Page 1 of 1

Answering a question involving air

Posted: Tue Mar 07, 2017 12:43 pm
by MartinJ
Ma bi ceist agam mar seo:

A bheil thu air leabhar a leughadh?

Am biodh mi a' freagairt "tha/chan eil" no "leugh/cha do leugh"?

MJ

Answering a question involving air

Posted: Tue Mar 07, 2017 1:13 pm
by akerbeltz
An gnìomhair as fhaisge air a' cheisteachan an/a i.e.
A bheil thu air leabhar a leughadh?
» Tha/Chan eil

Chan eil leughadh 'na ghnìomhair co-dhiù, 's e verbal noun a th' ann. Gu math faisg air a' Bheurla
Did you read a book? » I did

Answering a question involving air

Posted: Thu Mar 09, 2017 10:17 am
by MartinJ
Ahha - glè mhath. I must try and emphasis my awarenes the "be-ness" of what is being said when I hear "air". My mind is full of the verbal noun bit

Tapadh leat. MJ

Answering a question involving air

Posted: Sun Mar 12, 2017 11:48 am
by Níall Beag
Consider also English, where you can do a similar "no yes/no" thing.
Have you read the book? I have.
Were you reading the book? I was.
Did you read the book? I did.

It's always that first thing that matters.