Sùil air a' mhearachd

Ciamar a chanas mi.... / How do I say...
User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1735
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Sùil air a' mhearachd

Unread postby akerbeltz » Wed Jun 17, 2009 10:04 pm

Ok, seo dhuibh geama ùr... cuiridh mi (agus tha fàilte air feadhainn eile cuideachd) suas dealbh de shoidhne air a bheil mearachd no rudeigin neònach bho àm gu àm agus an uairsin, bidh cothrom againn beagan deasbaid a dhèanamh air puingean gràmair.

Seo dhuibh a chiad dhiubh:
ImageGràisg
Rianaire
Posts: 1546
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread postby Gràisg » Wed Jun 17, 2009 10:21 pm

Defense de se pencher dedans 8-)

faoileag
Maor
Posts: 1458
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread postby faoileag » Wed Jun 17, 2009 10:51 pm

Na rachaibh! :spors:

(Obh, carson nach rach? :( )

User avatar
AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Unread postby AlasdairBochd » Thu Jun 18, 2009 4:15 am

no, ma bhios tu nad bhalach ach tri bhliadhna deug a dh'aois, "Nach tèid mi thairis air an fheansa."

User avatar
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4434
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread postby GunChleoc » Thu Jun 18, 2009 6:30 am

Cha tug mi dealbh, ach chunnaic mi "Sràid A' Mhàiri" anns a' Ghearsdan. Chan eil e ceart, a bheil?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1339
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Cofhurtail (chan ann bho thùs)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Unread postby Níall Beag » Thu Jun 18, 2009 2:01 pm

There should be a dot after VDS.

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread postby Tearlach61 » Thu Jun 18, 2009 3:45 pm

Sa chiad dol a-mach, tha na faclan Gàidhlig ro bheag.

Tha feansa boireann, saoilidh gur e 'thairis air na feansa' as fheàrr.

Ach, mura robh iad ag obair bhon Bheurla, dè a theireadh iad?

A' chiad cheist a th' agam, 's e creag. Chan eil dad ceàrr leis ach saoilidh mi gur e 'creagan' a chanadh iad. Dè mu dheidhinn 'slèibhtean creagach' neo 'creagan cunnartach' neo 'creagan casa.'

Agus, 'na teid thairis air an fheansa' 's ann bho Bheurla a tha seo gu dìreach. Tha fhios nach eil 'na teid' ceart, gur e 'rach' an dreach imperative ach tha gnàth-cainnt ann a bhiodh freagarrach saoilidh mi: cha tèid do chas.

Seo a theirinn:

Creagan Cunnartach
Feansa tèarainnteachd. Cha teid do chas thall ann an sin.

User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1735
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread postby akerbeltz » Thu Jun 18, 2009 5:55 pm

Aidh, bhiodh eadar-theangachadh "saor" na b' fhearr fhathast. Ach air a' char as lugha, bu chòir na rach(aibh) no na theirig(ibh) a bhith ann.

Chan eil feum *air thairis air na feansa, chan e roimhear le ginideach a th' ann an thairis.

Chunna mi "Sràid A Mhàiri" cuideachd sa Ghearastan...

Tha barrachd dealbhan agam, na gabhaidh dragh 8-)

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread postby Tearlach61 » Fri Jun 19, 2009 6:06 am

Uill, shaoil mi beagan a bharrachd air an t-soighne fad an latha agus thuirt mi rium fhìn, dè mur a robh na cànain eile ann, nan robh àite a bharrachd ann dhan Ghàidhlig agus mura robh mi a' toirt cus for do a bhith modhail, dè a theirinn? Uill, dè mu dheidhinn:

Hey, Amadain. Tha creagan cas mhairbhteach ud thall agus 's ann airson do mhaith fhèin a tha an fheansa-thèarainteachd sin ann. Ma thèid thu aon cheum thar na feansa sin, ma dh' fhaoidte gheibhear do gortachadh gu dubh neo fiù 's do mharbhadh. Agus bithinn ceart cho coma.

User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1735
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread postby akerbeltz » Fri Jun 19, 2009 11:22 am

LOL drùidhteach ach caran ro risqué 's dòcha

User avatar
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Unread postby Seonaidh » Sat Jun 20, 2009 10:49 pm

Dè tha a' Bheurla a' ciallachadh? An e seòladh do Cliff cunnartach a th' ann? An urrainn do neach feansa a shìolachadh le rud sam bith?

"A Chliff chunnartaich, na sìolaich an fheansa!"

User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1735
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread postby akerbeltz » Sun Jun 21, 2009 12:42 pm

LOL chan e, chan e, 's e creag a th' ann, gu math follaiseach ma bhios tu air beulaibh na soidhne.

User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1735
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread postby akerbeltz » Sun Jun 21, 2009 8:58 pm

Ok, seo an ath fhear, aon dhen fheadhainn as fhearr leam thar gach dealbh eile... agus 20 puing dhan neach a thomhas càit a bheil e agus 50 puing ma thomhasas sibh dè cho fad 's a tha e air a bhith ann...

Image

9 mearachdan air a' char as lugha (gun iomradh air na stràcan)

User avatar
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Unread postby Seonaidh » Sun Jun 21, 2009 9:54 pm

O thì tha mearachdan gu leòr. Agus a-rithist, dè tha a' Bheurla a' ciallachadh? 'S dòcha gu bheil loidhne à "Wimowe" ann (In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight). Agus an robh na Frisealaich a' dèanamh sabaid anns na Chiltern Hundreds?

Dè "bas na beatha"? Tha e a' coimhead dhomhsa mar "the death of the life" ach chan eil mi a' tuigsinn sin.

Càit' a bheile? Dè cho fada? An ann ann an Abertawe a tha e, mar sanas mu dheidhinn làraidhean gu dol ann an sgìre taighean?

User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1735
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Unread postby akerbeltz » Mon Jun 22, 2009 12:59 am

Chan ann, 's e sanas cuimhne a th' ann ann an gàrraidh cuimhne beag agus 's ann air a' Ghàidhealtachd a tha e ach chan fhaigh sibh leth-fhacal eile :P

Nam b' e the death of life a bha fa-near dhaibh, bu chòir bàs a' bheatha a bhith ann. Saoilidh mi gur e "death or life" a bha fa-near dhaibh. Air neo, death in her life... cò aig a tha fios leis an sgrìobhadh ùr...?