Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by DomhnallDorcha » Sun Dec 06, 2015 8:44 pm

Chan eil mi dona, tha mi a' suidh ag an taigh le leann, Cha toil leam ball-coise ach gum bi e cluich math tha mi an docas.MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by MarcMacUilleim » Sun Dec 06, 2015 8:52 pm

DomhnallDorcha wrote:tha mi a' suidh
The usual way of saying that you're sitting would be "tha mi nam shuidhe" = "I am in my (state of) sitting"
DomhnallDorcha wrote:ach gum bi e cluich math tha mi an docas.
Not quite sure what you're trying to say there...

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by DomhnallDorcha » Sun Dec 06, 2015 9:08 pm

Tha mi duilich, I thought you said liverpool won today I tried to say, I don't like football but it was a good game i hope,

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by MarcMacUilleim » Sun Dec 06, 2015 9:13 pm

DomhnallDorcha wrote:but it was a good game I hope,
Ah, right.

"ach tha mi an dòchas gum b' e geama math a bh' ann."

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by DomhnallDorcha » Sun Dec 06, 2015 9:21 pm

Mar sin leat an-drasta a Marc. Chi mi (i will see you?)thu aig an taigh-òsda.

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by MarcMacUilleim » Sun Dec 06, 2015 9:25 pm

Chì gu dearbh!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4526
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Tue Dec 08, 2015 1:58 pm

A Mhairc, mòran taing airson nan ceartachaidhean uile!

Ceartachadh no dhà bhuamsa:

Airson http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1005:

Tha mi ann an Wrocław sa / anns a' Phòlainn an-dràsta. - Wrocław goes without the article ;)

Tha latha soilleir, glè bhlàth, glè thioram is dona ann an Wrocław an-diugh

ann am Birmingham - the final consonant in an/am is pronounced in the same place as the first consonant of the following word. In this case, with the lips.
"gun oifis" would mean "without an office".
Not necessarily - gun is ambiguous. It's more clear when it's followed by a lenitable consonant:

gun chrìoch - without end
gun crìoch - to the border. Of course, if you're using formal speech, you will say chun na crìche.

Airson http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1020:

Mòran taing, blàth - it will help your pronunciation if you are careful with the accents.

Tha oidhche fhuar agus thioram ann. - oidhche is feminine.

ann am Mhosgo

Bha an t-sneachd ann o chionn trì no ceithir làithean, ach dh'fhàs i fada na bu bhlàithe.

Airson http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1035:

fliuch, glè fhliuch - switching the u and i here is a common typo, so watch out for that.

Bha cabhag orm agus cha b' urrainn dhomh...
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Thu Dec 10, 2015 9:20 am

Mòran taing!

Cha mhòr nach urrainn dhomh dad a sgrìobhadh gu ceart... :(

I am not able to write correct almost anything...
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4526
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Thu Dec 10, 2015 1:25 pm

Chan eil sin fìor idir! Tha deagh Ghàidhlig agad agus chan eil mearachd no dhà ach nàdarra.

This is not true at all! You speak Gaelic well and a few mistakes are very natural to make.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by DomhnallDorcha » Sun Jan 03, 2016 1:16 pm

Feasgar math a Mhairc agus a h-uile duine agus Tha i fliuch agus sgothach anns a Lunnainn an-diugh ach chan eil i ro fuar. Tha mi a' fuireach ag an taigh an-diugh.
Good afternoon Marc and everybody. It's wet and cloudy in London today but not too cold, I am staying at home today.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4526
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Mon Jan 04, 2016 12:57 pm

London doesn't come with an article, so it's "ann an Lunainn".

Tha i cho fuar ris a' phuinnsean an-seo.

It's brass monkeys here.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Tue Jan 05, 2016 11:18 pm

Cha chuala mi an abairt "brass monkeys" riamh!
Bha e fuar an-seo an-diùgh, an latha as fhuaire sa gheamhradh seo.
Ach ged a tha e fuar, tha an geamhradh air a bhith an ìre mhath tiorram thuige seo.

I've never heard the phrase "brass monkeys".
It was cold here today, the coldest day this winter.
But although it is cold, the winter has been rather dry so far.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Wed Jan 06, 2016 6:52 pm

Choimhead mi suas "brass monkeys" a-raoir. Hah!
Bidh mi ag ionnsachadh rudeigin ùr gach latha!

I looked up "brass monkeys" last night. Hah!
I learn something new everyday!

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by MarcMacUilleim » Wed Jan 06, 2016 7:02 pm

iolair wrote:Choimhead mi suas
That means literally that you raised your eyes / head.

If you mean that you looked something up in a reference resource, then you need rannsaich:
http://www.faclair.com/?txtSearch=rannsaich

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Wed Jan 06, 2016 8:56 pm

Tapadh leat, a Mhairc! Feumaidh mi aideachadh gur e "guess" a bha "coimhead suas".
Agus mòran taing airson a' cheangail. Tha mi a' faicinn "rannsachadh facal san fhaclair".

Thanks. Marc. I have to admit that "coimhead suas" was a guess.
And thanks for the link. I see "look up a word in the dictionary".

Co-dhiù...
Tha e fuar a-rithist an-diugh, ach chan eil cho fuar 's a bha e an-dè. Tha e soillear, gun sgòth sam bith san speur.

Anyhow...
It is cold again today, but not as cold as yesterday. It is clear, without a cloud in the sky.

Post Reply