Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pieces

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
jjb362
Posts: 18
Joined: Mon Aug 15, 2011 5:25 pm
Language Level: Fluent
Location: Glasgow

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by jjb362 » Fri Apr 12, 2013 8:09 pm

Màiri na Coille wrote:Here's my "more later"...a little more, much later...

6. I was in (place) in the summer.
Bha mi ann an Pàirc Yellowstone ann an t-Samhraidh.

ann am Pàirc - am before b, f, m p

7. It was very big / pretty / small / cold / hot etc.
Bha i glè mhòr agus glè bhrèagha.

8. Where were you in the summer?
Càit' gun robh sibh ann an t-Samraidh?
Càit' an robh thu anns an t-samhradh / as t-samhradh

gun is the relative, for example he saw that he was... chunnaic e gun robh e..., ann an - in a, but anns an or anns a' in the, samhraidh would be the genitive of samhradh, it doesn't alter in the prepositional.


Dòchas gum bheil seo gad chuideachadh. Hope this helpsMàiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Màiri na Coille » Mon Apr 15, 2013 9:11 pm

Tapadh leibh. :) I'm admittedly sadly confused as to when I'm supposed to use the genitive and when I'm not... ach tha mi ag ionnsachadh daonnan! (I'm always learning!)

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4594
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by GunChleoc » Sun May 05, 2013 10:34 am

Tha basic rule for the genitive is: If you have more than one noun following each other, the last one is in the genitive. In this case, only the last noun of the lot can have an article.

iuchair (N) an dorais (G)
iuchair (N) doras (N) na h-eaglaise (G)

Keep in mind that verbal nouns are also nouns, and that complex prepositions (airson, air sàilleibh, air beulaibh, ri taobh etc) usually end in a noun too, and they count! However, this is getting lost, especially when the noun doesn't have an article (more specific grammar speak: indefinite nouns). So, the rule that is usually taught for this is: After verbal nouns, put the following noun in the genitive only if it has an article.

Tha mi a' fosgladh (N) an dorais (G)
Tha mi a' fosgladh (N) dora(i)s (N/G)

ri taobh (N) an dorais (G)
ri taobh (N) dorais (G)

"airson" is losing the genitive as well:

airson (= air son, N) na h-eaglaise (G)
airson eaglais(e) (N/G)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Màiri na Coille » Mon May 06, 2013 9:17 pm

Ceart ma-tha...that makes a little more sense. I'll keep working at it.

Raghnaid NicGaraidh
Posts: 35
Joined: Mon Mar 18, 2013 12:03 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: Adelaide, Astràilia-a-Deas (Adelaide, South Australia)
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Raghnaid NicGaraidh » Tue Jul 30, 2013 1:39 pm

1. I am from .... (name of place)
Tha mi à Astràilia agus as an Rìoghachd Aonaichte. (I'm a dual national. That just means I'm a very confused person.)

2. I am living in (place). It's in.... (country / state etc)
Tha mi a' fuireach anns Ironbank/ Beò mi anns Ironbank. Tha e anns Astràilia-a-Deas, faisg air Adelaide.

3. Where are you living?
Dè a bheil thu/sibh a' fuireach?/ Dè beò thu/sibh?

4. That's interesting. Is it near the sea? - Yes /No.
Glè mhath. A bheil e faisg air a' mhuir? Tha/ chan eil.

5. I'm learning Gaelic, but sometimes it's difficult.
Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig, ach...

6. I was in (place) in the summer.
Bha mi anns an Spàinn anns an t-samhradh. (Bha mi ag ionnsachadh Spàinntis ach chan eil mòran agam!).

7. It was very big / pretty / small / cold / hot etc.
Bha e glè glè glè teth, airson bha e samhradh anns an Spain. Tha e geamhradh anns Astràilia a-nis!

8. Where were you in the summer?
Dè an robh thu/sibh anns an samhradh?

9. I like (ice-cream / coffee etc)
Is toigh le mi tì.

10. I don't like .....
Cha toigh le mi bainne.

11. Do you like....? - Yes / No.
An toigh le thu/sibh...? - Is toigh/ Cha toigh.

12. I have a car (bike etc). Do you have a car (etc)? - Yes / No.
Tha an càr agam. A bheil an càr agat/agaibh? - Tha/ chan eil.

13. My car is red(etc). It was cheap / expensive.
Tha mo càr (red). Bha e (?).

14. My car (etc) is in the garage (etc). Where is your car (etc)? - It's ...... (say where)
Tha mo càr anns an sabhal. Dè tha do/ur càr? Tha e anns an achadh.

15. My brother has a dog. It's brown and white.
Tha an cù air mo bhrathair. Tha e (brown) agus (white).

16. The dog's tail is very long.
Tha an (tail) aige (air an cù) glè mhòr.

17. My parents have two cats and three goldfishes. The cats are big and lazy.
Tha dha càtean agus trì iasgean air mo pharantan. Tha na càtean mhor agus chan eil iad a' deanamh neoini idir.

18. Do you have a pet? - Yes / No
A bheil an peata agat/agaibh? - Tha/ chan eil.

19. Aren't pets nice? - Yes, usually.
Cha bheil peatachan math? - Tha gu dearbh.

20. Now I have a sore head!
Tha an ceann bochd agam a-nis!

Well, I definitely did more than last time. Whether I did any better remains to be seen. I suppose this is the difference a few months makes... although admittedly I only had about three weeks of Gàidhlig to me last time I tried this! I've got to question the relevance of some of what I'm learning, but! I don't know any colours.

