Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Mon Oct 08, 2007 12:25 pm

Rù-ra wrote: It was sunny on Mull today too. My son was playing rugby. Can you see the Cal Mac ferry in the distance?
Dealbh brèagha :)
Nice pic.

An do rinn iad a' chùis air an sgioba eile ma-tha?
Did they win then?

Tha i sgòthach an-diugh.
It's cloudy today.miguel
Posts: 51
Joined: Thu Sep 20, 2007 9:16 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An ceann ann an Steòrnabhagh an-dràsta
Contact:

Unread post by miguel » Mon Oct 08, 2007 1:11 pm

Seadh, 's e dealbh brèagha a th' ann :) 'S mi ga am beanntan agus na locha Albannaich ionndrainn :cry: (tha mi cinnteach gu bheil an seantans seo ceàrr...)
Yes, it's a beautiful picture. I miss the scottish mountains and lochs (I'm sure my sentence is not correct).

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Mon Oct 08, 2007 1:19 pm

An-diugh, tha i sgòthach is fuar, ach an-dè bha i glè bhàth is glè grianach.
Today, it is cloudy and cold, but yesterday it was very warm and very sunny.

Tha seo dealbhean
:
Here are photos:

<img src="http://i126.photobucket.com/albums/p107 ... imbeul.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket">
Caisteal Caimbeul
<img src="http://i126.photobucket.com/albums/p107 ... mbeul1.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket">
Caisteal Caimbeul
<img src="http://i126.photobucket.com/albums/p107 ... sDolar.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket">
Caisteal Caimbeul agus Dolar

Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Mon Oct 08, 2007 2:47 pm

Rù-ra wrote:
Fear Gallta wrote:An do rinn iad a' chùis air an sgioba eile ma-tha?
Did they win then?
Rinn :lol: , du dearbh! Bha sgioban ann às an Òban, à Cinn Tire agus à Earra Ghaidheal Meadhanach. Ach 's e na buadhairean a th'ann am Muile ... mar a dh'fhaodadh Freddie Mercury radh.
Yes, they certainly did. There were teams there from Oban, Kintyre and mid-Argyll. But Mull are the champions ... as Freddie Mercury might have said.

Abair dealbhan sgoinneil, Alasdair!
What terrific photos, Alasdair.

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Mon Oct 08, 2007 3:12 pm

Rù-ra wrote:[Rinn :lol: , du dearbh! Bha sgioban ann às an Òban, à Cinn Tire agus à Earra Ghaidheal Meadhanach. Ach 's e na buadhairean a th'ann am Muile ... mar a dh'fhaodadh Freddie Mercury radh.
Yes, they certainly did. There were teams there from Oban, Kintyre and mid-Argyll. But Mull are the champions ... as Freddie Mercury might have said.

Abair dealbhan sgoinneil, Alasdair!
What terrific photos, Alasdair.
Glè mhath! :D
Well done.

agus tha mi a' dol le Rù-ra. 'S e dealbhan brèagha a th' annta
and i agree with Rù-ra. They're lovely photos.

Seo cuid de na caistealan a tha faisg orm-
Here's some of the castles near me-

Image
Seo caisteal Bothwell. Chaidh a thogail anns an 13mh linn
This is Bothwell castle. It was built in the 13th century.

Image
Agus seo caisteal Craignethan. Bha Caisteal Tillietudlem anns an leabhar aig Sir Walter Scott - Old Mortality stèidhichte air Craignethan.
And this is Graignethan castle. Tillietudlem Castle in Sir Walter Scott's novel - Old Mortality was based on Craignethan

Image
agus mu dheireadh thall caisteal Cadzow faisg air Hamilton
and finally Cadzow castle near Hamilton

Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Mon Oct 08, 2007 6:40 pm

Ceart, ma tha. A chionn 's gu bheil sinn a' deanamh bòst mu caistealean :wink: ... Seo Caisteal Dhubhairt ann am Muile
Image
OK then. Seeing as we are boasting about castles :wink: ... Here is Duart Castle on Mull.

