Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Stìophan
Posts: 126
Joined: Tue Sep 18, 2007 10:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Inbhir Pheofharain

Unread postby Stìophan » Thu Oct 04, 2007 4:52 pm

Miguel wrote:

'S fheàrr leam a' ghrèin.

'S fheàrr leam a' ghrian

Explanation:

a' ghrèin is the Dative or Prepostional form of a' ghrian, thus it apprears after words such as ri, le, bho, do etc. It does normally doesn't occur after prepositional pronouns such as leam, leat, bhuat, dhomh etc.iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread postby iolair » Thu Oct 04, 2007 4:59 pm

Isn't it true that "a' ghrian" is the subject of the sentence, not the object of the preposition "le" in this case?

An Gobaire
Posts: 688
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread postby An Gobaire » Thu Oct 04, 2007 5:39 pm

I'd go with Iolair on this one. 'S fhearr leam a' ghrian is fine.

dol fodha na grèine...... fon uisge is fon ghrèin...loisgte leis a' ghrèin
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread postby *Alasdair* » Thu Oct 04, 2007 5:45 pm

Bha i fuar sa' mhadainn, ach tha i griannach is blàth a-nis, chan eil sgòth anns an adhar *That i can see*. Bidh i glè fhuar a-nochd. :)
It was cold in the morning, but it is sunny and warm now, there isn't a cloud in the sky *That i can see*. It will be very cold tonight. :)

User avatar
Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread postby Fear Gallta » Fri Oct 05, 2007 10:06 am

Tha latha brèagha ann an-seo cuideachd. Tha bodach na side ag ràdh gun ruig i 17C an-diugh. Chan eil sin dona idir. :D
It's a lovely day here too. The weatherman says it will reach 17C today. Not bad at all.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread postby iolair » Fri Oct 05, 2007 12:12 pm

Ged a tha e an 4mh Damhair, tha i mar an la samhraidh an-diugh. Tha e solleir agus gle bhlath.

Although it's October 4th, it's like a summer day today. It's clear and very warm.

Ciamar a chans iad "humid" 'sa Ghaidhlig?

How do you say "humid" in Gaelic?

amhlaobh
Posts: 50
Joined: Thu Sep 20, 2007 2:15 pm

Unread postby amhlaobh » Fri Oct 05, 2007 12:47 pm

Ciamar a chans iad "humid" 'sa Ghaidhlig?

Can na h-Èireannaich "là bog" - a soft day. Is dòcha gum bu chòir dhut a' ràdh "'s e latha bog a th'ann"

An Gobaire
Posts: 688
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread postby An Gobaire » Fri Oct 05, 2007 12:55 pm

bruthainneach is another word for you, meaning "sultry". Aimsir bhruthainneach - humid, sultry weather
Last edited by An Gobaire on Fri Oct 05, 2007 3:42 pm, edited 1 time in total.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread postby iolair » Fri Oct 05, 2007 3:20 pm

Moran taing.

Mar sin...

'S e la bruthainneach a th' ann an-diugh.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread postby *Alasdair* » Fri Oct 05, 2007 4:46 pm

Bha i faur sa' mhadainn a-rithist, ach tha e blàth agus soiller a-nis. Tha e gu bhith 17°C
It was cold again in the morning, but it is warm and clear now. It is nearly 17°C.

Chan eil dona do* Damhair.
Not bad for October.


*Would you use 'do' here or 'airson' or 'ri'?

User avatar
Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread postby Fear Gallta » Sun Oct 07, 2007 11:06 am

*Alasdair* wrote:
Chan eil dona do* Damhair.
Not bad for October.


*Would you use 'do' here or 'airson' or 'ri'?


Chanainn-sa "chan eil dona airson na Dàmhair". Ach chan eil mi buileach cinnteach ma tha sin ceart.

I'd say..... But i'm not entirely sure if that's correct.

'S e latha brèagha a th' ann far a bheil mi-fhèin.
It's a lovely day where i am.

User avatar
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4434
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread postby GunChleoc » Sun Oct 07, 2007 3:51 pm

Fear Gallta wrote:ma tha sin ceart.

ma bhios... no nam biodh..., saoilidh mi / I think

User avatar
Jean-Claude
Posts: 25
Joined: Sun Sep 30, 2007 6:14 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Reims

Unread postby Jean-Claude » Sun Oct 07, 2007 6:19 pm

Bha i grianach ann an Reims agus bha an adhar gorm gu lèor.
Tha na craobhan a'gabhail dathan : tha am Foghar air tòiseachadh.


Image

An "sumac" anns an lios aig mo bhean.

The weather was sunny at Reims and the sky was completely blue.
The trees take colours : Automn is began.
One sumac in the garden of my wife.

User avatar
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4434
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread postby GunChleoc » Sun Oct 07, 2007 7:07 pm

'S e dath brèagha a th' aige.
It has a beautiful colour.

User avatar
Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread postby Rù-ra » Sun Oct 07, 2007 9:34 pm

Bha i grianach ann am Muile an-diugh cuideachd. Bha mo mhac a' cluich rugbaidh. An urrainn dhuibh am bàt'-aiseig Cal Mac fhaicinn a dh'astar?
Image
It was sunny on Mull today too. My son was playing rugby. Can you see the Cal Mac ferry in the distance?