Feedback and constructive criticism and corrections are much appreciated.

-Raghnaid NicGaraidh.

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by AlasdairBochd » Wed Jul 31, 2013 6:31 am

I hope these help. I can't guarantee 100% correctness though and they might not all be colloquial. Some others here may be able to add to it.
You've done well though for such a short time. Keep it up.

1. 'S ann às Astràilia a tha mi.
Literally It's from Australia that I am, emphasising Australia.

2. Tha mi a' fuireach ann an Ironbank.
beò means alive rather than live.

3. Càite bheil thu a' fuireach?
Dè means what?

4. This is correct.

5. Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig, ach the e doirbh (or duilich) uaireannan.

6. Bha mi anns an Spàinn as t-Samhradh.
You were correct but this contraction is more usual.

7.Tha an Geamhradh ann a-nis ann an Astràilia.

8. Càite an robh thu as t-Samhradh?

9. Is toigh leam, leat, leis, leibh ... etc
Conjugated prepositions or prepositional pronouns. There's lots of 'em.

10. Cha toigh leam .. etc

11. An toigh leat...?

12. Tha càr agam. A bheil càr agad? - Tha / Chan eil.
There's no indefinite article. Just don't use the article if you want an idefinite noun.

13. Tha an dath dearg air a' chàr agam. An robh e saor/daor? (Cheap/ Expensive) [air a' chàr - prepositional case, sometimes called dative case]
Mo is used for more personal or intrinsic things. Mo mhac, mo cheann...

14. Tha an càr agam anns a' gharaids. Càite bheil do chàr fhèin? (Where is your own car?)

15. Tha cù aig mo bhràthair (indefinite again). Tha na dathan donn agus geal air. (The dog is coloured brown and white) or 'S e cù donn agus geal a th' ann. (It's a brown and white dog).

16. Tha earball fada air a' chù.

17. Tha dà chait agus tri èisg aig mo phàrantan.

18. A bheil peata agad. Tha / Chan eil.

19. Nach eil peataichean laghach? Rhetorical question, aren't pets nice?

20. Tha ceann goirt orm a-nis. Illnesses and ailments are on you.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by poor_mouse » Wed Jul 31, 2013 6:40 am

AlasdairBochd wrote:14. Tha an càr agam anns a' gharaids. Càite bheil do chàr fhèin? (Where is your own car?)
Càite bheil (no càit' a bheil) an càr agad fhèin (no agadsa)?
Eilidh -- Luchag Bhochd

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by AlasdairBochd » Wed Jul 31, 2013 11:05 am

Tha thu ceart a Luchag chòir. Rinn mi an aon mearachd.... :naire:

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by poor_mouse » Thu Aug 01, 2013 8:41 am

Seadh, tha mearachdan fada nas lìonmhoire agamsa! :naire: :naire: :naire: My errors are much more numerous!

Chan eil mi cinnteach am biodh seo ceart: "Nì mi fhìn fada nas motha mearachdan." -- I do much more errors.
Ma tha seo ceart: "mòran mearachdan", ciamar a bhios an ìre choimeasach?
Eilidh -- Luchag Bhochd

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by faoileag » Thu Aug 01, 2013 7:47 pm

"more" in the sense of a bigger quantity is usually the noun "barrachd" + genitive.

fada barrachd mhearachdan.

barrachd de = dative is also possible, and is used with pronouns.
barrachd dhiubh - more of them. (Also barrachd aca.)

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by poor_mouse » Fri Aug 02, 2013 8:16 am

Mòran taing! Bha amharas orm mu dheidhinn "barrachd"...
Agus "I do more errors than you":
Nì mi fhìn fada barrachd mhearachdan -- "oirbh" no "air an dèan sibh"?
Eilidh -- Luchag Bhochd

Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by Màiri75 » Fri Aug 02, 2013 10:11 am

chanainn: na dèan thusa/sibhse


'S dòcha bidh sin roghainn eile: Nì mise meachdaran nas trice na thusa/sibhse.
Maybe this is an alternative: I make mistake more often than you.


;) :priob: :priob: :priob:

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by poor_mouse » Fri Aug 02, 2013 10:48 am

Seadh, mar sin:
Nì mi mearachdan fada nas trice na sibhse,
agus 's dòcha:
Nì mi fada barrachd dhiubh na dèan sibhse,
agus (a bheil seo ceart?):
Tha fada barrachd mhearachdan agamsa na tha agaibhse.

Ach dè mu dheidhinn "barrachd air"? A bheil diofar sam bith ann?
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4594
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by GunChleoc » Sun Feb 16, 2014 11:32 am

Nì mi fada barrachd dhiubh na sibhse,
Tha fada barrachd mhearachdan agamsa na tha agaibhse.
Faodaidh tu a ràdh mar sin :)
Ach dè mu dheidhinn "barrachd air"? A bheil diofar sam bith ann?
An example:

Barrachd air na mearachdan a rinn mi roimhe, rinn mi barrachd dhiubh a-nis!
In addition to the mistakes I made before, I made more of them now!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

Unread post by poor_mouse » Wed Feb 19, 2014 7:41 am

Mòran taing, a GhunChleoc!
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply