Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Mon Nov 19, 2007 4:29 pm

Uill chan eil mi scriobh an aiste ann an Gàidhlig Mhannanach...bha mi a'feuch ri radh rud eile an-sin. Tha mi a'scriobh faiclan Mananach an-seo nuair chan eil dad faiclan Gàidhlig na h- Alba agam. Tha sin ag obair beagan.

Agus tha thu ceart, 's e càn cruaidh an Gàidhlig Mhannanach airson sluagh leis Ghàidhlig eile. Cò-dhiu tha mi sin air ionsachadh roimh àm fada, mar sin chan eil i ro uabhasach.

Not writing essay in Manx, use Manx words when I can't find word in SG. Works a bit. You're right, Manx is hard for people with other Gaelics. Though I've been learning for some while, so it's not so awful.*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sat Nov 24, 2007 3:07 am

A-nis, tha mi air an t-Eadar-lìon, ach bha mi aig an taigh aig mo charaid. Bha sinn a' coimhead TBh - Bha e spòrs!
Now, i am on the internet, but i was at my friends house. We watched TV - it was fun!

Co-dhiù, tha mi a' dol mo leabaidh! Tha mi sgith... Oidhche mhath a h-uile duine!
Anyway, i am going to my bed! I am tired... Night everyone!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Nov 24, 2007 9:18 am

*Alasdair* wrote:ach bha mi aig an taigh aig mo charaid.

Canar "aig taigh mo charaid". ;)

Cha d' rinn mi dad an-diugh ach cofaidh a ghabhail agus leughadh.
I haven't done anything today but have some coffee and read.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Cam
Posts: 3
Joined: Tue Sep 18, 2007 1:10 pm

Unread post by Cam » Sun Nov 25, 2007 4:33 am

Tha mi a' coimhead air "Firefly" (air DVD) còmhla ri mo mhac is a bhean aca.

I'm watching Firefly (on a DVD) with my son and his wife.
Last edited by Cam on Sun Nov 25, 2007 4:35 am, edited 1 time in total.

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sun Nov 25, 2007 4:34 am

Cha d'rinn mise dad idir. An-drasd' tha mi air Facebook agus tha mi ag eisteachd ri cheòl.

Didn't do anything either. Now I'm on Facebook and listening to music.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sun Nov 25, 2007 10:04 am

Is toil agus leamsa Firefly. Tha e èibhinn.
I like Firefly too. It is fun.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Sun Nov 25, 2007 11:23 am

Facebook? Cha bhithinn às aonais lolFacebook? Wouldn't be without it.

Am faca tu a' buidheann 'Gàidhlig' air facebook Neas?
Did you see the Gaelic group on facebook Neas?

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Mon Nov 26, 2007 3:23 am

Dè tha'n buidhean? Tha mi air tri buidheanan leis a'Ghàidhlig an-drasd'.

What's the group? I'm on three groups with Gaelic right now.

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Mon Nov 26, 2007 7:13 pm

Am fear seo: this one
Gàidhlig na h-Alba ~ Scottish Gaelic

Tha 520 de bhallrachd a-nis ach chan eil mòran gàidhlig ann'
520 members but not a lot of gaelic in it.

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Mon Nov 26, 2007 10:38 pm

Chan eil mòran Gàidhlig idir? Tha sin uabhasach, dà tha iad a'deanamh air ma tha?

Not alot of Gaelic at all? That's awful, what do they do on it then?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Nov 27, 2007 7:45 am

Tha duilleagan mar Facebook inntinneach, ach cha tèid mi ann. Tha dragh agam le chuid na prìobaide

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook#Privacy_concerns

Sites like Facebook are interesting, but I won't go there. I'm worried about privacy
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

am Bàrd
Posts: 16
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:58 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Ontario, Canada

Unread post by am Bàrd » Wed Nov 28, 2007 4:31 pm

Tha mi air ais air na fòram an dèidh air falbh.
I'm back on the forum after being away.
(and I'm almost sure that's not correct, but it's my best stab ;) )

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Wed Nov 28, 2007 11:02 pm

Tha duilleagan mar Facebook inntinneach, ach cha tèid mi ann. Tha dragh agam le chuid na prìobaide
Chan eil i cho donas, agus mar chan eil thu a'scriobh rudan (sensitive? adjective) air tha Facebook ceart gu leòr.

It's not too bad, and if you don't write sensitive things on it it's OK.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Nov 29, 2007 9:22 am

Fàilte air ais, a Bhàird!
Welcome back, BàirdGed a bhios eagal a' gheur-leanmhainn orm (? cha d' fhuair mi paranoid anns na faclairean), chan eil seo a' ciallachadh nach bi iad an tòir orm :cuidich:

Only because I'm paranoid it doesn't mean they're not after me :lol:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

am Bàrd
Posts: 16
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:58 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Ontario, Canada

Unread post by am Bàrd » Fri Nov 30, 2007 2:29 pm

Tapadh leat GunChleoc! Tha e mhath air ais.
Thanks GunChleoc! It's good to be back.

Post Reply