Mo Sgrìobhaidhean

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Thu Mar 13, 2014 7:20 pm

faoileag wrote:Tha ball ùr againn à Anstruther - Màiread - a bheil thu eòlach oirre?
Tha fhios agam air Màiread gu dearbh. 'S e mo 'class mate' a tha innte :) . Tha clas againn aig seachd uairen feasgar an-diugh ann an Cill Rìmhinn :D

I know Màiread indeed. She is my class mate. We have a class at 7 PM today in St Andrews :D
Agus tha Teddie à Cill Rimhinn cuideachd - tha coltas ann gu bheil coimhearsnachd luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ann an sin! :D
Glè mhath!
Leugh mi snàthean 'Teddie'. Tha mi a' smaoineachadh gun robh e anns a' chùrsa cànan-feasgar ceudna. Chan eil mi cinnteach, ma tha e a' tighinn a an clas 'Intermediate' eile fhathast.

I read Teddie's threads. I think he was in the same evening language course . I am not sure if he still attends the other intermediate class.

V


Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Fri Mar 14, 2014 3:28 pm

Who are you ? - Cò a tha thu ?
You knew her - Bha fhios agad oirre.
Don't you know that ? - Nach eil fhios agad air sin ?
I think he will come late tomorrow night - Cha chreid mi nach bi e a' tighinn ath-oidhche gu h-anmoch
Did you go out with your mates again ? = An robh thu a' dol a-mach còmhla ri do charaidean a-rithist ?
I came home late at night, yesterday - Thàinig mi dhachaigh anmoch air an oidhche, an-dè
They need beer - Tha lean a dhìth orra
He just needs whiskey - Chan eil ach uisge-beatha a dhìth air
When will you leave ? - Cuin a bhios thu air falbh ?
I will love them forever - Bidh gaol agam orra gu brath
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Fri Mar 14, 2014 6:50 pm

Cò as a tha thu? Is, literally, who are you from, and it stems from the use of patronymics and clans to identify people. That's how it was explained to me anyways.

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Fri Mar 14, 2014 7:27 pm

Wilsons-of-Oxford wrote:Cò as a tha thu? Is, literally, who are you from, and it stems from the use of patronymics and clans to identify people. That's how it was explained to me anyways.
But I suppose, the generic "Who are you ?" would be rendered as 'Cò (a) tha thu'.

V
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Fri Mar 14, 2014 9:15 pm

I've been told that is correct. But also that it is less polite as well. Not sure really on the regular usage.

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by Seonaidh » Sat Mar 15, 2014 2:22 am

Mar as àbhaist, ma bhios tu airson ainm cuideigin fhaighinn a-mach, bidh thu a' faighneachd "Cò thusa?" no "Cò sibhse?".
Usually, if you want to ask somebody who they are, you say "Cò thusa?" or "Cò sibhse?".

You might ask "Cò às a tha thu?" or "Cò às a tha sibh?" to be more formal, but not "Cò a tha thu?" or "Cò a tha sibh?"

"Cò" and "Dè" do not appear with "a": it is always understood that "Dè th' ann?" (e.g.) is "Dè a th' ann?" and "Cò tha a' faighneachd?" is "Cò a tha a' faighneachd?".

You couldn't really have "Cò a tha thu?" anyway: it would have to be something like "Cò [a] th' annad?"

The forms "Cò thusa?" and "Cò sibhse?" actually use the cupola (forms of "is").

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by GunChleoc » Mon Mar 17, 2014 8:02 am

virtualvinodh wrote:So.. Returning to Gaelic.. :-)
Fàilte air ais :smeid:


Tha mi glè thoilichte a bhith a' cur cuireadh oirbh dhan [..] agam. Tha sinn an dùil gun tòisich sinn air [...] mu ochd uairean air an oidhche. Mar sin, ma tha sibh airson tighinn, freagairibh don phost-dealain seo.
Chì mi sibh !

Tha mi eòlach air Màiread gu dearbh / Is aithne dhomh air Màiread gu dearbh - "fios" is for knowing about something in general, eòlach for having experience with something, and aithne for knowing somebody personally. Maybe somebody else can explain this better :lol:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Mon Mar 17, 2014 12:25 pm

GunChleoc wrote:
virtualvinodh wrote:So.. Returning to Gaelic.. :-)
Fàilte air ais :smeid:
Tapadh Leibh :)

Tha mi glè thoilichte a bhith a' cur cuireadh oirbh dhan [..] agam. Tha sinn an dùil gun tòisich sinn air [...] mu ochd uairean air an oidhche. Mar sin, ma tha sibh airson tighinn, freagairibh don phost-dealain seo.
Chì mi sibh !
Literally, this would mean: I am very happy to put invitation on you to the [...] at me. We are expecting that we will start on [...] about 8 PM. So, if you are for coming, reply to the email this.

Regarding the phrase, "a bhith a' fiathachadh": I googled this construction and found prior usage, hence used it.

