Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
sr3nitygirl

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by sr3nitygirl » Wed Jun 20, 2012 8:34 pm

O mo chreach sa thàinig! Tha i uabhasach teth an am Baltimore an-diugh...

**melt**EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by EowynAnduin » Thu Jun 21, 2012 12:47 pm

Tha, tha glè teth an-duigh cuideachd.
Yes, it is very hot today also.

tonn teth :)
Heat wave :)

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Thu Jun 21, 2012 1:10 pm

'S e "tha i glè theth", nach e?

Chan eil i teth idir an-seo, agus 's ann an treas latha a tha i fìor gharbh. Tha an gaoth sin car fuar.

It is not hot at all here, and it's the third day with rough weather. This wind is rather cold.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Sat Jun 23, 2012 1:51 am

Bha an-diugh teòtha nas an teintean de Ifrinn. Tha i cùrs a-nochd.

Bha cuairt-ghaoithe againn bho chionn tri seachdain air ais.  Clàraichte mi video seo: http://www.youtube.com/watch?v=SZEEwq6z5_MToday was hotter than the fires of hell. It is rough tonight.

There was a cyclone here three weeks ago. I recorded this video:
Last edited by Wilsons-of-Oxford on Tue Jun 26, 2012 12:52 pm, edited 2 times in total.

Broganta
Posts: 21
Joined: Sun Dec 18, 2011 5:02 pm
Language Level: Beginner
Location: Nova Scotia

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Broganta » Sat Jun 23, 2012 8:03 pm

'S i an t-sìde cho fuar a bha i an t-seachdain seo chaid, bha mi a' smaointinn gu robh mi còta béin a dheanamh a chur air na lusan do h-ubhlan cridhe anns a gàrradh-càil agam!


The weather was so cold here last week, I thought I'd have to make fur coats to put on the tomato plants in the vegetable garden!

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Sun Jun 24, 2012 4:40 am

Bha a-nochd a' chiad oidche  bha an cuileagean-shionnachainn a-muigh.

Cha chunnaic mo mhac cuileagan-shionnachainn a-riamh.

Tonight was the first night the fireflies were out.

My son had not seen them before.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Sun Jun 24, 2012 5:41 pm

Chan eil mi cinnteach, ach 's dòcha gum bi "...a' chiad oidhche nuair a bha..." ceart.

Chunnaic >> am faca? chan fhaca: Chan fhaca mo mhac a-riamh iad.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4487
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Mon Jun 25, 2012 12:42 pm

tonn teasa - heat wave. Although I don't know if this expression exists, this is how the grammar would work.

Tha a' ghaoth sin car fuar.

nas teòtha na teintean na h-Ifrinne

bho chionn tri seachdainean / tri seachdainean air ais. Chlàraich mi ...

Bha an t-sìde cho fuar an t-seachdain seo chaidh, bha mi a' smaointinn gu robh agam ri còta béin a dhèanamh ...

'S e /B' e a' chiad oidhche a bh' ann a-nochd gun robh ...

Chunnaic, but: Chan fhaca. (irregular verb)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

MacGilleDhuibh
Posts: 5
Joined: Fri Jun 15, 2012 7:47 pm
Language Level: Caran lag
Location: Inbhir Nis

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by MacGilleDhuibh » Mon Jun 25, 2012 10:26 pm

'S e oidhche breagha a th'ann an Inbhir Nis a-nochd: a chiad dol a-mach chan eil e gaothach idir, is tha e blath cuideachd!

sr3nitygirl

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by sr3nitygirl » Tue Jun 26, 2012 2:02 pm

Uill, 's e latha direach àlainn a th' ann ann am Baile an Taighe Mhòir an-diugh.
Well, it's a lovely day in Baltimore today

Mar as trice, anns an t-shamhradh, bidh i glè theth is glè bhog an seo, ach chan eil i ro bhlàth an-diugh is chan eil i bog idir!
Usually, in the summer, it is very warm and very humid here, but it's not too warm today and it's not humid at all!

Bidh i nas blàithe Dihaoine, gè-tà.
Ít'll be warmer on Friday, however

Adelheid
Posts: 33
Joined: Tue May 15, 2012 12:22 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sagsainn
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Adelheid » Tue Jun 26, 2012 9:35 pm

Tha na cuileagean-shionnachainn againn anns an Òg-mhios cuideachd .
Bha sinn nar suidhe ron thaigh an-dè agus bha iad a' faicinn .

We also have fireflies in june.
We were sitting in front of the house yesterday and have they seen .
:D

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by EowynAnduin » Thu Jul 05, 2012 1:32 pm

Tha i glè theth agus glè bhog seo. It is nice :)
It is very hot and very humid here. Tha i snog. :)

Lìosa
Posts: 26
Joined: Sun Jan 01, 2012 6:29 am
Language Level: Beginner
Location: Southern United States

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Lìosa » Thu Jul 05, 2012 5:11 pm

Tha i teth agus tioram!

It is hot and dry! (Forecasting 100°F an-diugh....101°a-màireach!)
:grian: :chachreid:

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4487
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Tue Jul 10, 2012 1:28 pm

Tha mi an dòchas nach bàsaich thu leis an teas!
I hope you won't die from the heat

Beagan cheartachaidhean:

blàth
anns an t-samhradh
ge-tà
cuileagan-shionnachain
Bha sinn nar suidhe ron taigh an-dè agus bha iad rim faicinn.
Tha i glè theth agus glè bhog an seo
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Wed Jul 11, 2012 8:34 am

Adelheid wrote:Tha na cuileagean-shionnachainn againn anns an Òg-mhios cuideachd.
Bha sinn nar suidhe ron taigh an-dè agus bha iad a' faicinn
GunChleoc wrote:bha iad rim faicinn
Cò bha a' faicinn? 'S dòcha, "bha sinn gam faicinn" no "bha sinn air am faicinn", de bha sibh a' ciallachadh, Adelheid? :mc:
Who did see? What did you mean, Adelheid? Did you see fireflies or did they see you?
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply