car etc, when you have to hurry etc)
5. the bottom of a box/can/bottle (any container)
6. to burst into tears
7. a lunatic
8. to search a bag (I mean, to move everything into a bag in order to find something specific) (isn’t rannsaich to search FOR something ?)
9. franc (the old French currency)
10. a front (in war)
11. seafood
12. to smoke/cure (ham, salmon etc)
13. a smoker, someone who smokes cigarettes etc
1. peann cùrainn ('s e cùrainn a' ghàidhlig air mar eisimpleir "A felt jacket", "Seacaid chùrainn", ach chan eil fhios agam an e an aon seòrsa felt a th' ann)
2. *chan aithne dhomh rud co-ionann ann; gille-
3. eg. a' filmeadh le camara bhideo
4. falbh 'na dheann, rach 'na dheann; falbh aig peilear
5. tòn/màs bogsa/cana/botail (soitheach sam bith)
6. (tha tòrr fuaim le "rànail" (nàdar de wailing a th' ann), ach , canar "gal" mura bheil am fuaim àrd) tòisich air gal; canar cuideachd "a' sileadh tuiltean dheur", no "bhrist na deòir air/oirre"
7. duine air chuthach; duine cràicte
8. rùraich (ann an)
9. franc (m.)
10. ionad bualadh nan lann; (no dìreach "ionad-bualaidh", oir innsidh an co-theacs dè th' ann)
11. biadh-mara, no, gu neo-litireil: èisg 's maorach
12. grèidh, a' grèidheadh (curing fish / meat); smoc, a' smocadh (tha smocadh fada nas cumanta sna làithean-sa, ged nach eil "toit" ceàrr idir); canar "bradan rèisgte/ròs (Tiriodh)/smocte" ri "smoked salmon" a rèir cò às a tha an neach-labhairt)
13. fear no tè ris an tombaca, ris na toitean; fear / tè nan toit etc. chan eil daoine ag ràdh smoker ann.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Lughaidh
Posts: 84
Joined: Fri Sep 21, 2007 12:22 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: A' Bhreatann Bheag

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by Lughaidh » Sat Jul 20, 2013 5:03 pm

MÒRAN TAING!

a thaobh plural "franc", dè a chanar? francan? francaichean?
agus dè 'n genitive? an fhrainc? an fhranc?

tapadh leibh!!

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by An Gobaire » Mon Jul 22, 2013 11:12 pm

Air thuaiream, chanainn "francaichean"....ach cha bhiodh "francan" ceàrr idir.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Lughaidh
Posts: 84
Joined: Fri Sep 21, 2007 12:22 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: A' Bhreatann Bheag

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by Lughaidh » Wed Jul 24, 2013 4:12 pm

Thanks a lot!

roinnt fhaclan eile:

a first-aid worker
woman's briefs/pants
a bra
to sit down at the table (to eat) (French: se mettre à table)
to be having a meal (at a table) (French: être à table)
to lay/set the table
every three hours/at three-hourly intervals
there were so many of them
so much the better! (French: tant mieux!)
good for him! (French: tant mieux pour lui)
that's just too bad (for him) (French: tant pis (pour lui))
slice of bread and jam (French: tartine)
tuna (tùna?)
wrongly (as in "to accuse somebody wrongly")
pencil case/wallet
a vigil/evening gathering
with pleasure! (when someone asks you if you want to do sthg or if you want another glass of something)
here is my car (seo agad an càr agam??) - not when you give, but when you show something
there is my car (sin agad an càr agam??) - not when you give, but when you show something

and is this right?:
town f baile m (mòr), cathair f
in town, anns a’ bhaile, anns a’ chathair
to go to town, rach don bhaile, rach don chathair (dol)


mòran taing! :)

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by Seonaidh » Thu Jul 25, 2013 12:04 am

Well Lug, n' ouzhon ket a h-uile nì san liosta agad.

With pleasure - mar as àbhaist, "'S e do bheatha"
Here is my car - "Seo an càr agam"
There is my car - "Siud an càr agam" air neo "Sin an càr agam"

"Cathair": cha chleachdar seo do "bhaile" mar as àbhaist: chithear i ann an ainmean àite a thig o bhunait P-Cheilteach, m.e. "caer" sa Chuimris. Tha àiteachan ann - Cathair Luail (Carlisle, Caerliwelydd), Cathair Chailleann (Kirkcaldy): uaireannan lorgar "Cair" air na h-ainmean seo cuideachd. Chan ionnan ri "ker" sa Bhreatannais idir. Tha mi a' creidsinn gun ciallaich "e ker" rudeigin coltach ri "dhachaigh". Mu dheidhinn "Ker Is", no "Cantre'r Gwaelod" 's dòcha "Sgìre Iosal" no "Dùthaich na Mara". "In town": "Sa bhaile [mhòr]"; "Togo to town": "A' dol dhan bhaile [mhòr]" no "A' dol ann". Uaireannan "don"; cuideachd "dhan/dham baile" (sèimheachadh neo-sheasmach).

