A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by poor_mouse » Thu Nov 24, 2016 6:49 pm

Balgam wrote: Sin an fhìrinn Poor Mouse. A bi thu a' snàmh gu tric? Chaidh mise an-dè. Bha e fuar an seo a-raoir ach bha an t-amar-snàmh na bu bhlàithe na a-muigh.
That's the truth Poor Mouse. Are you swimming often? I went yesterday. It was cold here last night but the swimming pool was warmer than outside.
B' àbhaist dhomh a dòl gu snàmh gach seachdain. Ach dh'fhàs mi gu math lag às dhèidh tinneas agus ospadal, 's chan eil mi deiseil fhathast a' chleachdainn sin ath-thòiseachadh.

I use to go to swim every week. But I became rather weak after illness and hospital, and I'm not yet ready to renew the castom.


Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply