Mo Sgrìobhaidhean

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Fri Feb 21, 2014 2:37 am

Chaidh mi dhan bhàr an-dè. Ràinig mi an-seo aig seachd uairean. Bha mo charaid ag rádh gun robh a' tighinn air cèilidh orm an-seo. Ach, cha robh mi ga fhaicinn anns a' bhàr. Cha robh e an-seo fhathast. dh'Fuirich mi air. Cha do rinn mi mòran. Ma-thà, chunnaic mi nighean faisg air mo bhòrd. Chuala mi an còmhradh air am fòn aice. Bha i a' bruidhinn Gàidhlig. Thàinig mi thuice agus thuirt mi gun robh Gàidhlig binn aice. Bha i glè thoilichte. " 'S mise Calum. 'S e oileanach a tha annam aig an oilthigh. Tha mi 'n dòchas nach eil mi gad dhraghadh", thuirt mi. "Chan eil idir. 'S mise Seònaid. 'S e oileanach a tha annam cuideachd", fhreagair i. Fhuair mi deoch oirre agus ma-thà bhruidhinn mi rithe mu ceòl gàidhlig. Bha Runrig a' cordadh ruinn. Ma-thá, dh'fhòn mo charaid thugam. Fhalbh mi oirre car ùine bheag agus bhruidhinn ris air am fòn. Thuirt e nach robh e a' tighinn a-nochd. Thuirt mi gun robh e math. Thill mi thuice, ach bha i ag ràdh gun robh i a' falbh a bhith a' coinneachadh ri a piuthar. Ach, bha i airson coinneachadh rium aig a' cheart àm agus aig a' cheart àite a-màireach.

I went to a bar yesterday. I reached there at 7. My friend was saying that he was coming to meet me there. But, I wasn't seeing him at the bar. He wasn't there yet. I waited for him. I wasn't doing much. Then, I saw a girl near my table. I heard the conversation on her phone. She was speaking in Gaelic. I came to her and said that she had sweet Gaelic. She was very happy. "I am Calum. I am a student at the University. I hope that I am not disturbing you", I said. "Not at all. I am Janet. I am a student too", she answered. I got her a drink and then I spoke to her about Gaelic music. We liked Runrig. Then, my friend phoned to me. I left her for a short while and spoke to him on the don. He said that he wasn't coming tonight. I said that is good. I returned to her, but she was saying that she was leaving to meet with her sister. But she wanted to meet me at the same time & at the same place tomorrow.

V


Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by Seonaidh » Sat Feb 22, 2014 1:32 am

Well, lucky old you, then!

Dè tha thu ag iarraidh - sgrùdadh air do Ghàidhlig 's dòcha?

It's not quite right, but then neither is the English. I'm sure both are reasonably understandable.

"An-seo": sa Bheurla, "here". Airson "there", cleachd "An-sin" no "An-siud". But possibly more usual to say something like "Bha mi ann gu 7 uairean" (I was there by 7 o'clock).

"My friend said he'd meet me there." - "Thuirt mo charaid gun tachradh e orm an siud."

"But I didn't see him at the bar." - "Ach chan fhaca mi aig a' bhàr e."

"I waited for him" - "Dh'fhuirich mi air a shon"

Gaelic is (like most languages) feminine, so "Gàidhlig bhinn". Oh, you silver-tongued devil you!

"I hope I'm not disturbing you", I said - "Tha mi 'n dòchas nach eil mi a' cur dragh ort", ars' mi.

San fharsaingeachd, "'S e wurblegurble a th' annam", rather than "... a tha annam"

"Thug mi deoch dhi" might be a bit better than "Fhuair mi deoch oirre", which might be interpreted as "I got a drink from [on] her".

If using "mu" on its own, "mu cheòl...". Maybe more usual is "mu dheidhinn": "mu dheidhinn ciùil Ghàidhlig".

"I said that was OK" (better than "I said that is good") - "Thuirt mi gun robh sin ceart gu leòr".

"I returned to her"??? You've no gone awa! Only been on the phone. Or did you mean something like "I turned back to her"?
- sorry - you did say you left her. A bit odd: if I was her and some smooth-talking chap starts chatting me up, then gets a phone call and leaves me to deal with it, what would I suspect? Maybe not a good idea.

"...but she said she had to go and meet her sister." - "...ach thuirt gun gun robh aice ri falbh agus tachairt ri a piuthar".
- or is that, perhaps, why she made her excuses and left?

More usual, perhaps, "aig an aon àm", "aig an aon àite" - but something tells me she won't be there...

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by GunChleoc » Sat Feb 22, 2014 12:14 pm

ach thuirt i gun robh aice ri falbh...

He did say that he left: Fhalbh mi oirre car ùine bheag agus bhruidhinn ris air am fòn.

Better: Dh'fhalbh (bhuaithe) mi car ùine bheag agus bhruidhinn mi ris air a' fòn.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Sat Feb 22, 2014 4:39 pm

Seonaidh wrote:Well, lucky old you, then!