Nuair a tha sgoilearan S2 an ìmpis ar fàgail airson gluasad gu S3 ann an Steòrnabhagh tha luchd-obrach na sgoile air fasan a thòiseachadh a bhith a' fiathachadh na h-òigridh gu dìnneir airson gun tèid an ceum tha iad a' gabhail bho Sgoil nan Loch a chomharrachadh

[...] to invite the youth to dinner [...]

http://www.cne-siar.gov.uk/sgoilnanloch/ethosgaelic.htm

Is "a bhith a' cur cuireadh oirbh" a more natural construction (Given that Gaelic pretty much likes to "put" stuff "on" people :P) than "a bhith a' fiathachadh" ?
Tha mi eòlach air Màiread gu dearbh / Is aithne dhomh air Màiread gu dearbh - "fios" is for knowing about something in general, eòlach for having experience with something, and aithne for knowing somebody personally
Mòran Taing :)

V
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Thu Aug 07, 2014 5:28 pm

I'm currently designing my personal website. I just wrote the intro page in Gaidhlig too :)

Hello, Welcome to my website. I’m Vinodh Rajan. I’m a PhD student in Computer Science at the University of St Andrews, Scotland.

My research interests include scripts, handwriting analysis/modeling and natural language processing (machine transliteration especially). I’d say that I’m interested in languages and writing systems in general. I am also very interested in the novel application of computing techniques in humanities.

I also like to read (and write) about ancient religions, philosophy and ancient history for a pastime.

Here, you can read about me, my projects, my writings and much more!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halò, Fàilte gu an làrach-lìn agam! ‘S mise Vinodh Rajan. ‘S e oileanach PhD a th’ annam ann an Saidheans Coimpiutair aig Oilthigh Chill Rìmhinn, Alba.

Tha ùidh-rannsachaidh agam ann an litreadh, mion-sgrùdadh/modaileadh làmh-sgrìobhadh agus pròiseasadh cànan nàdarra (machine transliteration gu h-àraid). Bithinn a’ bruidhinn gu bheil ùidh agam ann an cànanan agus siostaman sgrìobhadh anns an fharsaingeachd. Tha glè ùidh agam cuideachd ann an cur an gnìomh neònach na dòighe-obraichean coimpiutaireachd ann an daonnachdan.

‘S toil leam a bhith a’ leughadh (agus a’ sgrìobhadh) mu dheidhinn creideamh àrsaidh, feallsanachd agus eachdraidh àrsaidh cuideachd airson cur-seachad.

An-seo, ‘s urrainn dhuibh leughadh umam agus mu dheidhinn na pròiseactan agam, na sgrìobhaidhean agam agus mòran tuilleadh!
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

Zwalla28
Posts: 54
Joined: Thu Feb 14, 2013 1:45 am
Language Level: Tha mo ionnsachadh gun deireadh
Corrections: Please correct my grammar
Location: Canada
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by Zwalla28 » Thu Aug 07, 2014 6:15 pm

I recommend you wait for someone more experienced, but...

"pròiseasadh cànan nàdarra" -> "pròiseadh chànan nàdarra" It would be a plural genitive that way. I don't know if you can do what you did, grammatically.

"Bithinn a’ bruidhinn gu bheil" First off, if you were to say this, it would be "bhithinn", but I think it's rather awkward, either way. "Chanainn(sa) gu bheil" would probably be better. Straight to the point with "I would say.."

" siostaman sgrìobhadh" "siostaman sgrìobhaidh" for the genitive, "systems of writing".

"Tha glè ùidh agam" You can't use "glè" with a noun (I have a very interest?), so I'd use "Tha ùidh mhòr agam" instead.

"cur an gnìomh neònach na dòighe-obraichean coimpiutaireachd" gnìomh is like an action, I think, so cleachdaidhean (uses) would probably be better here? And remember this would be a genitive chain so
"cur cleachdaidhean neònach dòighe-obraichean compiutaireachd ann an daonnachdan" (putting novel uses of work-ways of computing in humanities). Still a bit of a mouthful I think, but more correct anyways.

"mu dheidhinn creideamh àrsaidh" Again, "deidhinn" is a noun so this requires a genitive "mu dheidhinn creideimh àrsaidh"

"airson cur-seachad" -> "mar cur-seachad"

"umam" -> "mum dheidhinn". I don't have specific justification for this but I have never seen "umam" used in this case.

"mu dheidhinn na pròiseactan agam, na sgrìobhaidhean agam" again, genitives, so "mu dheidhinn nam pròiseactan agam, nan sgrìobhaidhean agam"
Bhiodh gaol agam oirbh gu bràth, ma cheartaicheadh sibh na mearachdan sa' phost os cionn!
Sgeul aigeantach mòr ri linn,
Gu'm bi neart, agus ceart, mar ri treòir,
Do'n fhear sheasas còir an rìgh.

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Mon Oct 13, 2014 7:48 pm

Tapadh leibh!

Have been busy with other stuff, totally forgot about this post.

Thanks again!

V
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

Post Reply