Sgeul an deilbh - Story of the picture

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
sr3nitygirl

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by sr3nitygirl » Sat Sep 22, 2012 8:14 pm

Am bu toigh leibh na dealbhan eile agamsa fhaicinn?

Seo iad:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... fc8385eec6

An dòchas gun còrd e ruibh!faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by faoileag » Sat Sep 22, 2012 11:06 pm

'S toil leam gu mòr mòr iad!

'S fheàrr leam an fheadhainn leis a' mhuir, le puirt is le lochan is beanntan, ach tha iad uile àlainn. :flur:

Tha mi cinnteach gu bheil an cianalas ort nuair a bhios tu a' coimhead air na dealbhan gus taghadh cò dhiubh a bhios a' dol dhan album. :(


I really like them!
I like the ones with the sea, harbours, lochs and hills best, but they're all lovely.
I'm sure you get homesick when you're looking at the pictures to choose which of them will be going into the album.

sr3nitygirl

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by sr3nitygirl » Mon Sep 24, 2012 1:12 pm

Tapadh leat a Fhaoileag!
Tha mi toilichte gun do chòrd iad riut!
Tha an cianalas ormsa gu dearbh nuair a tha mi a' coimhead orra, ach bidh mi ceart gu leòr :)
Tha na dealbhan eile agam ("slides") is sganaichidh mi iad a dh'aithghearr.


Thank you Faoileag!
I'm happy that you enjoyed them.
I am homesick when I look at them, but I'll be OK :)
I have other pictures (slides) and I will scan them soon.
Last edited by sr3nitygirl on Tue Sep 25, 2012 2:58 am, edited 1 time in total.

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by EowynAnduin » Tue Sep 25, 2012 2:44 am

Tha iad àlainn

They are lovely :)


faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by faoileag » Sun Oct 07, 2012 9:29 pm

Barrachd sheallaidhean àlainn dhuinn - mòran taing! :D

Chì mi gu bheil mòran trèanaichean annta. Ma bhios tu measail air trèanaichean, tha blog glè shnog ann, sa Ghàidhlig:

http://treanaichean.wordpress.com/

'S e Oifigear Leasachaidh Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba a th' ann an Alasdair, ach 's ann air sgàth thrèanaichean a tha e ainmeil ann an saoghal beag na Gàidhlig. Ma bhios latha saor idir aige, tha e a-muigh is a' tadhal air stèiseanan agus seann trèanaichean intinneach.


More lovely views for us - thanks!
I see that there are a lot of trains in them. If you are fond of trains, there's a nice blog in Gaelic.
Alastair is Gaelic Development Officer at the Scottish Parlaiment but it's for trains that he's famous in the wee world of Gaelic. If he has a free day at all, he's out visiting stations and interesting old trains.

JLBeale
Posts: 49
Joined: Fri Sep 21, 2012 3:50 pm
Language Level: neach-ionnsachaidh
Location: Toronto, Canada

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by JLBeale » Wed Mar 06, 2013 5:42 pm

Seo an t-àm a thòisicheas mi mo chuid a' Ghàidhlig a chleadchadh a bharrachd mhór. Leughaidh mi a' Ghàidhlig daonnan gach là, ach dìreach uiread feumaidh mi a bhith an sgrìobhadh a chleachdadh. Tha sgrìobhadh móran nas gnìomhaiche na leughadh agus tha e deagh dhòigh ri chleachdadh a smaointinn anns a' Ghàidhlig.

It's time to start practicing Gàidhlig a lot more. I read Gàidhlig all the time each day but need to be practicing the writing just as much. It's more active than reading and a good way to practice thinking in Gàidhlig.

Image

Seo dealbh mo chéile Steve aig a bheil dealbh a thogail cuideachd ('s ach camara-film a bha e a' cluiche air a-chaoidh). Agus saoilidh mi gur seo:
This is a picture of my husband Steve taking a picture (he only ever uses film cameras!). And I think that this:

Image

tha an dealbh a bha e a' dèanamh.
is what he was taking a picture of.

