Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4596
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Wed Sep 19, 2007 10:31 am

Tha i fuar an-diugh
It is cold todayUser avatar
ruighean
Posts: 97
Joined: Wed Sep 19, 2007 5:23 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: A' Ghàidhealtachd
Contact:

Unread post by ruighean » Wed Sep 19, 2007 5:59 pm

Tha e gu math fuar anns an Eilean Sgitheanach an-diugh.
It is quite cold in Skye today.
Gèidh.uk - Na naidheachdan LGDT as ùire le fòcas àraidh air naidheachd Albannach.
AtUG.uk - Na naidheachdan teicneòlais às ùire le fòcas àraidh air teicneòlas Apple.
Tachartasan.info - Iùl-lann de thachartasan a' buntainn ris a' Ghàidhlig.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4596
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Sep 20, 2007 8:12 am

Tha i gaothach an-dràsda.
It is now windy.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4596
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sun Sep 23, 2007 9:36 am

Gu sealladh sealbh ort! Tha i grianach an-dràsda, cha chreid mi e.
Oh my, it's sunny right now, I don't believe it

miguel
Posts: 51
Joined: Thu Sep 20, 2007 9:16 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An ceann ann an Steòrnabhagh an-dràsta
Contact:

Unread post by miguel » Sun Sep 23, 2007 10:02 am

Tha i grianach ann am Paris cuideachd.
It's sunny in Paris too.

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1431
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Unread post by Níall Beag » Sun Sep 23, 2007 7:01 pm

Bha a' ghrian a' tighinn 's a falbh fad' an latha ann a' sheo (Donostia).

The sun was coming and going throughout the day here (in Donostia).

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Mon Sep 24, 2007 7:24 am

Tha an t-uisge ann an-dràsda.

It's raining right now.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread post by iolair » Mon Sep 24, 2007 12:24 pm

Tha e grianach ann an Boston sa mhadainn an diugh. Cha robh an t-uisge ann o chionn ghoirid. Tha a h-uile sian an seo tioram, ro thioram gu dearbh!

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread post by iolair » Mon Sep 24, 2007 12:26 pm

... agus sa Bheurla (sorry)

It's sunny in Boston this morning. We haven't had any rain recently, and it's too dry.

miguel
Posts: 51
Joined: Thu Sep 20, 2007 9:16 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An ceann ann an Steòrnabhagh an-dràsta
Contact:

Unread post by miguel » Mon Sep 24, 2007 12:51 pm

Fear Gallta wrote:Tha an t-uisge ann an-dràsda.

It's raining right now.
Cait' a bheil thu a' fuireach anns an Alba ?
Where do you alive in Scotland ?

Tha an t-uisge ann am Paris cuideachd an-diugh. Cha toil leam an aimsir seo. :x
It's raining in Paris too today. I don't like this weather. :x

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Mon Sep 24, 2007 1:10 pm

miguel wrote:
Fear Gallta wrote:Tha an t-uisge ann an-dràsda.

It's raining right now.
Cait' a bheil thu a' fuireach anns an Alba ?
Where do you alive in Scotland ?
Siorrachd Lannraig, faisg air Glaschu air a' Ghalltachd.
Lanarkshire, near Glasgow in the Lowlands

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Mon Sep 24, 2007 3:27 pm

Tha e dorch an-dràsda fhèin leis gu bheil fhathast tràth ach tha an t-uisge ann, 8C.

It's dark right now since it still early, but it's raining, about 8C.

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Wed Sep 26, 2007 9:40 am

Tha e grianach is tioram an-diugh, ged a tha e caran fuar.

It's sunny & dry today, although it's a wee bit cold.

am Bàrd
Posts: 16
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:58 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Ontario, Canada

Unread post by am Bàrd » Wed Sep 26, 2007 1:43 pm

Tha e fliuch agus i beagan fuaraich an-diugh.
It's wet and a little cool today.

Editing for correctness: Tha i fliuch agus i beagan fuaraich an-diugh.
Last edited by am Bàrd on Wed Sep 26, 2007 3:28 pm, edited 1 time in total.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4596
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Sep 26, 2007 3:10 pm

Beagan ceartachadih: Tha i... the weather is feminine in Gaelic :wink:

Bha i grianach DiDòmhnaich, ach tha i fuar a-rithist.
It was sunny on Sunday, but it's cold again.

Post Reply