Page 1 of 8

Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Posted: Fri Oct 12, 2007 6:19 am
by GunChleoc
Tha e dà uair air fhichead an dèidh seachd uairean.

It's 7:22

Posted: Fri Oct 12, 2007 7:04 am
by Rù-ra
mhionaid air fhichead :priob:
neo ach "dà mhionaid fichead an dèidh seachd"

Tha e ceithir mionaidean an dèidh seachd an seo.
It's 7.04 here.

Posted: Fri Oct 12, 2007 7:37 am
by GunChleoc
Mo chreach. Tha cadal a dhìth orm gun teagamh :lol:
I really need some sleep

OK ma-thà, tha agam ris a chleachdadh a-rithist:
OK, I have to try it again

Tha e ochd mionaidean deug air fhichead an dèidh ochd uairean 'sa mhadainn

8:38 am

:cadalach:

Posted: Fri Oct 12, 2007 9:13 am
by miguel
Tha e dhá dheug an dèidh deich uairean, ann am Paris.
10:12 am

Posted: Fri Oct 12, 2007 10:10 am
by GunChleoc
Tha e aon uair nas anmoiche an-seo.
It's one hour later here.

Posted: Fri Oct 12, 2007 1:02 pm
by *Alasdair*
Tha e aon mionaid an dèidh uair.
13:01

Posted: Fri Oct 12, 2007 1:26 pm
by miguel
*Alasdair* wrote:Tha e aon mionaid an dèidh uair.
13:01
Am faod sinn sgrìobh : "mionaid an dèidh uair" ? A bheil "aon" riatanach ?

Posted: Fri Oct 12, 2007 4:13 pm
by An Gobaire
Saoil leam nach eil e gu diofar. Ach 's e "Aon mhionaid a bhios ann" Tha "aon" a' sèimheachadh na h-àireamh.

Posted: Mon Oct 15, 2007 6:01 pm
by Fear Gallta
Tha e sia uairean.
It's six o'clock

Posted: Tue Oct 16, 2007 4:59 pm
by *Alasdair*
Tha e còig uairean!
It is 5 o' clock.

Posted: Tue Oct 16, 2007 6:49 pm
by GunChleoc
Tha e ochd mionaidean gu ochd uairean feasgar.

19:52

Posted: Tue Oct 16, 2007 7:30 pm
by Rù-ra
Where I live, folk would say "ochd mionaidean gu h-ochd feasgar" and not "ochd mionaidean gu ochd uairean feasgar". The uairean is missed out when using gu or an dèidh. Not sure whether that is widespread or not. Anybody else know?

Posted: Wed Oct 17, 2007 10:13 am
by GunChleoc
Just checked my Kauderwelsch book, you can do without the uairean.

And you're right, it's gu h- before vowels.

Tha e càirteal an dèidh aon uair deug.

11:15

Posted: Wed Oct 17, 2007 11:22 pm
by Coinneach Cìr
Tha e còig mionaidean air fhichead às dèidh aon uair deug a dh'oidhche.

23:25 8-)

Posted: Thu Oct 18, 2007 9:02 am
by GunChleoc
Nach fhaod thu dol dhan leabaidh? :P

Tha e còig mionaidean an dèidh deich 'sa mhadainn.

10:05