Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Jan 21, 2008 10:15 am

Neas Olc wrote:Tha e glè fhuar an-diu, chaidh a-mach dhan bhuth, cha robh sneachd sam bith ann ach tha mi cinnteachd gu bheil an cuimheasachd buìr gu leòr airson. Chaidh mi thairis an rathad an-dè dhan raon-cluiche ball-coise agus bha sin acaideach. A bheil sneachd sam bith an-suid, ann an Alba?

Cold today, went out, no snow, but cold enough for it. Went across the street to the football pitch, was painful. Any snow over there in Scotland?
Beagan ceartchaidh:

an-diugh
chaidh mi a-mach
cinnteach

gu bheil an cuimheasachd bùir gu leòr airson. Saoilidh mi gun canar air a shon, ach chan eil mi cinnteach.

a bheil sneachd sam bith ann an-siud, ann an Alba?


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Mon Jan 21, 2008 11:30 am

'buìr' saoilidh mi nach eil sin ro chùmanta b'fheàirrde dhut le 'ìosal'

Tha mi eòlach air cuideigin a tha builteach a ràdh, ' tha faileadh sneachd san adhair.'


bùir isn't very common, you'd be better with 'ìosal'

I know someone who is likely to say, 'tha faileadh sneachd san adhair'

Tha e cho fuar 's gu bheil faileadh sneachd san adhair?

Saoilidh mi gu bheil faileadh sneachd san adhair ann an Inbhir Narann an-diugh :)

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Thu Jan 31, 2008 2:52 pm

Tha i a' cur sneachda an-dràsda.
It's snowing right now.

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Thu Jan 31, 2008 4:26 pm

Chan eil e a' cuir sneachd an-diugh. Fhuair uiread sneachda an deireadh sheachdainn sa chaidh. Ach tha i -22C. Caran fuar, dhiùlt an cù agam dhol a-mach air cuairt. Thug mi sùil air geàrr-cunntas na h-aimsir airson Juneau ann an 2007 agus bha e 0.5 C nas fhuaire nan àbhaist le 14 làithean le reòthadh os cionn na an àbhaist. Agus 's e bliadhna a bu shneachdaiche bho riamh. Ach a dh'aindeoin sin, leagh an eighr-shruth air ais 500 troimh!

No snow today. We got some snow last weekend. But it's -22C. Rather cold, my dog refused to go out for a walk. Don't blame her. I that a look at the climate summary for 2007 for Juneau. 0.5 C colder than normal, no surprise. 14 more days than normal with frost. Snowiest year on record. Oddly, in spite of that, the glacier here melted back 500 feet.

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Thu Jan 31, 2008 7:53 pm

Tha i fliuch, tha i fuar, tha i sgòthach, tha i garbh. Chan eil i snog amm an Northampton.

It is wet, it is cold, it is cloudy, it is rough. It is not nice in Northampton.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Jan 31, 2008 8:11 pm

Tha i glè ghaothach an-seo
It is very windy over here
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Fri Feb 01, 2008 6:26 pm

Bha an t-sneachd ann nas tràithe. Tha i -1C an-dràsta... Brr!
It was snowing earlier. It is -1C now.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Feb 02, 2008 8:52 am

Tha i rud beag nas blàithe an-seo.
It's a bit warmer over here.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Sat Feb 02, 2008 9:27 am

Bha an t-sneachd an-dè, ach cha do socraich. An-diugh, tha i grianach ach fuar.

It was snowing yesterday, but did not settle. Today, it is sunny but cold.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Feb 02, 2008 10:36 am

Bha an t-sneachd ann ;)

Bha an t-sneachd... = the snow was...

Bha an t-sneachd ann = There was snow


Cha do chreid mi gur e am facal ceart a th' ann "socraich".
I don't think "socraich" is the right word

Gabh air do shocair = be at ease

Ciamar a chanas sinn e? :smaoin:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Mon Feb 04, 2008 6:44 pm

Obh obh....

I suspect I may have been overusing the dictionary....

Let's go back to basics: Tha i fuar! It is cold!

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Mon Feb 04, 2008 7:46 pm

Dè mu dhéidhinn:

Cha do dh'fhuirich e

no

Cha do laigh e / cha robh e a' laighe?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Feb 04, 2008 9:16 pm

Tha e air falbh mu thràth should be OK too - it is already gone.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Tue Feb 05, 2008 10:12 pm

Bha i brèagha an diùgh, bha i buileach blàth ach bha i gaothmhor.

It was beautiful today, it was quite warm but still windy.

MartinMcNicol
Posts: 19
Joined: Sat Oct 20, 2007 12:11 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Fasaig air Paislig

Unread post by MartinMcNicol » Wed Feb 06, 2008 1:39 pm

tha i grianach, an dìugh :D

it is sunny today

Post Reply