Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4535
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Tue Mar 19, 2013 1:21 pm

chì, faic, faca, are all the same verb, it's one of the few irregular ones. Look in your grammar for independent - dependent forms.

Faic means "see!", seall means "look!", coimhead means "watch". Those are the most important seeing-verbs for now.


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Marshal
Posts: 33
Joined: Thu Nov 01, 2012 11:17 pm
Language Level: Beagan
Location: An Spàinnt

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Marshal » Tue Mar 19, 2013 4:23 pm

Tha mi a' tuigsinn an-dràsta, tha sin furasta ma-thà... mòran taing a-rithist!
Uill, tha i sgòthach a-nis ann an Valencia, agus tha sin rùd beag cunnartach oir 's e "Oidhche an Teine" a th' ann an-diugh. An oidhche as cudromaiche de "Las Fallas".

I understand now, it's easy then... thank you very much again!
Well, now it's cloudy in Valencia and that's a little bit dangerous because today is the "Night of the Fire". The most important night of "Las Fallas".
Last edited by Marshal on Wed Mar 20, 2013 7:20 pm, edited 3 times in total.

Shorio
Posts: 8
Joined: Sun Mar 17, 2013 5:17 pm
Language Level: Very very beginner
Location: Paris

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Shorio » Tue Mar 19, 2013 9:47 pm

Tha i uisge an seo !
It's rainy here !


How can I say "in Paris" ? And I know that "uisge" is rain, but what is the tr*nsl*t**n of rainy please ? :o

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Thrissel » Tue Mar 19, 2013 10:40 pm

Thuit corra bleideagan an seo, ach tha iad air an leaghadh mu thràth.
A few snowflakes fell here, but they have thawed already.

in Paris - ann am Paris
There are several words for "rainy", but the easiest thing is to use fliuch, which means "wet" generally: latha fliuch - wet/rainy day.
Tha uisge an seo means that it actually rains, and it's without the i because (1) "water/rain" in Gaelic is masculine => e and (2) it literally means "rain is here" (there is no verb "to rain/pleuvoir" in Gaelic), so there is no need for a pronoun at all.

faoileag
Maor
Posts: 1499
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by faoileag » Tue Mar 19, 2013 10:41 pm

Tha mi an dòchas gum bi e grianach ann am Paras a-màireach!
I hope it will be sunny in Paris tomorrow! :D

faoileag
Maor
Posts: 1499
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by faoileag » Tue Mar 19, 2013 10:47 pm

Marshal wrote:Tha mi a' tuigsinn an-dràsta, tha sin furasta ma-thà... mòran taing a-rithist!
Uill, tha i sgòthach a-nis ann an Valencia, agus tha sin rùd beag cunnartach oir 's e an "Oidhche nan Tèine" a th' ann an-diugh. An oidhche nas cudromaiche de "Las Fallas".
Dè bhios a' tachairt anns a' bhaile? Dè na 'Fallas'?
What will be happening in the town? What are the Fallas?
:mc:

's e Oidhche an Teine / Oidhche nan Teintean a th' ann.... oidhche as cudromaiche.....

Shorio
Posts: 8
Joined: Sun Mar 17, 2013 5:17 pm
Language Level: Very very beginner
Location: Paris

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Shorio » Tue Mar 19, 2013 10:57 pm

Tapadh leat Thrissel ! It helps me a lot, thank you very much !

Faoileag : Tha Paris grànnda còmhla fliuch neo grianach :farmad:
Paris is ugly with the rain or with the sun (anyway) !

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri na Coille » Wed Mar 20, 2013 12:53 am

Tha i glè ghrianach an-diugh, ach tha i glè fhuar fhathast. Ach bha sinn èirigh na grèine bhrèagha againn madainn an-diugh.

It's very sunny today, but it's still very cold. But we had a pretty sunrise this morning.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4535
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Wed Mar 20, 2013 8:52 am

Tha an t-uisge ann
Tha an t-uisge ann am Paras
Tha i fluich
Tha Paris grannda ge b' e fliuch no grianach

bha èirigh na grèine bhrèagha againn: againn = aig + sinn, so you don't need sinn twice.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Thrissel » Wed Mar 20, 2013 5:56 pm

Hmm... actually I find out I'm not certain how to say "it's raining here" as opposed to mere "it's raining" - "tha an t-uisge ann an seo" or "tha an t-uisge an seo" ? (I suppose I could get away with claiming I'm using ann an seo as the older, longer firm of an seo, but I don't want to get away, I want to get in, so: tha an t-uisge ann ann an seo or "tha an t-uisge an seo" ?)

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri na Coille » Wed Mar 20, 2013 7:19 pm

GunChleoc wrote: bha èirigh na grèine bhrèagha againn: againn = aig + sinn, so you don't need sinn twice.
Tapadh leibh...Lean mi a' dìochuimhneachdh sin... :naire:

Thanks...I keep forgetting that...

Marshal
Posts: 33
Joined: Thu Nov 01, 2012 11:17 pm
Language Level: Beagan
Location: An Spàinnt

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Marshal » Wed Mar 20, 2013 8:07 pm

Dè bhios a' tachairt anns a' bhaile? Dè na 'Fallas'?
What will be happening in the town? What are the Fallas?
Seall air an ceangail seo: https://en.wikipedia.org/wiki/Falles

Look this link:

Loisg sinn a-raoir iad. :curam:
We burned them last night.
Last edited by Marshal on Fri Mar 22, 2013 4:58 pm, edited 2 times in total.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4535
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Fri Mar 22, 2013 12:57 pm

Loisg sinn a-raoir iad. You don't see lenition of r, l, n in writing.

@Thrissel: you don't need ann twice, once is enough. tha an t-uisge ann an seo.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri na Coille » Sat Apr 06, 2013 10:45 pm

Tha i gaothach agus sgòthach an-diugh. Ach tha i nas blàithe mu dheireadh thall! Bha mi agus mo bhràithrean agus mo pheathar a' cluich a-muigh.

It's windy and cloudy today. But it's finally warmer! Me and my brothers and sister were playing outside.

EilidhNic
Posts: 3
Joined: Sat Apr 06, 2013 12:57 am
Language Level: post beginner
Location: Ayrshire

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by EilidhNic » Tue Apr 09, 2013 1:44 am

Tha i breagha an-diugh ach tha i glè fhuar
It's lovely today but it's very cold

Post Reply