Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Tue Apr 09, 2013 6:52 am

Tha an ceò glè thiugh ann an-diugh.
Ach cha robh mi g' fhaicinn mus do dh'fhàg mi an taigh: a' coimhead a-mach air an uineig chì mi a' bhalla mu choinneamh a-mhàin.
Tha an iodhlann ro bheag againn agus tha na bhallachan ro àrd!

It's a thick mist now.
But I didn't see it untill I left the house: see mi only an opposite wall looking from the window.
Our yard is too small and the walls are too high!


Eilidh -- Luchag Bhochd

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri na Coille » Tue Apr 09, 2013 9:15 pm

Tha i blàth a-rithist an-diugh. Tha mi cho thoilichte gu bheil an feur a' fàs gorm!

It's warm again today. I'm so happy the grass is finally turning green!

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by EowynAnduin » Sun Apr 14, 2013 2:30 pm

Tha i glè bhreagha an-diugh.

JLBeale
Posts: 49
Joined: Fri Sep 21, 2012 3:50 pm
Language Level: neach-ionnsachaidh
Location: Toronto, Canada

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by JLBeale » Sun Apr 14, 2013 3:55 pm

Is ann mu dheireadh mar a tha as t-earrach a-muigh 's a tha na h-eòin a' ceileireadh labhar le nach i ach a' toiseachadh.

It's finally spring-like outside and the birds are singing loud being that the nice weather is just starting.

Raghnaid NicGaraidh
Posts: 35
Joined: Mon Mar 18, 2013 12:03 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: Adelaide, Astràilia-a-Deas (Adelaide, South Australia)
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Raghnaid NicGaraidh » Sat Apr 20, 2013 2:19 pm

Tha mi anns Toronto Airport an-diugh agus tha i sneachd a-muigh. Tha mi àigheach airson chan eil i a-chaoidh sneachd anns Astràilia-a-Deas!!!!!
I'm in Toronto Airport and it's snowing outside. I'm excited because it never snows in South Australia!!!!!
-Raghnaid NicGaraidh.

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by faoileag » Sat Apr 20, 2013 6:54 pm

Nach tu tha am boil! :P
Ach 's urrainn dhomh sin a thuigsinn.
Bha caraidean Frangach air cèilidh oirnn bliadhna no dhà air ais, a tha a' fuireach air tuathanas am meadhan na dùthcha. Bha nighean bheag aca agus chunnaic i a' mhuir a' chiad turas nuair a thàinig iad a dh'Alba na làithean-saora sin. Bha an nighean air an tràigh fad an latha, a h-uile latha! :lol:

Aren't you the excited one!
But I can understand that.
We had French friends visiting a couple of years ago, who live on a farm in the middle of the countryside. They had a little girl and the first time she saw the sea was when they came to Scotland that holiday. She was on the shore all day every day!

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri na Coille » Wed Apr 24, 2013 9:14 pm

Tha i grìanach an-diugh...ach tha i nas fhuaire a-rithist cuideachd!! :?

It's sunny today...but it's also colder again!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4577
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Sat May 11, 2013 10:48 am

Dh'innis tè às a' Phortagail dhomh gun robh e a' cur sneachd an latha a bha seo, is chaidh a' chlann-sgoile gu lèir a' tadhal air an àite far an robh e, a' roiligeadh ann am badan gann dhe shneachda! :lol:

A woman from Portugal once told me that it was snowing one day, so all the school children went to the place where it was, rolling in the scarce spots of snow


Spelling: uinneig

am feur

It's finally spring-like outside and the birds are singing loud being that the nice weather is just starting: That is a tough one! Here's my attempt:
Tha coltas an earraich a-muigh mu dheireadh thall 's a tha na h-eòin a' ceileireadh a-nis on a tha an t-sìde bhrèagha a' toiseachadh.
"mu dheireadh thall" is a fixed expression for "at last" and always comes at the end.