Bha sinn a' fuireach ann am Muenchen (Deutschland) ann an 2010-2012 agus chomharraich sinn an deireadh-seachdain de ar cheann-bhliadhna phòsaidh 2011 anns na h-Alpannan Gearmailteach ann am Mittenwald. Chuir sinn an DiSathairne air fad seachad 's a' sìor dhol air fàrsan an cois nan slighean. Às deidh dhuinn biadh meadhan-là a ghabhadh ann am bothan fhalaichte aig mullach fear nan cnoc, bha na sgòthan a' maoidheadh le uisge a chum 's gun robh aig sinn ri ar turas a thòiseachadh air air gu baile. Fhad 's a bha sinn an t-slighe air ais fheuchainn a lorg, seo an sealladh a thachair sinn ri. Tha e fear nan dealbhan a tha a' còrdadh rium as fhearr 's a' cur nam chuimhne dhan fhilm as fhearr a-chaoidh, Brazil, leis cho èalachasach 's a tha na fhilm fhéin. Ged a thoir sinn iomadh uair a' ruigsinn a' bhaile a-rithist, chaidh sinn fhéin aig an Leabaidh is Lìte mus do thòisich an t-uisge ann.

We were living in Munich Germany 2010-2012 and celebrated our 2011 anniversary weekend in the German Alps in Mittenwald. We spent the entire Saturday wandering endlessly along the trails. After having lunch and beer in a hidden hut at the top of one of the hills, the clouds were threatening rain and we had to start our journey back to town. While trying to find our way back, we stumbled upon this view. This is one of my favourite pictures ever and reminds me of one of the best films ever, Brazil, being quite an escapist film. Even though it took us several hours to reach town again, we made it back before it started to rain.

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by Thrissel » Sat Mar 09, 2013 6:31 pm

JLBeale wrote:seo an sealladh a thachair sinn ri
Chan urrainnear an roimhear a chur gu deireadh a' chlàsa, mar as urrainnear sa Bheurla - the preposition can't be put to the end of the clause as in English => seo an sealladh ris a thachair sinn.

A bheil taighean-òsta Leabaidh is Lìte pailte (is lìte fhèin mòr-chòrdte) sa Ghearmailt? Bha mi a' smaoineachadh gur ann gu math "Breatannach" a tha iad, ach feumaidh mi aideachadh nach do dh'fhuirich mi sa Ghearmailt riamh, dìreach a' siubhal troimhpe.

Are there many B&Bs (and is porridge popular) in Germany? I thought they were somewhat "typically British", but admittedly I've never stayed in Germany, only travelled through.

JLBeale
Posts: 49
Joined: Fri Sep 21, 2012 3:50 pm
Language Level: neach-ionnsachaidh
Location: Toronto, Canada

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by JLBeale » Sun Mar 10, 2013 12:53 am

Thrissel wrote:
JLBeale wrote:seo an sealladh a thachair sinn ri
Chan urrainnear an roimhear a chur gu deireadh a' chlàsa, mar as urrainnear sa Bheurla - the preposition can't be put to the end of the clause as in English => seo an sealladh ris a thachair sinn.

A bheil taighean-òsta Leabaidh is Lìte pailte (is lìte fhèin mòr-chòrdte) sa Ghearmailt? Bha mi a' smaoineachadh gur ann gu math "Breatannach" a tha iad, ach feumaidh mi aideachadh nach do dh'fhuirich mi sa Ghearmailt riamh, dìreach a' siubhal troimhpe.
...no cuideachd am b' urrainn dha "seo an sealladh a thachair rinn" a bhith?

Tha taighean-òsta Leabaidh is Lìte coltach ann an Canada cuideachd ach air taobh an iar 's an ear gu mór. 'S e taigh-òsta (Edlhuber) a th' ann a-cheana anns an robh sinn a' fuireach, ach bha e dìreach coltach ri Leabaidh is Lìte.... Agus tha lìte a' còrdadh ri h-uile duine :breugadair:

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by Thrissel » Sun Mar 10, 2013 8:04 pm

"seo an sealladh a thachair rinn" - "this is the view that happened to us" - 's aithne dhomh gnìomhair Seiceach a b' urrainn obrachadh mar eadar-theangachadh math an seo ach chan eil mi cinnteach mu dheidhinn Beurla no Gàidhlig, chan iad na ciad chànanan agam. I know a Czech verb which would make a natural literal tr*nsl*t**n but I'm not sure about English or Gaelic.

