Page 1 of 1

Geamannan ùra / new games

Posted: Thu Aug 25, 2011 1:13 am
by GunChleoc
Tha geamannan ùra ri fhaighinn sa Ghàidhlig.

There are new games available in Gaelic.


Freeciv, Tetris, Geama Matamataigs.


Gheibh sibh iad uile air duilleag "Geamannan".

You will get them all on the "Games" page.

Re: Geamannan ùra / new games

Posted: Thu Aug 25, 2011 4:06 am
by CelticSpice
Tha mi air an Tetris a chluich an-dràsta, agus bha mi uabhasach! :P
I just played Tetris (I have played Tetris just now), and I was terrible!

Glè mhath, ach. Tha geamannan san Ghàidhlig a dhìth oirnn. :D
Very good, however. We need some games in Gaelic.

I know I messed up somewhere. :lol:

Re: Geamannan ùra / new games

Posted: Fri Aug 26, 2011 4:19 pm
by GunChleoc
Bha mi fhìn uabhasach an toiseach. Tha barrachd cleachdaidh a dìth ort! :D

I was terrible myself in the beginning. You need more practice

-> geamannan sa Ghàidhlig

Re: Geamannan ùra / new games

Posted: Sat Feb 16, 2013 10:08 pm
by GunChleoc
Lorg mi geama air làrach-lìn a' Bheeb

I found a game on the Beeb's website

Àireamh Muinntir Fhinn agus Dhubhain - BBC Alba

Re: Geamannan ùra / new games

Posted: Thu Mar 14, 2013 12:10 pm
by Cùl a’ Bhìogais
GunChleoc wrote:Tha geamannan ùra ri fhaighinn sa Ghàidhlig.

There are new games available in Gaelic.


Freeciv, Tetris, Geama Matamataigs.


Gheibh sibh iad uile air duilleag "Geamannan".

You will get them all on the "Games" page.
Chord Freeciv rium gu mor - 's math a rinn sibh, ge bi co bha ga h-eadar-theangachadh!

Re: Geamannan ùra / new games

Posted: Thu Mar 14, 2013 12:33 pm
by GunChleoc
Is akerbeltz a rinn Freeciv is Scrabble3D.

Geamannan ùra / new games

Posted: Mon May 15, 2017 10:35 pm
by Fluffgar
Minecraft a tha ri fhaotainn ann an Gàidhlig.

Minecraft is available in Gaelic.

Image

Deasaichte:
Seo an dealbh a 'cheangal. Chan fhaic mi an ìomhaigh air mo dreuchd airson adhbhar air choireigin.
http://imgur.com/a/Q1nPp

Edited:
Here is the image link. I can't see the image on my post for some reason.
http://imgur.com/a/Q1nPp

Geamannan ùra / new games

Posted: Tue May 16, 2017 8:04 am
by GunChleoc
Tha mi toilichte gu bheil cuideigin 'ga chluiche leis an eadar-theangachadh againn :)

Barrachd fiosrachaidh 's glacaidhean-sgrìn

(The image link doesn't work because it's a link to a webpage/post, not to the image itself)