Jean-Claude
Posts: 25
Joined: Sun Sep 30, 2007 6:14 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Reims

Unread post by Jean-Claude » Mon Oct 08, 2007 10:03 pm

Miguel wrote:'S mi ga am beanntan agus na locha Albannaich ionndrainn

I should write Tha mi ag ionndrain nam beanntan agus nan locha Albannaich
but it is not warranted


'S an caisteal bòidheach a tha ann an caisteal Caimbeul.
'S urrainn dhomh caisteal seo a cheannaich, 'S dòchas nach eil e daor
agus Caisteal Dhubhairt, a bheil e daor ?!
:wink:


Cattle Caimbeul is a beautiful casttle.
Can I buy this cattle, may be it is not expensive !
and Duart Cattle , is it expensive?

Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Tue Oct 09, 2007 7:25 am

Jean-Claude wrote:Can I buy this cattle, may be it is not expensive !
and Duart Cattle , is it expensive?
An toiseach feumaidh tu nad Mhac'Ill'Eathainn a dhol, an uair sin feumaidh tu nad cheann-cinnidh a dhol. Chan eil fhios agam dè tha sin a' cosg. :wink:

First, you must become a MacLean, then you must become Clan Chief. I don't know how much that costs. :wink:

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Tue Oct 09, 2007 10:00 am

Rù-ra wrote:An toiseach feumaidh tu nad Mhac'Ill'Eathainn a dhol, an uair sin feumaidh tu nad cheann-cinnidh a dhol. Chan eil fhios agam dè tha sin a' cosg. :wink:

First, you must become a MacLean, then you must become Clan Chief. I don't know how much that costs. :wink:
Bidh e fada ro dhaor dhomh-sa co-dhiù! :lol:
It will be too dear for me anyway

Tha i sgòthach is frasach an-diugh.
It's cloudy & showery today.

Jean-Claude
Posts: 25
Joined: Sun Sep 30, 2007 6:14 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Reims

Unread post by Jean-Claude » Tue Oct 09, 2007 6:45 pm

Rù-ra wrote:First, you must become a MacLean, then you must become Clan Chief
A Rù-ra, tapadh leibh ach bidh sin dhomh glè dhuilich. :(

Thank you, Rù-ra, but this will be very difficult for me :(

Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Tue Oct 09, 2007 9:32 pm

Jean-Claude wrote:
Rù-ra wrote:First, you must become a MacLean, then you must become Clan Chief
A Rù-ra, tapadh leibh ach bidh sin dhomh glè dhuilich. :(
'S bochd sin. :(
'S dòcha 's urrainn dhut caisteal faisg air Fear Gallta a cheannach.
:wink:

That's a shame. :(
Perhaps you can buy a castle near Fear Gallta.
:wink:

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Wed Oct 10, 2007 6:53 am

Seadh, 's dòcha. Ach bhiodh iad uabhasach gaothach, tha mi a' smaoineachadh. :lol:
Aye, probably. But they'd be awfy draughty i think.

Tha i ceòthach an-dràsda.
It's foggy right now.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Oct 10, 2007 8:24 am

Tha an t-adhar glas an-seo, mar as àbhaist
The sky is gray over here, as usual

miguel
Posts: 51
Joined: Thu Sep 20, 2007 9:16 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An ceann ann an Steòrnabhagh an-dràsta
Contact:

Unread post by miguel » Wed Oct 10, 2007 9:07 am

Tha i glè cheòthach an-dràsta ann am Paris, agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil i grianach ann am Portagail, mo Portagail àlainn :oops: (Bidh mi ann an Lisboa Dimàirt, airson cola-deug)

It's very foggy now in Paris, and I think it's sunny in Portugal, my beautiful Portugal. (I will be in Lisbon on Tuesday, for 2 weeks.)

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Oct 10, 2007 9:53 am

mo Phortagail ;)

Cha robh mi ann an Lisboa ach airson ùine glè ghoirid. Bha mi a' fuireach ann an Coimbra nuair a bha mi ann an Portagail. Chòrd e rium glàn, gu h-àraidh an seann bhaile agus an abhainn. Bha e ro theth ormsa uaireannan co-dhiù! Ach bha solas na grèine glè bhrèagha.

I only was in Lisbon for a very short time. I was living in Coimbra when I was in Portugal. I liked it very much, especially the old city and the river. Sometimes, it was too hot for me though! But the sunlight was very beautiful.

Post Reply