Dè tha thu ag iarraidh - sgrùdadh air do Ghàidhlig 's dòcha?

It's not quite right, but then neither is the English. I'm sure both are reasonably understandable.
Well... The English is kinda back translated. And English isn't exactly my first language :|
Gaelic is (like most languages) feminine, so "Gàidhlig bhinn". Oh, you silver-tongued devil you!
Ah OK.

There is this song (Càit' a bheil i ann am muile ? http://youtu.be/KK-JDysBjlY?t=1m38s), which goes like " 'S binne Gàidhlig 's as deise Beurla".

Is "Binne Gàidhlig" same as "Gàidhlig bhinn" ?
"I hope I'm not disturbing you", I said - "Tha mi 'n dòchas nach eil mi a' cur dragh ort", ars' mi.
Is "arsa mi" used for quoting direct speech ?
"...but she said she had to go and meet her sister." - "...ach thuirt gun gun robh aice ri falbh agus tachairt ri a piuthar".
- or is that, perhaps, why she made her excuses and left?

More usual, perhaps, "aig an aon àm", "aig an aon àite" -
Ok. I took the expression "aig a' cheart àm/àite" from the "LearnGaelic" dictionary.
but something tells me she won't be there...
Ouch :mc:

Lemme at least have an imaginary date :(

------

Thanks for the corrections. I really appreciate it !

Ceud mìle taing dhuibh airson mo sgrìobhadh a cheartachadh !

V
Last edited by virtualvinodh on Sat Feb 22, 2014 5:36 pm, edited 2 times in total.
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Sat Feb 22, 2014 4:52 pm

I have incorporated the corrections (just for my own reference)

Chaidh mi dhan bhàr an-dè. Bha mi ann gu seachd uairean. Thuirt mo charaid gun tachradh e orm an-siud. Ach chan fhaca mi aig a' bhàr e. Cha robh e an-seo fhathast. Dh'fhuirich mi air a shon. Cha do rinn mi mòran. Ma-thà, chunnaic mi nighean faisg air mo bhòrd. Chuala mi an còmhradh air an fhòn aice. Bha i a' bruidhinn Gàidhlig. Thàinig mi thuice agus thuirt mi gun robh Gàidhlig bhinn aice. Bha i glè thoilichte. " 'S mise Calum. 'S e oileanach a th' annam aig an oilthigh. Tha mi 'n dòchas nach eil mi a' cur dragh ort", ars' mi. "Chan eil idir. 'S mise Seònaid. 'S e oileanach a th' annam cuideachd", fhreagair i. Thug mi deoch dhi agus ma-thà bhruidhinn mi rithe mu dheidhinn ciùil Ghàidhlig. Bha Runrig a' cordadh ruinn. Ma-thá, dh'fhòn mo charaid thugam. Dh'fhalbh mi bhuaithe car ùine bheag agus bhruidhinn mi ris air an fhòn. Thuirt e nach robh e a' tighinn a-nochd. Thuirt mi gun robh sin ceart gu leòr. Thill mi thuice, ach thuirt i gun robh aice ri falbh agus tachairt ri a piuthar. Ach, bha i airson coinneachadh rium aig an aon àm agus aig an aon àite a-màireach.
Last edited by virtualvinodh on Sat Feb 22, 2014 6:52 pm, edited 1 time in total.
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Sat Feb 22, 2014 5:27 pm

dh'Fhuirich mi air a shon - I waited for him.
I thought, like everything else, you do something "on" someone, rather than "for" someone.

So would the following be correct:

dh'Fhuirich thu air a son - You waited for her
Fuirichidh iad air mo shon - They will wait for me
Tha i a' fuireach air an son - She is waiting for them.

V
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by GunChleoc » Sat Feb 22, 2014 6:11 pm

'S binne Gàidhlig = Gaelic is the most melodious. Different construction ;)
Is "arsa mi" used for quoting direct speech ?
Yes. You can also use "Thuirt mi" though.
Ok. I took the expression "aig a' cheart àm/àite" from the "LearnGaelic" dictionary.
This is fine, but not in this context - it would mean he exact same time, not the same time on another day :)
Lemme at least have an imaginary date :(
Uill, gabh tlachd leis :)
virtualvinodh wrote:
dh'Fhuirich mi air a shon - I waited for him.
I thought, like everything else, you do something "on" someone, rather than "for" someone.

So would the following be correct:

dh'Fhuirich thu air a son - You waited for her
Fuirichidh iad air mo shon - They will wait for me
Tha i a' fuireach air an son - She is waiting for them.

V
Correct - but: Dh'fuirich with the capital letter up front :D

2 things still in your story:

Tha mi 'n dòchas nach eil mi a' cur dragh ort",

bhruidhinn mi ris air an fhòn
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by Seonaidh » Sun Feb 23, 2014 1:08 am

Very briefly - "fòn", meaning "phone", is a Very Recent word in Gaelic, so its detailed behaviour is still somewhat idiosyncratic. While your "standard" Gaelic noun starting f<vowel>, when stuck in the tùiseal thabhartach (or prepositional case) after a preposition and an alt (article), will become <preposition> an fh<vowel>, some nouveaux mots, such as "fòn", often remain without shèimheachadh. However, the alt often behaves as it does before a consonant and becomes "a'". So "on the phone", while gramatically "air an fhòn", is more usually to be found as "air a' fòn".