Tha mi ann am port-adhair Thoronto an-diugh agus tha i a' cur sneachd a-muigh. Tha mi àigheach oir ...
it never snows in South Australia! - I have a bit of difficulty myself with the time words here if I want to do a literal tr*nsl*t**n. Maybe this will do: 's gann / 's glè ainneamh gun cuir i sneachd ceann deas na h-Astràilia!
You have to say "ceann deas na h-Astràilia" rather than "Astràilia a Deas", because there is no province or country called "South Australia". For example, "Afraga a Deas" is the country "South Africa", but if you talk about south Africa in general (meaning southern Africa), then you say "Ceann a Deas na h-Afraga".
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Creag
Posts: 11
Joined: Mon Jun 03, 2013 11:55 pm
Language Level: Beagan
Location: Hawkes Bay, New Zealand

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Creag » Wed Jun 05, 2013 11:58 am

Bha i fliuch an-diugh agus meadhanach fuar cuideachd.
It was wet today and fairly cold as well.

sr3nitygirl

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by sr3nitygirl » Wed Jun 05, 2013 2:31 pm

Abair latha direach àlainn ann am Baltimore! :D

Creag
Posts: 11
Joined: Mon Jun 03, 2013 11:55 pm
Language Level: Beagan
Location: Hawkes Bay, New Zealand

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Creag » Thu Jun 06, 2013 1:15 am

Neulach agus fuar. Tha geamhradh gu bhith an-seo.
Cloudy and cold. Winter is nearly here.

jeltzz
Posts: 12
Joined: Tue Jul 22, 2008 2:14 am
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Astràilia
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by jeltzz » Sun Jun 09, 2013 1:00 am

It never snows in South Australia! - I have a bit of difficulty myself with the time words here if I want to do a literal tr*nsl*t**n. Maybe this will do: 's gann / 's glè ainneamh gun cuir i sneachd ceann deas na h-Astràilia!
You have to say "ceann deas na h-Astràilia" rather than "Astràilia a Deas", because there is no province or country called "South Australia". For example, "Afraga a Deas" is the country "South Africa", but if you talk about south Africa in general (meaning southern Africa), then you say "Ceann a Deas na h-Afraga".
Ach, 'se stàit a th' ann an "Astràlia a Deas" gu dearbh! Chan eil e eisimpleir "ceann deas na h-Astràilia", no mar sin. Canainn mi "southern Australia" 'sa Bheurla air "ceann deas na h-Astràilia"
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Australia

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by faoileag » Sun Jun 09, 2013 12:46 pm

Tha thu ceart, jeltzz. :lol:

Marshal
Posts: 33
Joined: Thu Nov 01, 2012 11:17 pm
Language Level: Beagan
Location: An Spàinnt

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Marshal » Tue Jul 02, 2013 2:25 pm

'S e là math a th' ann, ach leis an fhìrinn innse tha i uabhasach bhlàth is ghrianach. Cha urrainn dhuinn a bhith a-muigh :flamed: , uill, dìreach ann an amar-snàimh oir cha toigh leam an cladach na geinmheach a th' againn is tha an tràigh na mol eile ro fhada...

It is a good day, but to say the truth it's extremely hot and sunny. We can not be out, well, just at the swimming pool because I don't really like the sandy beach we have and the other shingly beach is too far...

Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri75 » Wed Jul 03, 2013 7:54 pm

Bha i blàth is grianach far a bheil thu a' fuireach?
It was warm and sunny where you are living?

Nach buidhe dhut!
Aren't you lucky!!!

Tha an t-uisge gu trom ann an seo fad an latha.
It has been heavily raining the whole day long.

Ach bha sin ceart gu lèor oir b'fheudar dhomh an taigh a sgioblachadh mus tòisich an dèireadh-seachdain.
But that was quite okay, because I had to tidy up the house before the weekend starts.

Nise, tha mi deiseil agus tha ùine agam rud bead Gàidhlig a dhèanamh.
Now, I am finish and I have time to do some Gaelic.

Nach eil sin math?
Isn't that good?

Post Reply