Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Daenyth
Posts: 24
Joined: Thu Nov 19, 2009 4:30 pm
Language Level: Beginner
Location: Boston, MA, USA
Contact:

Unread post by Daenyth » Wed Jan 20, 2010 2:50 pm

Tha i fuar ach brèagha sa mhadainn an-diugh.
It's cold but beautiful this morning.

Is that the right way to word that? I saw someone else on this thread using that construction.IainDonnchaidh
Posts: 87
Joined: Mon Feb 09, 2009 10:26 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Montana, USA

Unread post by IainDonnchaidh » Wed Jan 20, 2010 4:52 pm

Daenyth wrote:Tha i fuar ach brèagha sa mhadainn an-diugh.
It's cold but beautiful this morning.

Is that the right way to word that? I saw someone else on this thread using that construction.
Uill, bha mi gad tuigsinn gu leor! 8-)

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Jan 21, 2010 9:42 am

Looks good to me :D
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Daenyth
Posts: 24
Joined: Thu Nov 19, 2009 4:30 pm
Language Level: Beginner
Location: Boston, MA, USA
Contact:

Unread post by Daenyth » Thu Jan 28, 2010 9:13 pm

Bh' an-dè grianach agus breagha ach beagan fuar.
Yesterday was sunny and beatiful but a little cold

Am I right in thinking that bha would more or less drop the 'a' in speech next to an-?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Jan 28, 2010 9:29 pm

One of the a's goes in fast speech, not sure which one. It would be written Bha 'n-dè I guess, just like an in the phrase in Tha mi 'n dòchas
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Daenyth
Posts: 24
Joined: Thu Nov 19, 2009 4:30 pm
Language Level: Beginner
Location: Boston, MA, USA
Contact:

Unread post by Daenyth » Fri Jan 29, 2010 1:35 pm

Bha a' ghealach glè glè bhreagha a-raoir.
The moon was very very beautiful last night

Is gealach the right word? I looked on http://www.faclair.com but there were more words than just that one for "moon".

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Jan 30, 2010 8:06 am

Tha sin ceart. :D
This is correct
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Sat Jan 30, 2010 9:54 am

Tha tòrr sneachda ann a-rithist. Bha an càr agam cha mhòr falaichte fo shneachd sa mhadainn - obair chruaidh gu dearbh mus b' urrainn dhomh a dhràibheadh!

There's piles of snow again. My car was almost hidden under snow this morning - hard work indeed before I could drive it!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Feb 02, 2010 11:23 am

Tha an sneachd ann agus an-seo.
There is snow here too.

Seo mar a bha e an deireadh-seachdaine seo.
This is how it was this weekend.

Image
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Daenyth
Posts: 24
Joined: Thu Nov 19, 2009 4:30 pm
Language Level: Beginner
Location: Boston, MA, USA
Contact:

Unread post by Daenyth » Tue Feb 02, 2010 3:22 pm

Tha an sneachd air falbh an-seo. Tha an-diugh fuar is an-dè fuar.
The snow is gone. Today is cold, yesterday was cold.

Is that the right way to use "is", or is my wording awkward?

How would I say "also", as in "yesterday was cold also"?

How would I word "I hope it gets warmer soon"?


I need to work on doing my grammar lessons more frequently...

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Feb 02, 2010 6:57 pm

Tha i fuar an-diugh is bha i fuar an-dè cuideachd.

Tha mi an dòchas gum fàs i nas blàithe a dh'aithghearr
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

bsuibhne
Posts: 26
Joined: Tue Nov 24, 2009 4:45 pm
Language Level: Beginner
Location: Virginia, United States

Unread post by bsuibhne » Wed Feb 03, 2010 6:54 pm

Tha i fuar agus ceòthach an seo.

It is cold and cloudy here.

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Wed Feb 03, 2010 10:21 pm

Bha an sneachd 's an reothadh a bh' ann fad àm na Nollaige 's na Bliadhn' Ùir air aiteamh bho chionn greis an seo, ach thàinig e air ais a-rithist bho chionn corra latha.

The snow and the ice that was here all through Christmas and New Year had thawed a while ago, but it came back again a few days ago.

Cha robh uiread de dh'fhuachd ann 's a bh' ann roimhe ge-tà agus leagh e leis an uisge a' bhon-dè.

There wasn't as much cold as previously though, and it melted in the rain the day before yesterday.

Ach seall a-nis, agus an sneachd agus an reothadh air tilleadh aon uair eile! Ach 's coma leam agus teine dian a' dol agam san t-seòmar-suidhe!

But look how the snow and the frost has returned once more! But I don't mind as I have a good fire going in the sitting-room!
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Feb 04, 2010 8:53 am

Tha i a' cur sneachd a-rithist agus an-seo. Ged a tha e glè bhrèagha, bha na cabhsairean caran cunnartach an-dè.

Over here it's showing again as well. Although it is very beautiful, the sidewalks were quite dangerous yesterday.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

that_guy_
Posts: 35
Joined: Tue Dec 29, 2009 1:57 pm
Language Level: toisichear
Location: Sasainn

Unread post by that_guy_ » Thu Feb 11, 2010 11:43 pm

Bha i uabhasach fhuar an-diugh agus tha mi glè fhuar mi fhein a-nis, ach is toigh leam an geamhradh! Bha mi sgitheadh ann an Alba!

It was terribly cold today and I am very cold myself now, but I like winter! I was skiing in Scotland!

As ever feel free to correct!

Post Reply