Page 5 of 8

Posted: Tue Mar 02, 2010 1:14 am
by agasgoil
Tha mi ann an Las Vegas. Bidh mi ag obair a-huile h-oidhche agus cha deach mi dhan leabaidh fhathast.

Posted: Tue Mar 02, 2010 11:37 am
by GunChleoc
Tha i còig mionaidean an dèidh aon uair deug is leth uair.

11:35

Posted: Tue Mar 02, 2010 4:24 pm
by faoileag
agasgoil wrote:Tha mi ann an Las Vegas. Bidh mi ag obair a-huile h-oidhche agus cha deach mi dhan leabaidh fhathast.
O mo chreach! Ag obair fad na h-oidhche! Dè an obair a th' agad?

Nise, chì mi.... feumaidh gu bheil e dà mhionaid air fhichead às dèidh naoi ann an Las Vegas an-dràsda.... :? .....no nach eil? Chan eil mi math air matamataigs! 8-)

Posted: Wed Mar 03, 2010 3:37 pm
by agasgoil
'S e BlackJack, Bacarrat, Roulete Dealer a th' annam.
Tha i mu leth uair as dèidh sia 'sa mhadainn an-dràsda. (about 6:30am).
7 or 8 hours difference??

Posted: Wed Mar 10, 2010 9:36 am
by GunChleoc
Tha i còig mionaidean an dèidh naoi uairean is leth uair.

Tha i còig mionaidean deug air fhichead an dèidh naoi uairean.

9:35

Posted: Wed Mar 10, 2010 9:51 pm
by eideard
GunChleoc wrote: Tha i còig mionaidean deug air fhichead an dèidh naoi uairean.

9:35
Tha e còig mionaidean fichead gu deich.

Posted: Thu Mar 11, 2010 9:23 am
by GunChleoc
Tha gu dearbh :D

9:22

Dà mhionaid air fhichead an deidh naoi uairean sa mhadainn

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Thu Jul 15, 2010 7:32 am
by GunChleoc
Tha e leth uair an dèidh ochd

8:30

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Thu Jul 15, 2010 12:28 pm
by AlasdairBochd
Tha e fichead mionaid an dèidh naoi uairean an-dràsda. Tha sin ro anmoch air mo shon.
Feumaidh mi èirich aig coig uairean 'sa mhadainn airson a dhol do m' obair. Uabhasach , nach eil ?

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Fri Jul 16, 2010 7:04 am
by GunChleoc
Uabhasach gu dearbh :mc:

Feumaidh mi èirigh, èirich is the verb ;)

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Fri Jul 16, 2010 11:06 pm
by AlasdairBochd
Tapadh leatsa. Bha dà bheachd agam ach thagh mi am fear ceàrr. :naire:

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Sat Jul 17, 2010 6:24 am
by GunChleoc
Thachair sin agus riumsa gu tric ;)

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Sat Jul 17, 2010 8:23 am
by Thrissel
AlasdairBochd wrote:Feumaidh mi èirich aig coig uairean 'sa mhadainn airson a dhol do m' obair. Uabhasach , nach eil ?
Na innis dhomhsa! Am bidh an obair agadsa air a tòiseachadh aig sia uairean cuideachd? Bha mi a' smaoineachadh nach b' e ach sinne anns an dùthaich seo a bha cho gòrach agus an àbhaist sin againn! :roll:

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Sat Jul 17, 2010 12:00 pm
by AlasdairBochd
Tòisichidh mi aig seachd uairean ach feumaidh mi draibheadh fad uair a thìde ( mu 70 Km) gu m' obair. Tha an fhìrinn ann ged-thà, sin an uair as fheàrr an latha. Cha bhith duine ann agus bidh mi leam fhìn air fad. Th' e math. :)

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Sun Jul 18, 2010 12:13 pm
by Thrissel
Chì mi; 's urrainn dhomh sin a thuigsinn. Leis an fhìrinn innse, ged 's beag orm mocheirigh, bidh mi ag èirigh nas tràithe na dh'fheumas mi, airson cofaidh a ghabhail gun chabhag mus falbh mi a dh'obair...