Incidentally, what is your first language? Dè an cànan o dhùthchas a th' agad?

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Sun Feb 23, 2014 9:43 pm

Seonaidh wrote:Very briefly - "fòn", meaning "phone", is a Very Recent word in Gaelic, so its detailed behaviour is still somewhat idiosyncratic. While your "standard" Gaelic noun starting f<vowel>, when stuck in the tùiseal thabhartach (or prepositional case) after a preposition and an alt (article), will become <preposition> an fh<vowel>, some nouveaux mots, such as "fòn", often remain without shèimheachadh. However, the alt often behaves as it does before a consonant and becomes "a'". So "on the phone", while gramatically "air an fhòn", is more usually to be found as "air a' fòn".
Oh OK
Incidentally, what is your first language? Dè an cànan o dhùthchas a th' agad?
I grew up in a weird sort of bilingual family. I have two first languages - Telugu & Tamil. If you want me to pick one.. I'll probably go with Telugu :roll: .

V
Last edited by virtualvinodh on Mon Feb 24, 2014 3:47 am, edited 1 time in total.
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by GunChleoc » Sun Feb 23, 2014 10:21 pm

IMO there's nothing weird about Telugu & Tamil :) unless there's some cultural stuff I'm unaware of
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Mon Feb 24, 2014 3:41 am

GunChleoc wrote:IMO there's nothing weird about Telugu & Tamil :) unless there's some cultural stuff I'm unaware of
:D

Telugu (my ethnic tongue) is a minority language in my state. My grandparents have the language. But they didn't it to my parents, who grew up speaking Tamil (the majority language). After I was born, they didn't want to lose the language in the family, so they decided to speak Telugu with me. (Well.. My dad, mom, mom's siblings and anyone wishing to hold a conversation with infant me had to learn the language :priob: . My parents don't speak proper Telugu even after 26 years. I still tease my dad about it :) ).

For my entire family, Tamil is the first language. They still don't speak Telugu with one another. The family would speak Tamil among themselves (and they still do so) but switched to Telugu when speaking to me. So I grew up as the only native speaker of Telugu (in all of my extended family until I had a sibling). But I also kinda passively acquired Tamil, but never spoke it within my family.

A normal family discussion has me (and my brother) conversing in Telugu, while the rest of the family use Tamil amongst each other. It is weird in the sense, I have never spoken Tamil with my family (even the thought of it feels strange) and they never converse in Telugu with each other, even though all of us are technically bilingual.

V
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by GunChleoc » Mon Feb 24, 2014 8:47 am

Does everybody understand te other language, even if the don't speak it? I'm a bit curious, I don't know how close the two languages are.

That reminds me of when my mother visited me in Portugal - my friend spoke English which she understands well, she spoke in German and I then translated into Portuguese :lol:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Mon Feb 24, 2014 10:47 am

GunChleoc wrote:Does everybody understand te other language, even if the don't speak it? I'm a bit curious, I don't know how close the two languages are.
They do. Its like.. whenever I speak to someone, and/or someone speaks to me the language is Telugu. Otherwise, the conversation goes on in Tamil :D

Both belong to the same language family. I suppose that makes things easier :)
That reminds me of when my mother visited me in Portugal - my friend spoke English which she understands well, she spoke in German and I then translated into Portuguese :lol:
:D

V
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

virtualvinodh
Posts: 44
Joined: Sun Sep 15, 2013 11:18 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Cill Rìmhinn (St Andrews), Alba
Contact:

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by virtualvinodh » Thu Mar 13, 2014 6:09 pm

So.. Returning to Gaelic.. :-)

I am very happy to invite you to my [...]. We are hoping to start [...] around 8 PM. So, if you are coming, reply to this email.
See you !

Tha mi glè thoilichte a bhith a' fiathachadh gu mo [..]. Tha sinn an dòchas a bhith a' tòiseachadh [...] mu ochd uairean air an oidhche. Mar sin, ma tha sibh a' tighinn, freagairibh a phost-dealain seo.
Chì mi sibh !

V
Gàidhlig a-mhàin | Gàidhlig gu brath |

An Inseannach in Alba learning Gàidhlig Albannach :)

http://www.virtualvinodh.com

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Unread post by faoileag » Thu Mar 13, 2014 6:33 pm

Tha ball ùr againn à Anstruther - Màiread - a bheil thu eòlach oirre?
http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... f=1&t=2734
Agus tha Teddie à Cill Rimhinn cuideachd - tha coltas ann gu bheil coimhearsnachd luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ann an sin! :D
Glè mhath!

We have a new member from Anstruther, Màiread, and Teddie is from St Andrews too - it looks as if we have a Gaelic learners community there! Very good!

Post Reply