Page 1 of 1

"Courtesy of"

Posted: Thu Mar 22, 2018 5:29 pm
by MartinJ
Nam bithinn a' cur ìomhaigh ann an iris, bhithinn a' cur "credit" làmh ris. Ruideigin mar "picture courtesy of ..".

Ciamar a bu chòir dhomh cantainn "courtesy of " anns a' Ghàidhlig?

MJ

"Courtesy of"

Posted: Fri Mar 23, 2018 12:50 am
by akerbeltz
Mar is trice, canaidh tu "courtesy of" ma fhuair thu cead o chuideigin rudeigin a chleachdadh. Leis a sin, chanainn "le cead X"

"Courtesy of"

Posted: Fri Mar 23, 2018 3:16 am
by faoileag
'S e sin a chleachas mise cuideachd, no " taing do... (airson nan dealbhan).", mur a h-eil e cho foirmeil.

"Courtesy of"

Posted: Fri Mar 23, 2018 11:09 am
by MartinJ
Oh, glè mhath. Mòran taing. MJ