Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Sat Sep 29, 2007 2:58 am

a-rithist

Bha i ro ghaothach an-dè.

Chan eil an t-uisge ann ged a tha i ro fhuar.

Hope this is of use!


Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Leessa
Posts: 6
Joined: Fri Sep 28, 2007 9:44 am
Corrections: I'm fine either way
Contact:

Unread post by Leessa » Sat Sep 29, 2007 10:15 am

Tha i fuar an seo. Is toigh leam aimsir mar sin :)

It is cold here. I like weather like this :)

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread post by iolair » Sat Sep 29, 2007 11:32 am

'S toil leam an aimsir as t-fhogar, nuair a tha i fuair sa mhadainn agus blath griannach anns an fheasgar. 'S ann mar sin a tha i an-diugh.

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Sat Sep 29, 2007 3:25 pm

Tha i sgòthach an-duigh, ged tha agam ri ràdh gu bheil i nas ciùine na a bha i an latha roimhe nuair a bha a' ghrian a' deàrrsadh.

It's cloudy today, although i have to say it's milder than it was the other day when the sun was shining.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread post by iolair » Sat Sep 29, 2007 4:05 pm

De tha an facal ceart airson "cool", nuair a tha sinn a' bruidhinn air an aimsir?

What's the correct word for "cool" when we are talking about the weather?


'S e latha "cool" a th' ann an-diugh ann an Boston.

It's a cool day today in Boston.

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Sat Sep 29, 2007 4:18 pm

mar a mhol an Gobaire: :)
As an Gobaire recommended
Bu mhath leam "fionnar" a mholadh airson "cool"? 'S e gnìomhair a th' ann am "fuaraich".

May I suggest "fionnar" for "cool"? "Fuaraich" is a verb.

eli
Posts: 6
Joined: Sat Sep 29, 2007 1:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Glaschu
Contact:

ann an Glaschu

Unread post by eli » Sun Sep 30, 2007 10:00 am

'Se latha brucach a th' ann an Glaschu an-diugh.
Tha i glè fhuar ach tioram.


It's a gloomy day in Glasgow today. Cold but dry.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread post by iolair » Sun Sep 30, 2007 4:08 pm

Madainn mhath,

Tha i breagha an-diugh ann an Boston. Tha i fionnar agus griannach, mar is abhaist as t-fhogar an-seo.

Good morning,

It is beautiful today in Boston. it is cool and sunny, as is usual in fall here.

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Mon Oct 01, 2007 1:13 pm

'S e latha brèagha Foghair a th' ann air Galltachd na h-Alba.
Cha eil sgòth anns an adhar an-diugh

It's a lovely Autumn day in the Lowlands of Scotland.
There isn't a cloud in the sky today.

am Bàrd
Posts: 16
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:58 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Ontario, Canada

Unread post by am Bàrd » Wed Oct 03, 2007 1:31 pm

Tha i sgòthach agus beagan gaothach an seo a-rithist. Tha i beagan fliuch cuideachd*.

It's cloudy and a little windy here again. It's a little wet too.

*Am I using cuideachd correctly here?

miguel
Posts: 51
Joined: Thu Sep 20, 2007 9:16 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An ceann ann an Steòrnabhagh an-dràsta
Contact:

Unread post by miguel » Wed Oct 03, 2007 4:19 pm

am Bàrd wrote:*Am I using cuideachd correctly here?
Tha thu ceart :wink:
It's correct.

Thi i fliuch, sgòthach agus fuar ann am Paris. Cha toil leam an aimsir seo. 'S fheàrr leam a' ghrèin.
It's wet, cloudy and cold in Paris. I don't like this weather. I prefer the sun.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Oct 03, 2007 8:36 pm

Bha i grianach agus blàth gu leòr an-diugh :D
It was sunny and warm enough today

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Thu Oct 04, 2007 9:11 am

Bha i uabhasach fliuch tron oidhche agus tha i sgòthach ach tioram an-dràsd'.

It was very wet through the night and it's cloudy but dry right now.

am Bàrd
Posts: 16
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:58 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Ontario, Canada

Unread post by am Bàrd » Thu Oct 04, 2007 1:36 pm

Tha i grianach an dràsta, ach sgòthach do tuath.
It's sunny now, but cloudy to the north.

Quibble: I'm not sure if it should be saying 'to (the) north' or 'in (the) north' - and whether what I've typed is right or not.

Humble Edit for Correctness: Tha i grianach an dràsta, ach sgòthach mu thuath.
Last edited by am Bàrd on Thu Oct 04, 2007 4:55 pm, edited 1 time in total.

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Thu Oct 04, 2007 4:43 pm

ach sgòthach do tuath.
but cloudy to the north.
Theirinnsa "mu thuath" anns an t-seagh seo.

I would say "mu thuath" in this context.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Post Reply