Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by faoileag » Sun Aug 31, 2014 10:12 pm

You can describe the weather with 'e' or 'i' (but be consistent). You will hear lots of both.
It seems to be a regional/personal preference.

The explanation I've heard is that 'i' is when you're thinking of aimsir / sìde, and 'e' refers to 'an latha', but I don't honestly think it's that systematic.

A Mhairead, the book Everyday Gaelic by Morag Macneill is a respectable, detailed, topic-based phrase book, updated not that long ago, and quite useful as more idiomatic and natural than dialogues in grammar-based courses. It has 'imitated' pronunciation, which the experts don't like (not IPA), but as a rough initial guide can be helpful.Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Mairead » Mon Sep 01, 2014 7:31 am

A Ruairidh, tha, tha sin fuar, haha. Tha mi à Wisconsin. Tha e eadar Canada is Chicago. Thàinig mi do dh'Alba an-uiridh oir tha mo phàrantan ag obair ann an Cill Rìmhinn a-nis.

A fhaoileag, tapadh leat. Tha mi ga iarraidh a-nis! Chan eil mi a' leughadh IPA glè mhath fhathast co-dhiù. (Bidh mi a' leughadh beagan cànanachas san t-oilthigh.)

Tha i beagan liath sa mhadainn, ach tha mi a' faicinn gorm air cùlaibh nan neòil!

Rory, yes, that is cold, haha. I'm from Wisconsin. It's between Canada and Chicago. I came to Scotland last year because my parents work in St Andrews now. ... Faoileag, thank you! I want it now! I don't read IPA very well yet anyway. (I will be studying a little linguistics in university.) ... It is a little grey this morning, but I see blue behind the clouds!
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Thu Jun 11, 2015 7:53 am

Cha chreid mi nach eil i fuar tuilleadh :mc:

I can't believe it isn't cold anymore
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

MacBrádaigh
Posts: 10
Joined: Sat Feb 15, 2014 7:38 pm
Language Level: Tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Siorrachd Rinn Friù an Ear

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by MacBrádaigh » Fri Jun 12, 2015 9:03 pm

Tha mi a' dol leibh! Tha i blàth agus tha i àlainn!

I agree with you! It is warm and it is beautiful!

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by MarcMacUilleim » Fri Jun 12, 2015 10:11 pm

'S e latha spliugach a th'ann ann an Lunnainn aig an àm seo.

It's a humid day with intermittent rain in London just now.

http://www.faclair.com/?txtSearch=spliugach

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Sat Jun 13, 2015 11:20 am

Chan eil i cho blàth an-seo (St Petersburg, an Ruis).
B' ann o cionn trì seachdainean co-dhiù a chaidh an teasachadh a stad san taighean, agus tha am flat agam gu math fuar.
Nach b' e nas fhearr nam biodh teinntean no stòbha Ruiseanach againne!

It's not so warm here (St Petersburg, Russia).
The heating of houses ceased at least three weeks ago, and my flat is rather cold.
Really, it would be better to have a fireplace or Russian stove!


Image
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Wed Jun 17, 2015 8:51 am

Chan eil ach teasachadh dealanach agam nach eil uabhasach èifeachdach ach tha smachd agam fhìn air!

I only have eletrical heating whish isn't very efficient, but I can control it myself


-> sna taighean
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Mairead » Fri Jul 03, 2015 7:13 pm

Obh obh, a Luchag! Tha mi 'n dòchas gum bheil an t-sìde nas fhearr a-nis. Tha i blàth ann an Alba.

Oh no! I hope the weather is better now. It's warm in Scotland.
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Sun Jul 05, 2015 10:13 am

Uill, tha i blàth a-nis. Fada ro bhlàth, chanainn fiù 's teth. 37 ceum an-dè :grian:

Well, it's warm now. Far too warm, I'd even say hot 37° yesterday.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Mon Jul 06, 2015 9:31 am

Mairead wrote:Obh obh, a Luchag! Tha mi 'n dòchas gum bheil an t-sìde nas fhearr a-nis. [/i]
Tha, tha i blàth a-nis, 's dòcha gun do thòisich an samhradh fa dhòigh.
Tha an gaoth gu math àrd san làithean seo ge-tà.

Yes, it's warm now, maybe the summer began at last.
The wind is rather high though.


A GhunChleoc, tha sin dìreach uabhasach! A bheil sibh ceart gu leòr an-siud?

It's really terrible! Are you OK there?
Eilidh -- Luchag Bhochd

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Mairead » Tue Jul 07, 2015 7:46 am

Tha i blàth gu dearbh an-siud, a GhunChleoc! Chan eil ach 19 an-seo, 22 uaireannan. Ach tha na làithean glé fhada - ach chan eil iad cho fada ris na làithean ann an Ruis!

It is warm indeed there! It's only 19 here, 22 sometimes. But the days are very long - but not as long as Russia!
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Tue Jul 07, 2015 9:28 am

'S i an dùthaich fìor mhòr a tha anns an Ruis.
Tha na làithean glè fhada an-seo, ach tha iad nas giorra ann am Mosco, mar eisimpleir (leis an domhan-leud mu 55 puingean(???) a thuath, ma sgrìobh mi seo ceart).

Russia is really great (i.e. large).
The days are here (in St-Petersburg), but they are shorter in Moscow, for example (with the latitude about 55 degree North, if I wrote this right -- both in Gaelic and in English :mc: ).
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Fri Jul 10, 2015 10:42 am

Uill, thill a' ghaoth 's an t-uisge...

Welll, the wind and the rain are back


sna làithean seo
na làithean san Ruis
mu 55 ceum
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Mairead » Sat Jul 11, 2015 7:49 am

Which thing are you correcting to "sna làithean seo"?
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Sat Jul 11, 2015 1:28 pm

GunChleoc wrote:mu 55 ceum
Mòran taing!

A bheil "leis an domhan-leud mu leth-cheud ceum 's a còig a thuath" ceart gu leòr?
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply