Page 6 of 8

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Mon Aug 16, 2010 7:43 am
by GunChleoc
Tha e mu fhichead mionaidean gu naoi

it's about 20 minutes to 9

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Mon Aug 16, 2010 2:49 pm
by eideard
Tha e mu fhichead mionaid gu naoi.

It's about twenty to nine. ( "fichead" takes the noun in the nominative singular.) :)

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Mon Aug 16, 2010 7:25 pm
by GunChleoc
:mhoire:

Tapadh leat :D

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Sun Nov 14, 2010 5:58 pm
by cailean
Tha e mu sia uirean feasgar an seo.

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Mon Nov 15, 2010 5:51 pm
by GunChleoc
mu shia ;)

Tha e deich mionaidean gu còig uairean feasgar.

10 to 5 pm

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Tue May 03, 2011 2:22 am
by Magali
Tha e fichead mionaidean an deich nochd uairean sa feasgar.

9h20 pm

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Tue May 03, 2011 7:07 am
by poor_mouse
Tha e mu ochd mionaidean an dieidh deich 'sa mhadainn.

It's about 10:08 AM.

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Tue May 03, 2011 3:49 pm
by GunChleoc
Tha e deich mionaidean gu ceithir uairean feasgar.

15:50

an dèidh or às dèidh (depending on dialect) - after
deich - 10

a-nochd - tonight
ochd - 8

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Wed May 04, 2011 12:27 am
by Magali
Tha e dà air fhichead mionaidean an dèidh seachd uairean feasgar

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Wed May 04, 2011 12:29 am
by Magali
7h20 pm

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Wed May 04, 2011 11:48 am
by Magali
Tha e cairteal gu seachd uairean sa mhadainn.

6h45 am

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Wed May 04, 2011 1:31 pm
by poor_mouse
Nach eil thu nad chadal a-nis? Tha e cho tràth!

Are you not sleeping now? It's so early!

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Thu May 05, 2011 11:49 pm
by Magali
Chan eil, dhùisg orm aig cairteal gu sia uairean a h-uile latha na seachdainne ach deireadh na seachdainn.

No, i woke up at 5h45 every day except the week end!

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Fri May 06, 2011 7:10 am
by poor_mouse
O, tha mi a' tuigsin a-nis.

I understand now.
Maybe you mean "I wake (usually) ...":

"Bidh mi a' dùsgadh aig cairteal gu sia a h-uile latha..." (future for this purpose).

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Fri May 06, 2011 11:52 pm
by Magali
Tapadh leat agus tha e deich gu ochd uairean feasgar.

Thank you, and it is 6h50 pm