Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Marine
Posts: 17
Joined: Wed Jul 31, 2013 2:32 pm
Language Level: Upper intermediate/advanced
Corrections: Please correct my grammar
Location: Switzerland

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread postby Marine » Sun Aug 12, 2018 9:23 pm

Tha an t-sìde air a bhith uabhasach teth o chionn ghoirid. Làithean cho bruthainneach ! Bha mi nam fhallas is air mo losgadh (chan eil a’ ghrian a’ tighinn rium). Ged nach eil i fionnar idir, tha i fada nas fheàrr a-nis: blàth do chuid ach fhathast ro theth dhomhsa.

The weather has been incredibly hot recently. Such sultry days ! I was sweating (sorry about the details, I'm using words I've just learned) and getting burnt (the sun does not suit me). Though it isn't fresh at all, it is far better now: warm for some but still too hot for me.User avatar
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4434
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread postby GunChleoc » Mon Aug 13, 2018 8:01 am

Tha mi toilichte gu bheil mi ann an Alba far a bheil i nas fhionnaire!

I'm glad I'm in Scotland where it is cooler
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Marine
Posts: 17
Joined: Wed Jul 31, 2013 2:32 pm
Language Level: Upper intermediate/advanced
Corrections: Please correct my grammar
Location: Switzerland

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread postby Marine » Mon Aug 13, 2018 9:10 am

'S buidhe dhut ! Feumaidh mi dòigh a lorg gus a bhith a' fuireach ann an Alba, is cinnteach. A bharrachd air sin... tha Gàidhlig ann an siud !
Tha an t-uisge ann an seo mu dheireadh thall.

Lucky you ! I have to find a way to live in Scotland, that's for sure. Moreover, there is Gaelic there!
It is finally raining here.