Page 6 of 6

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Tue Jul 24, 2018 9:57 am
by GunChleoc
ann an + na = anns na -> anns na h-Ainglean ;)