Sùil air a' mhearachd

Ciamar a chanas mi.... / How do I say...
Níall Beag
Rianaire
Posts: 1425
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Unread post by Níall Beag » Thu Aug 06, 2009 10:21 am

Stor (Stòr)? That's not even English -- that's an Americanese calque into Gaelic. *shudder*.
AlasdairBochd wrote:Bùth Snàith Draoidheachd.
Snàth/snàith should only be in the genitive if it's at the end of the noun phrase, shouldn't it? Only one genitive in a string of nouns.

I suspect it should be bùth draoidheachd 's snàith.

But I think the big mistake that gives this away as non-native is "draiodheachd". A native would be more likely to write "Crìosdachd" here... ;-)Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Unread post by Thrissel » Thu Aug 06, 2009 6:39 pm

akerbeltz wrote:fhad 's a tha an t-aran darach san àmhainn
"Aran darach"? Dè a tha "darach" a' cialachadh a bharrachd air "oak"? Cha do lorg mi rud sam bith :(

Co dhiù, nach biodh sin Bùth Snàth Draoidheachd? Nach biodh "snàith" an dàrna ginideach - aon ghinideach ro mhòran?

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Unread post by AlasdairBochd » Thu Aug 06, 2009 11:24 pm

Tha stòr ann an Dwelly's agus MacFarlane's . Ach tòrr chiall air an fhacal.

nm. g.v. stòir, store, baggage

sm Store, ammunition. 2 Treasure. 3 Hoard. 4 Quantity of goods. 5 Magazine. 6 Store-house. Taigh-stòir, a storehouse.

Leis a' chiall shop, uill tha sin Ameireaganach saoilidh mi, ach tha bùth à Lochlannais agus am facal Gaeilge siopa às an aon fhreumh cuideachd. Tha mòran seann chleachdaidhean anns a' Bheurla Ameireaganaich. Na beachdaich oirre cho luath. :)

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1769
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread post by akerbeltz » Fri Aug 07, 2009 10:14 am

Ok, 's e mearachd sgrìobhaidh shoilleir a th' againn le draoidheachd, tha sin ceart, agus stràc a dhìth air stòr.

Ach seo ceist dhuibh: co mheud tuiseal ginideachd eadar-dhealaichte a tha aig snàth?

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1769
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread post by akerbeltz » Sun Aug 09, 2009 3:17 pm

Ok, seo na th' againn mar sin gu ruige seo:

Bùth a' Chidhe
Stòr Draoidheachd Snàth


Tha Stòr Draoidheachd ceart gu leòr - gu ìre. Mar a thuirt sibh, chan eil feum air an tuiseal ghinideach ach san fhacal mu dheireadh (ged a tha ceistean ann a thaobh a chleachdadh ann an sreathan fada ach sin cuspair eile). Ach cuimhnichibh gu bheil diofar tuislean ginideach aig cuid dhe na faclan agus mar sin, tha snàith agus snàtha ann.

Bhon a tha am facal seo aig deireadh na h-abairt, tha an -a a' dol air falbh ann am bruidhinn. Deagh cheist am bu chòir dhuinn a sgrìobhadh air soidhne gus nach bu chòir. Ach, nam biomaid glé cheart, seo na gheibheamaid:


Bùth a' Chidhe
Stòr Draoidheachd Snàtha/Snàith


Agus ciall? Uel, "store of magic of thread" air neo "thread magic shop" sa Bheurla, chanainn-sa, bùth air choireigin a tha a' reic snàthan.

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Unread post by Seonaidh » Sun Aug 09, 2009 7:03 pm

Stòr Snàith Magic, 's dòcha, le "Magic" mar ainm na bùth gun eadar-theangachadh.

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1769
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread post by akerbeltz » Sun Aug 09, 2009 11:55 pm

huh? :o

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1769
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread post by akerbeltz » Mon Aug 24, 2009 3:56 pm

Ok, dealbh ùr - có aig a tha beachd cà 'n d' fhuair mi e? :priob:

Image

An dà chuid feadhainn intinneach is fhollaiseach. 4 air a' char as lugha.

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Unread post by Thrissel » Mon Aug 24, 2009 7:16 pm

On a tha cuimhn' agam air
akerbeltz wrote:Tha dà àite bàn eadar gach agus gnothach, sin am fear mu dheireadh!
- FIOS seach FIQS
- BÒRD seach BORD
:priob:

Nas cudromaiche, ge-tà:

- "na tha sibh airson fhrasairean...." no, eadar-theangachadh nas dìriche, "Mus cleachdadh nam frasairean..."

-"cuir fios gu manaidsear seirbheisean a' bhùird..."

- (dìreach tuaiream a thoirt) "anns an ionad fiosrachaidh"?

Chan fhaic mi "ma 's e bhur toil le" ann cuideachd...

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1425
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Unread post by Níall Beag » Mon Aug 24, 2009 9:08 pm

I HATE MICROSOFT.

Because of course the default behaviour is to "fix" things like "tha"->"that", and for the average punter, there's no obvious way to turn it off.