"tha lìte a' còrdadh ri h-uile duine" - gu dearbh, ach a-mhàin a h-uile duine as aithne dhomsa :P

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4527
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by GunChleoc » Tue Mar 12, 2013 5:22 pm

Chaidh mi dha na h-Alpanan turas no dhà nuair a bha mi òg. Chaidh an teaghlach gu lèir ann gus coiseachd a dhèanamh.

I went to the Alps a couple of times myself when I was young. The whole family went there to do some walking.


Seo an sealladh a thachair sinn ris - cha leig thu leas ach an cruth a chleachdadh a thig ron alt / just use the form that would go before the article. Ach tha seo ceart cuideachd / but this is also correct: Seo an sealladh ris an do thachair sinn.

chomharraich sinn deireadh-seachdain ar cinn-bhliadhna phòsaidh 2011 - nach cleachd "de" airson "of" ach nuair a bhios tu a-mach air pàirt de rudeigin / don't use "de" for "of" unless you are on about a part of something.

aig + sinn = againn: a chum 's gun robh againn ...
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

JLBeale
Posts: 49
Joined: Fri Sep 21, 2012 3:50 pm
Language Level: neach-ionnsachaidh
Location: Toronto, Canada

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by JLBeale » Fri Mar 15, 2013 12:15 am

Chaidh mi dha na h-Alpanan turas no dhà nuair a bha mi òg. Chaidh an teaghlach gu lèir ann gus coiseachd a dhèanamh.
'S e foirfe an t-àite airson gu bheil a' coiseachd a thuilleadh Eilean Unst san t-Sealtain agus Pàirc Algonquin ann an Ontario. Ged a th' ann sa Phàirc Algonquin a dh'fheumaidh sibh clag a ghiùlan airson gun toir sibh rabhadh airson nam mathan gum bi sibh a' tighinn a chum 's a gu bheil e doirbh ri suaimhneas a chòrdadh.

It's the perfect place for walking in addition to Unst in the Shetlands and Algonquin Park in Ontario, although in Algonquin you have to wear a bell to let the bears know you're coming so it's hard to enjoy the quietness.
chomharraich sinn deireadh-seachdain ar cinn-bhliadhna phòsaidh 2011 - nach cleachd "de" airson "of" ach nuair a bhios tu a-mach air pàirt de rudeigin
Móran taing a GhunChleoc. Bha mi mì-chinnteach 's a' cur romhad eadar na dhà.

Thanks GunChleoc. I was having a hard time deciding between the two.
aig + sinn = againn: a chum 's gun robh againn ...
Nach fhios. :mhoire:

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4527
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by GunChleoc » Fri Mar 15, 2013 10:14 am

JLBeale wrote:Nach fhios. :mhoire:
Na gabh dragh ma thachras seo a-rithist. :achlais:

Don't worry if this happens again.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

JLBeale
Posts: 49
Joined: Fri Sep 21, 2012 3:50 pm
Language Level: neach-ionnsachaidh
Location: Toronto, Canada

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by JLBeale » Fri Mar 15, 2013 2:47 pm

Agus 's e sìor thachairt a nì mearachdan. Ach bidh an dòchas nach bi bitheantas dhiubh a' fàs nas motha :curam: ----- And mistakes will always be happening but hopefully the frequency of them won't increase!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4527
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by GunChleoc » Fri Mar 15, 2013 4:00 pm

Mar as motha a dh'ionnsaicheas tu, 's ann nas pailt a tha na cothroman gus mearachdan a dhèanamh :spors:

The more you learn, the more frequent are the opportunities to make mistakes
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply