Page 1 of 1

Chan e eòlacihe a th'annamsa ach chanainnsa rudeigin...

Posted: Tue Jan 14, 2014 3:24 pm
by Gràisg
...caran diofraichte.
Image
ionad le dealbhabn gurnnurn.com, air Flickr

Re: Chan e eòlacihe a th'annamsa ach chanainnsa rudeigin...

Posted: Wed Jan 15, 2014 12:30 am
by Seonaidh
Dè tha ceàrr? Nach e "Caladar" a tha' ann an "Cawdor" sa Ghàidhlig? agus "Coimhearsnachd" airson "Community"? Ags "Ionad" airson "Centre"? Agus, gu dearbh, 's e "Chaladair" a th' againn an seo - tùiseal ginideach agus ainm-àite agus ciallaichidh sin an dà chuid "sèimheachadh" agus "shenanigans" (no "Slenderisation"). Seau, dè tha ceàrr le "Chaladair Comhearsnachd Ionad" airson "Centre Community Cawdor"?

Re: Chan e eòlacihe a th'annamsa ach chanainnsa rudeigin...

Posted: Wed Jan 15, 2014 4:02 pm
by iolair
Dè mu dheidhinn: "Ionad Coimhearsneachd Chaladair" ?

Re: Chan e eòlacihe a th'annamsa ach chanainnsa rudeigin...

Posted: Wed Jan 15, 2014 6:21 pm
by Níall Beag
Chan ann ach a feumas tu tòiseachadh aig teas meadhan na soidhne agus leughadh don oir....

Re: Chan e eòlacihe a th'annamsa ach chanainnsa rudeigin...

Posted: Fri Jan 24, 2014 10:15 am
by GunChleoc
Tha an gràmar agad, iolair :)

Leigidh mi fios dhaibh gu bheil iad cearr 's nì mi gu modhail e.