A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by faoileag » Tue Sep 04, 2012 9:31 pm

cuir suas - to put up (e.g. a tent, shelves, pictures)

an-sin - there

a' dol suas an staidhre - going up the stairsAlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by AlasdairBochd » Wed Sep 05, 2012 12:29 pm

And when there's no motion,
Bha mi shuas an staidhre nuair a thàinig iad.
I was upstairs when they came.

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by Seonaidh » Thu Sep 06, 2012 8:05 pm

Adelheid - sorry I don't know German (which might be similar), but with "upstairs" perhaps you're thinking of Norwegian "ovenpå". In both English and Gaelic (and in Welsh) it is usual to use "stairs" (upstairs, downstairs, suas/shuas an staidhre - see Alasdair's post, sìos/shìos an staidhre - likewise) in such expressions.

Adelheid
Posts: 33
Joined: Tue May 15, 2012 12:22 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sagsainn
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by Adelheid » Tue Sep 11, 2012 12:36 pm

Mòran taing !
Tha mi a' smaoineachadh gu bheil mi a' tuigsinn an fhacal "suas/shuas" :) .
I think , I have understood the word "shuas/suas" (and the application).

Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by Màiri75 » Wed Jul 10, 2013 7:11 am

Uill, tha an samhradh dìreach a' tòiseachadh an seo, ach tha mi an dòchas gum bidh ùine agam airson fòis fhaighinn.
Bha na mìosan sa chaidh uabhasach trang agus dh'obraich mi tòrr. Tha mi a' dèanamh fiughair mhòr ris an leabhar a leughadh a cheannaich mi o chionn fhada. 'S e Teas an t-ainm a tha air an leabhar seo.
Bu toil leam a bhith a-muigh air an rothair, agus leabhar a leughadh nuair a ghabhas mi fois mar eisimpleir. Nach biodh sin math?
Bidh mi deiseil le corra gnìomhan chun deireadh an ath sheachdain agus is gu math dh'fhaoidte gum bi an samhradh mar as toil leam :D

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4561
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by GunChleoc » Thu Jul 11, 2013 7:43 pm

Chan eil cus obrach math dhut :lol:

Too much work is not good for you


gu deireadh an ath sheachdain
agus is math dh'fhaoidte
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by Màiri75 » Fri Jul 12, 2013 6:50 am

Tha thu ceart, a GhunChleoc, agus sin an adhbar carson a tha mi ga atharrachadh :D
You are right, GunChleoc, and that is the reason why I' m changing that. :D

Tapadh leat airson a' cheartachaidh.
Thank you for the correction.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4561
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by GunChleoc » Sun Jul 14, 2013 10:14 am

'S e do bheatha :)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

bsuibhne
Posts: 26
Joined: Tue Nov 24, 2009 4:45 pm
Language Level: Beginner
Location: Virginia, United States

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by bsuibhne » Fri Aug 30, 2013 8:16 pm

Chaidh mi fhìn agus an càirdean agam gu Alba Nuadh. Bha sinn ann airson ag ionnsachadh Gàidhlig. Ghabh sinn an cùrsa-bogaidh agus choinneach sinn iomadh duine aig a bheil Gàidhlig, fiù duine a rugadh 's a thogadh leis a Gàidhlig. Dh'ionnsaich sinn móran Ghàidhlig ach a-nis tha fios 'm gur feumas mi móran Ghàidhlig ag ionnsachadh fhathast. 'S ann spòrsail a bha an turas co dhiù. Ach aig an ceann an turais bha an eanchainn agam-sa uabhasach sgìth.

tr*nsl*t**n of what I think I said:
My friends and I went to Nova Scotia. We were there to learn Gaelic. We took a immersion course and met many Gaelic speakers, including native speakers. We learned a lot of Gaelic but now I know I need to learn a lot more. It was a fun trip anyway. But at the end of the trip my brain was very tired.

faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Unread post by faoileag » Sat Aug 31, 2013 2:08 am

Rinn thu uabhasach math! Meal do naidheachd!
Agus tha mi glè thoilichte gum b' e cothrom cho sgoinneil's a bh' agad agus cothrom cho tlachdmhor. Chan eil a h-uile duine cho fortanach 's a bhios iad ag ionnsachadh ann an aireanneachd mar sin.

You did really well! Congratulations!
And I am very happy that you had such a great opportunity, and such an enjoyable one. Not everyone is so fortunate as to learn in such an envirinment.

Post Reply