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by An Gobaire » Sun Jul 28, 2013 5:55 pm

Lughaidh wrote: a first-aid worker
woman's briefs/pants
a bra
to sit down at the table (to eat) (French: se mettre à table)
to be having a meal (at a table) (French: être à table)
to lay/set the table
every three hours/at three-hourly intervals
there were so many of them
so much the better! (French: tant mieux!)
good for him! (French: tant mieux pour lui)
that's just too bad (for him) (French: tant pis (pour lui))
slice of bread and jam (French: tartine)
tuna (tùna?)
wrongly (as in "to accuse somebody wrongly")
pencil case/wallet
a vigil/evening gathering
with pleasure! (when someone asks you if you want to do sthg or if you want another glass of something)
here is my car (seo agad an càr agam??) - not when you give, but when you show something
there is my car (sin agad an càr agam??) - not when you give, but when you show something

and is this right?:
town f baile m (mòr), cathair f
in town, anns a’ bhaile, anns a’ chathair
to go to town, rach don bhaile, rach don chathair (dol)
obraiche a' chiad-fhuasglaidh
drathais
?bann-broillich?
dèan suidhe aig a' bhord (gu biadh/gus biadh a ghabhail); suidhe gu biadh
aig bòrd (air neo, gabh biadh aig bòrd)
deasaich/sgeadaich am bòrd (deasaich mas e biadh na h-àbhaist a th' ann, sgeadaich ma bhios e nas spaideile)
anns gach trì uairean
bha uiread dhiubh ann /bha na h-uibhir dhiubh ann

mo bheannachd air! (French: tant mieux pour lui) - positive, good for you - sin thu fhèin, 's tu a th' ann fhathast! (more literal from english: math dhàsan)
's bochd sin (dha), 's mòr am beud dha
sliseag arain 's silidh
tùna
gu mearachdach, gun adhbhar - wrongly; accuse - cuir às leth, tog air, cuir air; e.g. bha daoine a' cur às a leth gun tug e leis e; tha iad a' cur air gun do ghoid e an t-airgead; thog iad oirre gun robh i ris na breugan
cèis-pheansail
faire
gu toilichte! - with pleasure

falbh don bhaile - go to town
mòr-bhaile - city, falbh don mhòr-bhaile - go to the city

Cathair-bhaile Inbhir Nis - the City of Inverness (gu h-oifigeil); ach, canaidh daoine Baile ....Ghlaschu, Dhùn Dè ged 'se "City of..." a th' aca orra sa Bheurla.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Lughaidh
Posts: 84
Joined: Fri Sep 21, 2007 12:22 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: A' Bhreatann Bheag

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by Lughaidh » Mon Jul 29, 2013 3:21 am

Mòran taing a fhearaibh :moladh:

Lughaidh
Posts: 84
Joined: Fri Sep 21, 2007 12:22 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: A' Bhreatann Bheag

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by Lughaidh » Sun Aug 04, 2013 5:49 pm

Feasgar math

Cha bhi ach 3 faclan a dhìth orm an uair seo:

- traffic jam
- to lock so/sthg up, to confine, to shut so/sthg up... (French: enfermer qch/qn)
- a stepladder

tapadh leibh!!! :D

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by An Gobaire » Tue Aug 06, 2013 1:20 am

traffic jam
- to lock so/sthg up, to confine, to shut so/sthg up... (French: enfermer qch/qn)
- a stepladder
- stopadh trafaig (Faclair Teach Yourself Gaelic)
- rudeigin/cuideigin air a chur fo ghlas/iuchair, cuir cuideigin an grèim/cuideigin (e.g. prìosan) / rudeigin fo ghlas ; druid, a' druideadh (dhruid iad i ann am prìosan), chaidh an druideadh ann am prìosan fa leth (they were confined to separate prisons); druid am bealach/an rathad - shut the way; (also, dùin cuideigin/rudeigin suas)

chan eil Gàidhlig agam air stepladder, ach tha ceithir casan air fàraidhean obrach, agus canar dìreach fàradh, no àradh riutha.

....ach 's dòcha gun cuirinn rudeigin mar : àradh-gobhlach; fàradh gobhlach ...air stepladder
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Lughaidh
Posts: 84
Joined: Fri Sep 21, 2007 12:22 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: A' Bhreatann Bheag

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by Lughaidh » Wed Aug 07, 2013 1:22 am

sgoinneil :D
mòran taing!!!!

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by faoileag » Wed Aug 21, 2013 6:01 pm

Thachair seo orm:

http://www.birlinn.co.uk/Angus-Watson/

agus feuch.....! :lol:

He now lives in France and dreams of a French-Gaelic Gaelic-French Dictionary!Co-obraiche, 's dòcha? :spors:

Lughaidh
Posts: 84
Joined: Fri Sep 21, 2007 12:22 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: A' Bhreatann Bheag

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by Lughaidh » Sat Aug 24, 2013 7:46 pm

Tha, tha Angus a' cuideachadh rium gus an faclair a dhèanamh :) Ach tha mi a' smaoineachdainn gum beil e fhèin a' dèanamh faclair nas motha na m'fhear-sa. Faclair pòca a tha mise a' dèanamh, dha na tòisichearan.
Ceannaichidh mi faclair Angus nuair a bhios e crìochnaichte :)

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Unread post by An Gobaire » Sun Aug 25, 2013 11:41 am

An dèidh mu 16 bliadhna, thòisich mi air Fraingis ath-ionnsachadh agus ma thig faclairean Fraingis-Gàidhlig a-mach, ceannaichidh mi iad gun teagamh! Tha fiughair agam riutha!
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Post Reply