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Unread post by Seonaidh » Mon Aug 24, 2009 9:26 pm

Carson a tha "Orkney and Shetland Movement" sa Ghàidhlig? Dè mu dheidhinn:-

"If you're for the showers to use give a nod to the on-board manager at the information centre (MaBIF)"

Èibhinn - ach chan e sin cho èibhinn ri "Nid wyf yn y swyddfa..."!

faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Mon Aug 24, 2009 11:55 pm

'sibh' > cuiribh

chun a' mhanaidseir air bòrd / gu manaidsair sheirbheisean air bòrd

'S e dà 'register' eadar-dhealaichte a th' ann cuideachd. Ach chan eil e sin cho dona, air sgàth 's gu bheil dà dhòigh-sheallaidh ann cuideachd, gu h-àraidh a thaobh biùrocrasaidh. 8-)
(C.f. stoidhle eadar-dhealaichte ann na soidhneachan Beurla/Frangais/Gearmailtis/Eadailtis etc)

Agus feumaidh a bhith rùm an airson a h-uile rud, mar sin chan e eadar-theangachadh dìreach a th' ann.
Bu choir dhan 'on board services manager' a bhith nas iriosaile. :P
agus 's dòcha nach eil ag aon fhrasair ag obrachadh...


..air a' chrann-ola?
no air trèana Flying Scotsman no Jacobite?
no air seòrsa 'Vital Spark' nuadh?

:mc:

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1769
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread post by akerbeltz » Wed Aug 26, 2009 12:20 pm

"Aran darach"?
Aran air a dhèanamh a chnòthan-daraich 8-)
Because of course the default behaviour is to "fix" things like "tha"->"that", and for the average punter, there's no obvious way to turn it off.
Are you using Outlook? Tools > Options > Spelling and remove all ticks. Same in Outlook Express. If you only want to stop the Autocorrect but keep the automatic spell-checking, then just take that tick out.

Nist...
- FIOS seach FIQS
- BÒRD seach BORD
Ceart
- "ma tha sibh airson fhrasairean...." no, eadar-theangachadh nas dìriche, "Mus cleachdadh nam frasairean..."
Mus cleachdar ach seach, bhiodh sin na b' fhearr 's dòcha. Ok, ceist air ais thugaibh - am bu chòir sèimheachadh a bhith air frasairean gus nach bu chòir?
-"cuir fios gu manaidsear seirbheisean a' bhùird..."
LOL ma tha am manaidsear air a' bhòrd-stiùiridh, 's dòcha ach bha air bòrd airson on board ceart gu leòr aca.
- (dìreach tuaiream a thoirt) "anns an ionad fiosrachaidh"?
Chan fhaic mi "ma 's e bhur toil le" ann cuideachd...
> cha(n) ... a bharrachd

Ma tha thu a' cleachdadh sibh, cha leig thu leas mas e ur toil e a chleachdadh. 'S e Beurlachas a th' ann bho bhun gu barr 's cha chluinn thu ach ainneamh e bho sheann Ghàidheil. Tha daoine modhail air dòigh eile sa Ghàidhlig, m.e. le sibh, cleachdadh ceistean neo dhìreach (m.e. an cuir sibh? <cuir> cuiribh[/quote]

Ceart.
chun a' mhanaidseir air bòrd / gu manaidsair sheirbheisean air bòrd
Ceart a-rithist.
'S e dà 'register' eadar-dhealaichte a th' ann cuideachd.
Sin a' phuing as cudromaiche 's dòcha. Tha iad a' measgachadh rèim (register) àrd agus ìseal, ioc ar nac, dìreach a-réir an toil fhéin is suidheachadh Mhàrs san speur. Tha son (seach airson) gu math neo fhoirmeil ach aig an aon àm, tha sibh ann agus chun... gah!

Tha dà rud eile ann nach do mhothaich sibh dhaibh fhathast!

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1425
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Unread post by Níall Beag » Wed Aug 26, 2009 1:22 pm

Are you using Outlook? Tools > Options > Spelling and remove all ticks. Same in Outlook Express. If you only want to stop the Autocorrect but keep the automatic spell-checking, then just take that tick out.
I said "for the average punter". I'm an IT professional! :x
LOL ma tha am manaidsear air a' bhòrd-stiùiridh, 's dòcha ach bha air bòrd airson on board ceart gu leòr aca.
...
chun a' mhanaidseir air bòrd / gu manaidsair sheirbheisean air bòrd
Ceart a-rithist.
Ah -- I didn't realise Gaelic let you incorporate a preposition into a genitive noun like in English.

Anyway "a' mhanaidsear air bòrd" is surely still wrong -- that's the "on board manager", ie "(the manager) who is on board" rather than "the manager of (on-board services)".

If the "on-board services manager" is the only manager who is on board it is technically correct, but it's not a proper tr*nsl*t**n.

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1769
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread post by akerbeltz » Wed Aug 26, 2009 5:56 pm

I said "for the average punter". I'm an IT professional!
rofl, duilich, fhreagair mi sin gun smaoineachadh air do dhreuchd!
Ah -- I didn't realise Gaelic let you incorporate a preposition into a genitive noun like in English.

Anyway "a' mhanaidsear air bòrd" is surely still wrong -- that's the "on board manager", ie "(the manager) who is on board" rather than "the manager of (on-board services)".

If the "on-board services manager" is the only manager who is on board it is technically correct, but it's not a proper tr*nsl*****.
I was just coming at it (at a basic level) from the POV of being grammatical, in which case chun a' mhanaidseir air bòrd is ok. air bòrd operates as an adjective here; creating an adjective from a fused preposition + something else is not unheard of in Gaelic, so air bòrd is quite acceptable; ascaoin for example is as + caoin.

But your point about the tr*nsl*t**n not being 1:1 is right too; since we're talking the onboard services manager, if you wanted to be true to that you'd get gu manaidsear nan seirbheisean air bòrd ideally.

So, has anyone spotted the other two?

Post Reply